Gebruiksaanwijzing SONY TDG-BR200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY TDG-BR200. Wij hopen dat dit SONY TDG-BR200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY TDG-BR200 te teleladen.


SONY TDG-BR200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2326 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY TDG-BR200 (2891 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY TDG-BR200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. Deze handleiding bevat ook informatie over de softwareprogramma's die bij de computer worden geleverd en informatie over veelvoorkomende problemen. De Gebruikershandleiding wordt als PDF-bestand geleverd, zodat u deze gemakkelijk kunt weergeven en afdrukken. [. . . ] Raadpleeg Het Windows-wachtwoord toevoegen (pagina 125) voor uitgebreide instructies. Een vingerafdruk registreren !Er kunnen maximaal 10 vingerafdrukken worden geregistreerd voor elke gebruiker en maximaal 21 vingerafdrukken voor aanmelding bij het systeem met de functie Power-on Security. Het is ook mogelijk de vingerafdruk te selecteren die u later wilt gebruiken voor de functie Power-on Security. 1 2 3 Klik op Start, ga naar Alle programma's, klik op Protector Suite QL en vervolgens op Controlecentrum (Control Center). Klik op Vingerafdrukken (Fingerprints) en op Initialiseren (Initialize). Volg de instructies op het scherm. Raadpleeg het Help-bestand voor meer informatie. n 130 N Uw VAIO-computer aanpassen Als het registreren van een vingerafdruk niet is gelukt, volgt u deze stappen om het nogmaals te proberen. 1 Plaats het bovenste gewricht van de vinger op de vingerafdruksensor (1). 2 Veeg loodrecht met de vinger over de vingerafdruksensor. n 131 N Uw VAIO-computer aanpassen !Plaats het topje van de vinger in het midden van de vingerafdruksensor. Scan de vingerafdruk van het bovenste gewricht van de vinger tot aan het topje. Zorg er tijdens het vegen voor dat de vinger in contact blijft met de vingerafdruksensor. Het registreren van vingerafdrukken kan mislukken als u te snel of te langzaam beweegt met de vinger. Wacht ongeveer één seconde om de vingerafdruksensor in staat te stellen de vingerafdruk te scannen. Uw vingerafdruk wordt mogelijk niet geregistreerd en/of herkend als uw vinger bijvoorbeeld erg droog, nat, gerimpeld, gewond of vies is. In combinatie met de TPM kunt u uw gegevens coderen en decoderen als extra beveiliging tegen onbevoegde toegang. TPM's, die ook wel beveiligingschips worden genoemd, worden gedefinieerd door de Trusted Computing Group (TCG). Raadpleeg de online specificaties om na te gaan of uw model is uitgerust met de TPM. n 136 N Uw VAIO-computer aanpassen Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de TPM Hoewel de computer is uitgerust met de TPM-beveiligingsfuncties, bieden deze functies geen waarborg voor een volledige beveiliging van uw gegevens en hardware. Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schadegevallen die voortvloeien uit uw gebruik van de functies. Nadat u het Infineon TPM Professional Package hebt geïnstalleerd, moet u enkele TPM-wachtwoorden instellen op de computer. Zonder deze wachtwoorden kunt u geen via TPM beveiligde gegevens herstellen. Schrijf de wachtwoorden op, bewaar ze op een veilige plek en geef ze niet aan anderen. Maak een back-up van het meest recente archiefbestand voor noodherstel, het token-bestand voor noodherstel, het token-bestand voor wachtwoordherstel en het persoonlijke geheime bestand en bewaar deze op een veilige plaats voordat u de computer opstuurt voor reparatie. De gegevens die zijn opgeslagen in de TPM die is geïntegreerd op het moederbord gaan mogelijk verloren of raken beschadigd tijdens de reparatie. Tijdens het reparatieproces wordt de TPM ook vervangen als het moederbord moet worden vervangen. Gebruik in een dergelijk geval de back-ups van het archiefbestand voor noodherstel, het token-bestand voor noodherstel, het token-bestand voor wachtwoordherstel en het persoonlijke geheime bestand om de TPM-configuratie te herstellen. [. . . ] Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw technische vragen stellen. De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen. Bezoek de andere websites van Sony: http://www. club-vaio. com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIO-gemeenschap. http://www. sonystyle-europe. com voor het online aanschaffen van producten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY TDG-BR200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY TDG-BR200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag