Gebruiksaanwijzing SONY USM8GL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY USM8GL. Wij hopen dat dit SONY USM8GL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY USM8GL te teleladen.


SONY USM8GL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3386 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY USM8GL (3327 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY USM8GL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor de klanten in Europa Dit product voldoet aan de volgende Europese voorschriften: 2004/108/EEG (EMC-richtlijn) Dit apparaat voldoet aan de Europese normen EN55022, Klasse B en EN55024, voor gebruik in de volgende gebieden: woongebieden, zakendistricten, gebieden voor lichte industrie. Voor diensten of waarborg aangelegenheden, gelieve de gegeven adressen in de aparte diensten- en waarborgdocumenten te gebruiken. [. . . ] In het venster dat wordt weergegeven selecteert u de naam van het apparaat dat u wilt verwijderen en klikt u op de knop Stoppen. controleer of de juiste gegevens worden weergegeven in het venster Hardware stopzetten en klik op de knop OK. Als het bericht "Hardware kan veilig worden verwijderd" wordt weergegeven, kunt u de Micro Vault verwijderen. (Het pictogram en de berichten die worden weergegeven, zijn afhankelijk van de versie van het besturingssysteem. ) Bij gebruik van Windows Vista kunt u ook "Safely Remove Hardware" selecteren door met de rechtermuisknop op het stationspictogram Micro Vault te klikken in Windows Verkenner of Deze computer. Als u de Micro Vault verwijdert terwijl Virtual Expander wordt uitgevoerd, moet u ervoor zorgen dat u het programma eerst beëindigt door met de rechtermuisknop op het pictogram Virtual Expander in het systeemvak te klikken en "End" in het snelmenu te kiezen. Nadat u hebt gecontroleerd of de Micro Vault stand-by staat, kunt u de Micro Vault loskoppelen. Dit is compressiesoftware die speciaal is ontworpen voor de Micro Vault. Raadpleeg het Leesmij-bestand op de Micro Vault voor meer informatie over het gebruik van deze software. Bestanden die al zijn gecomprimeerd en bestanden van 2 kB of minder worden ongewijzigd opgeslagen zonder dat ze worden gecomprimeerd. Als de software onstabiel wordt tijdens het gebruik, gaat u naar de volgende URL om de laatste versie van de software te downloaden. Alleen producten die met een geïnstalleerde versie van Micro Vault Virtual Expander zijn aangeschaft, kunnen software downloaden van deze website. U moet beschikken over beheerdersrechten als u deze software wilt gebruiken. Als u het apparaat wilt formatteren, moet u de software voor formatteren gebruiken die u van de website kunt downloaden. [. . . ] Sony is niet aansprakelijk voor: problemen met de computer of andere hardware als gevolg van het gebruik van dit product; de geschiktheid van dit product voor bepaalde hardware, software of randapparatuur; conflicten met andere geïnstalleerde software; gegevensverlies of andere incidentele of onvermijdelijke schade. Sony is niet aansprakelijk voor financiële schade, winstderving, claims van derden, enzovoort, voortkomend uit het gebruik van de software die bij dit product wordt geleverd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY USM8GL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY USM8GL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag