Gebruiksaanwijzing SONY VAIO VGN-FW5ZRF/H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY VAIO VGN-FW5ZRF/H. Wij hopen dat dit SONY VAIO VGN-FW5ZRF/H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY VAIO VGN-FW5ZRF/H te teleladen.


SONY VAIO VGN-FW5ZRF/H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2642 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY VAIO VGN-FW5ZRF/H TROUBLESHOOTING GUIDE (291 ko)
   SONY VAIO VGN-FW5ZRF/H (2645 ko)
   SONY VAIO VGN-FW5ZRF/H TROUBLESHOOTING GUIDE (293 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY VAIO VGN-FW5ZRF/H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] N Gebruikershandleiding Personal computer VGN-FW-serie n2N Inhoud Voor gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Aan de slag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 De lampjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Een stroombron aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Klik op dit pictogram om een venster te openen waarin de energiebeheerstatus wordt weergegeven. Een energiebeheerschema selecteren 1 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer. Selecteer het gewenste energiebeheerschema. Uw VAIO-computer aanpassen > VAIO Power Management gebruiken n 94 N De instellingen voor het energiebeheerschema wijzigen 1 2 Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het gewenste energiebeheerschema in het venster Energiebeheer. Breng de gewenste wijzigingen aan in de instellingen voor de slaapstand en het scherm. Als u de geavanceerde instellingen moet wijzigen, klikt u op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen en gaat u naar stap 3. Klik op OK. U kunt de huidige instellingen voor het energiebeheerschema controleren via de De weergave van VAIO Energiebeheer (VAIO Power Management Viewer) in het VAIO Control Center. 3 4 Uw VAIO-computer aanpassen > De weergavetaal wijzigen n 95 N De weergavetaal wijzigen Bij modellen met Windows 7 Ultimate of Windows 7 Enterprise kunt u het gewenste taalpakket downloaden en installeren. Zie de specificaties voor informatie over de configuratie van uw computer. !U moet verbinding hebben met het internet om een taalpakket te kunnen downloaden. Zie Het internet gebruiken (pagina 55) voor informatie over hoe u de computer kunt verbinden met het internet. Een taalpakket installeren 1 2 3 4 Klik op Start, Alle programma's en Windows Update. Klik op OK om te beginnen met het downloaden en installeren van het geselecteerde taalpakket. De weergavetaal wijzigen 1 2 3 4 5 Klik op Start, Configuratiescherm en Klok, taal en regio. Klik op OK. Uw VAIO-computer uitbreiden > n 96 N Uw VAIO-computer uitbreiden Uw VAIO-computer en de geheugenmodules bevatten precisieonderdelen en werken op basis van een elektronischeconnectortechnologie. Om te vermijden dat de garantie vervalt tijdens de garantieperiode voor het product, volgt u de onderstaande aanbevelingen: Neem contact op met de dealer als u een nieuwe geheugenmodule wilt installeren. Installeer geheugenmodules nooit zelf, tenzij u hiermee vertrouwd bent. Raak de connectors niet aan en open het kapje van het geheugenmodulecompartiment niet. Neem als u hulp nodig hebt contact op met VAIO-Link. Het type module en de hoeveelheid geheugen die op uw computer zijn geïnstalleerd, zijn afhankelijk van het model dat u hebt gekocht. Zie de specificaties voor informatie over de configuratie van uw computer. Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n 97 N Geheugen toevoegen en verwijderen Als u de functies van uw computer wilt uitbreiden, kunt u de hoeveelheid geheugen uitbreiden door optionele geheugenmodules te installeren. Voordat u een upgrade uitvoert voor het geheugen van uw computer, leest u de opmerkingen en procedures op de volgende pagina's. Opmerkingen over het toevoegen/verwijderen van geheugenmodules Plaats de computer op een plat oppervlak voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert. Onjuiste installatie van geheugenmodules kan schade aan het systeem veroorzaken. Als een geheugenmodule niet door de computer wordt gedetecteerd of het besturingssysteem Windows instabiel gedrag vertoont, neemt u contact op met de leverancier of de fabrikant van uw geheugenmodule. Elektrostatische ontlading (ESD) kan elektronische componenten beschadigen. Zorg voordat u een geheugenmodule aanraakt voor het volgende: Bij de stappen die worden beschreven in dit document wordt verondersteld dat u vertrouwd bent met algemene computerterminologie en met de veiligheidsgebruiken en wettelijke voorschriften inzake het gebruik en de aanpassing van elektronische apparatuur. Schakel de computer uit en koppel deze los van de voedingen (batterij en netadapter) en van alle telecommunicatieverbindingen, netwerken of modems voordat u een kap of paneel van de computer verwijdert. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade. Als geen ESD-werkstation beschikbaar is, mag u niet werken in een ruimte met een vloerbedekking en mag u geen materialen hanteren die statische elektriciteit kunnen opwekken of vasthouden (bijvoorbeeld cellofaanverpakking). [. . . ] i. LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE 1394-aansluiting bevat. WinDVD for VAIO en WinDVD BD for VAIO zijn handelsmerken van InterVideo, Inc. ArcSoft en het ArcSoft-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van ArcSoft, Inc. ATI en ATI Catalyst zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY VAIO VGN-FW5ZRF/H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY VAIO VGN-FW5ZRF/H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag