Gebruiksaanwijzing SONY USM2GJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY USM2GJ. Wij hopen dat dit SONY USM2GJ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY USM2GJ te teleladen.


SONY USM2GJ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (838 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY USM2GJ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor diensten of waarborg aangelegenheden, gelieve de gegeven adressen in de aparte diensten- en waarborgdocumenten te gebruiken. Verwijdering van oude electrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar electrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ] de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Het USB-opslagmedium voor het eerst gebruiken (het apparaatstuurprogramma installeren) Gewoonlijk wordt het apparaatstuurprogramma automatisch geïnstalleerd wanneer u de Micro Vault aansluit. Volg de aanwijzingen op het scherm om een geschikt stuurprogramma te zoeken. Verwijder de Micro Vault op de juiste manier volgens de procedure die in deze handleiding wordt beschreven. Als de USB-poort niet gemakkelijk toegankelijk is, kunt u een USB-hub gebruiken om de Micro Vault aan te sluiten op de USB-poort van de computer. Schuif de knop van de Micro Vault terwijl u deze ingedrukt houdt om de USB-stekker eruit te trekken en sluit de USB-stekker aan op een USB-poort op de computer. Zodra de Micro Vault op de computer is aangesloten, wordt het stationspictogram voor de Micro Vault weergegeven. U moet echter geen haakvormig metalen voorwerp (zoals een sleutelhanger) bevestigen aan deze opening, omdat de Micro Vault hierdoor kan worden beschadigd. Laat het apparaat niet achter op locaties die: ­ extreem warm of koud zijn ­ stoffig of vuil zijn ­ erg vochtig zijn ­ blootstaan aan trillingen ­ blootstaan aan bijtende stoffen ­ blootstaan aan direct zonlicht · Reinigen Reinig het apparaat met een zachte doek, droog of licht bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen, zoals alcohol of benzeen, aangezien deze de afwerking kunnen beschadigen. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u regelmatig reservekopieën van de gegevens op het apparaat maakt. Sony Corporation is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van gegevens. Als gegevens op de Micro Vault worden verwijderd of opnieuw geformatteerd met de standaardmethoden, zijn de gegevens alleen op een oppervlakkig niveau verwijderd. Met speciale software kan iemand anders de gegevens herstellen en deze opnieuw gebruiken. Om informatielekken en andere dergelijke problemen te voorkomen, kunt u het beste in de handel verkrijgbare software gebruiken die speciaal is ontworpen om alle gegevens van de Micro Vault te verwijderen. [. . . ] Om informatielekken en andere dergelijke problemen te voorkomen, kunt u het beste in de handel verkrijgbare software gebruiken die speciaal is ontworpen om alle gegevens van de Micro Vault te verwijderen. Andere systeemnamen en productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve eigenaars. De productgarantie geldt alleen voor het USB-opslagmedium, wanneer het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en wanneer de bijgeleverde accessoires worden gebruikt in de voorgeschreven of aanbevolen omgeving zoals beschreven in de documentatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY USM2GJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY USM2GJ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag