Gebruiksaanwijzing SONY VAIO VGN-P21ZR/G TROUBLESHOOTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY VAIO VGN-P21ZR/G. Wij hopen dat dit SONY VAIO VGN-P21ZR/G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY VAIO VGN-P21ZR/G te teleladen.


SONY VAIO VGN-P21ZR/G TROUBLESHOOTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (784 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY VAIO VGN-P21ZR/G (2581 ko)
   SONY VAIO VGN-P21ZR/G (2589 ko)
   SONY VAIO VGN-P21ZR/G (2589 ko)
   SONY VAIO VGN-P21ZR/G TROUBLESHOOTING GUIDE (301 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY VAIO VGN-P21ZR/GTROUBLESHOOTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Belangrijk Aangezien er geen herstelschijven worden geleverd bij de computer, moet u herstelschijven maken onmiddellijk nadat u de computer klaar hebt gemaakt voor gebruik. Voor instructies over het maken van herstelschijven raadpleegt u "Uw eigen herstelschijven maken" op pagina 14. Als u geen herstelschijven kunt maken, kunt u ze ook apart aanschaffen. Ga naar www. vaio-link. com voor de contactgegevens voor uw land/regio. 2 Inhoud Introductie tot deze handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Maak een back-up van uw gegevens voordat u de gegevens gaat herstellen. 1 Zorg dat de computer is ingeschakeld en plaats een herstelschijf in het station. Druk op de toets M of m om Windows Vista herstellen te selecteren en druk vervolgens op Enter. Selecteer een toetsenbordindeling en klik op Volgende. Als u BitLocker-stationsversleuteling gebruikt op modellen met Windows Vista Ultimate, verschijnt mogelijk het venster BitLocker-stationsversleuteling herstellen. Volg de instructies op het scherm om BitLocker-stationsversleuteling tijdelijk uit te schakelen. 2 3 4 5 Selecteer een besturingssysteem en klik op Volgende. Als u een back-up van uw gegevens hebt opgeslagen op een externe harde schijf of ze met een extern optisch station hebt geschreven naar schijven, sluit u het externe apparaat aan op de computer. Als u de back-up hebt opgeslagen op CD's of DVD's, plaatst u een schijf in het (externe) optische station. Volg de instructies op het scherm. 6 7 20 Voordat u de computer gebruikt Herstelpunt instellen Wat is een herstelpunt? Een herstelpunt wordt automatisch ingesteld wanneer u bijvoorbeeld een softwarestuurprogramma installeert, en wordt gebruikt om de systeembestanden van uw computer te herstellen naar een vorige status. Het herstelpunt wordt weliswaar automatisch ingesteld maar het wordt toch aanbevolen handmatig een herstelpunt in te stellen voordat u software of een softwarestuurprogramma op uw computer installeert omdat de computer mogelijk instabiel of traag wordt nadat u nieuwe software hebt geïnstalleerd of de Windows-instellingen hebt gewijzigd. Als u het herstelpunt hebt ingesteld tijdens de normale werking van de computer, gebruikt u het herstelpunt om de systeembestanden te herstellen naar de vorige status. Herstelpunt handmatig instellen 1 Start VAIO Herstelcentrum (zie pagina 12). 3 Klik in het linkerdeelvenster op Een herstelpunt maken of instellingen wijzigen. 4 Klik op Doorgaan in het venster Gebruikersaccountbeheer. Als u momenteel bij uw computer bent aangemeld met standaard gebruikersrechten, wordt u mogelijk gevraagd een beheerdersnaam en het wachtwoord in te voeren. 5 Klik op het tabblad Systeembeveiliging in het venster Systeemeigenschappen. 6 Schakel onder Automatische herstelpunten het selectievakje in naast het station waarvoor u een herstelpunt wilt instellen. 7 Klik op Maken. 8 Volg de instructies op het scherm. 21 Herstelpunt gebruiken om systeembestanden te herstellen Als u Windows kunt starten, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 1 Volg stap 1 tot 4 in "Herstelpunt handmatig instellen" op pagina 21. Klik op Systeemherstel op het tabblad Systeembeveiliging in het venster Systeemeigenschappen. Zorg dat de computer is ingeschakeld en plaats een herstelschijf in het station. Het venster Windows Opstartbeheer verschijnt. Als u de herstelschijven nog niet hebt gemaakt, gaat u als volgt te werk: Als u Windows niet kunt starten, gaat u als volgt te werk: 1 Zet de computer aan. 3 Zorg dat de optie voor het herstellen van de computer (boven aan het venster met de opstartopties) is geselecteerd en druk op Enter. 4 Sla stap 2 over en ga door naar stap 3. 2 3 Druk op de toets M of m om Windows Vista herstellen te selecteren en druk vervolgens op Enter. Selecteer een toetsenbordindeling en klik op Volgende. Als u BitLocker-stationsversleuteling gebruikt op modellen met Windows Vista Ultimate, verschijnt mogelijk het venster BitLocker-stationsversleuteling herstellen. Volg de instructies op het scherm om BitLocker-stationsversleuteling tijdelijk uit te schakelen. Als u het venster Opties voor Systeemherstel hebt weergegeven door op F8 te drukken, selecteert u uw gebruikersnaam en voert u uw wachtwoord in. Vervolgens slaat u stap 4 over en gaat u door naar stap 5. 4 5 6 Selecteer een besturingssysteem en klik op Volgende. Volg de instructies op het scherm. 22 Voordat u de computer gebruikt Back-up van uw gegevens maken en de gegevens herstellen met de VAIO-software U kunt ook een back-up van uw gegevens maken met de software Back-upprogramma en de opgeslagen gegevens herstellen met de software VAIO Data Restore Tool. Back-up van uw gegevens maken met Back-upprogramma Met de software Back-upprogramma kunt u een back-up van de gegevens op de harde schijf maken, zelfs als u Windows niet kunt starten. Er zijn twee manieren om een back-up van uw bestanden te maken: Normale back-up Hiermee slaat u alle bestanden die zich op de harde schijf bevinden en waarvan u een back-up kunt maken, op een externe harde schijf op. Aangepaste back-up Hiermee slaat u de geselecteerde bestanden op een externe harde schijf, een verwisselbaar medium of een optische schijf (CD, DVD, enzovoort) op. Opmerkingen over het gebruik van Back-upprogramma Bescherm back-upbestanden zorgvuldig tegen ongeoorloofde toegang. [. . . ] Geef de ruimte op waarmee u de partitie wilt verkleinen en klik op Verkleinen in het venster C: verkleinen. U kunt de harde-schijfruimte die u hebt gemaakt door het verkleinen van het volume van de C-schijf, toewijzen als een nieuwe partitie. Totale grootte vóór verkleinen (in MB): Geeft het huidige volume van de C-schijf aan. Hoeveelheid beschikbare ruimte voor verkleinen (in MB): Geeft de beschikbare ruimte op de C-schijf aan, die u kunt toewijzen als een nieuwe partitie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY VAIO VGN-P21ZR/G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY VAIO VGN-P21ZR/G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag