Gebruiksaanwijzing SONY SU-WL700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SU-WL700. Wij hopen dat dit SONY SU-WL700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SU-WL700 te teleladen.


SONY SU-WL700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1283 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SU-WL700 (1562 ko)
   SONY SU-WL700 INSTALLATION GUIDE (860 ko)
   SONY SU-WL700 (1562 ko)
   SONY SU-WL700 annexe 1 (2091 ko)
   SONY SU-WL700 ASSEMBLY (803 ko)
   SONY SU-WL700 DATASHEET (151 ko)
   SONY SU-WL700 INSTALLATION GUIDE (803 ko)
   SONY SU-WL700 ADDITIONAL INFORMATION FOR USING SONY WALL-MOUNT BRACKET (SU-WL700) (531 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SU-WL700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe het product moet worden gebruikt en worden belangrijke voorzorgsmaatregelen gegeven die zijn vereist om ongelukken te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en gebruik het product op de juiste manier. Besteed de installatie uit aan bevoegde installateurs en houd kleine kinderen uit de buurt tijdens de installatie. Als de wandmontagesteun of de tv niet correct wordt geïnstalleerd, kunnen de volgende ongelukken plaatsvinden. [. . . ] Als een van de schroeven loszit of uit de muur valt, kan de wandmontagesteun vallen. Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal waarvan de muur is gemaakt en zorg dat u de steun stevig vastzet met vier of meer schroeven met een diameter van 8 mm (of gelijkwaardig). Installeer de wandmontagesteun niet op een muuroppervlak waar de hoeken of zijkanten van de tv uitsteken. Installeer de wandmontagesteun niet op muuroppervlakken, zoals een pilaar, waar de hoeken of zijkanten van de tv uitsteken. Als een persoon of voorwerp tegen een uitstekende hoek of zijkant van de tv botst, kan dit letsel of beschadiging van eigendommen tot gevolg hebben. Oefen niet te veel druk uit op het product als u dit reinigt of onderhoudt. Als de tv voor langere tijd wordt blootgesteld aan waterlekkage of luchtcirculatie van de airconditioning, kan dit brand, elektrische schokken of een storing van de tv tot gevolg hebben. Gebruik de bijgeleverde schroeven en montageonderdelen op de juiste manier volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Monteer de steun op de juiste manier volgens de procedure in deze gebruiksaanwijzing. Als een van de schroeven loszit of uit de muur valt, kan de tv vallen. Volg de instructies in deze handleiding die verwijzen naar het montageplan. Als de tv wordt blootgesteld aan schokken, kan die vallen of kapot gaan. Zorg dat u de bedieningsinstructies van de tv bij de hand hebt voor de installatie. Zorg dat u voor de montage over een Phillipsschroevendraaier beschikt die geschikt is voor de schroeven. Als de tv op de juiste manier is geïnstalleerd, moeten de kabels goed worden vastgezet. Zorg ervoor dat het netsnoer en de verbindingskabel niet beklemd raken. Als het netsnoer of de verbindingskabel beklemd raakt tussen de steun en de muur of als een van beide met kracht gebogen of gedraaid is, kan de interne bedrading worden blootgelegd waardoor kortsluiting of een stroomonderbreking kan worden veroorzaakt. Wees voorzichtig en bezeer uw handen en vingers niet tijdens de installatie. Wees voorzichtig en bezeer uw handen en vingers niet tijdens het installeren van de wandmontagesteun of de tv. De schroeven die nodig zijn om de wandmontagesteun aan de muur te bevestigen, worden niet bijgeleverd. Als u de wandmontagesteun installeert, moet u schroeven gebruiken die geschikt zijn voor het materiaal en de structuur van de muur. Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. [. . . ] Voor gebruikers van de BRAVIA Wireless Link DMXWL1 zijn enkel de instellingen "x", "5", "10", "15" of "20" graden beschikbaar. Zorg dat zowel de linker- als de rechterkant op dezelfde hoek ingesteld zijn en bevestig de schroeven in de overeenkomstige hoekopeningen (twee schroeven voor elke kant, links en rechts). Maak de tv aan de muur vast Sluit het netsnoer en de verbindingskabel(s) aan de tv aan. Controleer opnieuw onder welke hoek de montagehaak aangepast is (zie stap 4-7). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SU-WL700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SU-WL700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag