Gebruiksaanwijzing SONY SU-WL51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SU-WL51. Wij hopen dat dit SONY SU-WL51 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SU-WL51 te teleladen.


SONY SU-WL51 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4058 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SU-WL51

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats de TV nooit in warme , vochtige of extreem stoffige omgevingen. Plaats de TV niet op een plek waar deze wordt blootgesteld aan mechanische trillingen. ­ Houd brandbare producten of open lichten (bijvoorbeeld kaarsen) uit de buurt van de TV om brand te voorkomen. ­ Sluit de ventilatiegaten van de TV niet af met bijvoorbeeld gordijnen of kranten, enzovoort. [. . . ] Klim niet op de steun nadat deze is gemonteerd en geïnstalleerd. Als de TV correct is geïnstalleerd, maakt u de kabels vast zodat personen of objecten er niet in verstrikt kunnen raken. Als de wandmontagesteunen worden verwijderd nadat deze op de muur zijn geïnstalleerd, blijven de gaten van de schroeven in de muur. Als u de TV lange tijd gebruikt, kan de muur verkleuren door de hitte die door de TV wordt afgegeven. Geef de installatiehandleiding na de installatie aan de gebruikers zodat de gebruikers deze aandachtig kunnen lezen en bewaren als referentiemateriaal (bijvoorbeeld voor het verplaatsen of onderhouden van de TV). Niet opvolgt, kan dit ernstig lichamelijk letsel of beschadiging van de steun tot gevolg hebben. Lees deze handleiding en de bedieningsinstructies van de TV aandachtig door voordat u de steun monteert. Volg de instructies nauwkeurig zodat u de steun veilig en stabiel monteert. Monteer de wandmontagesteun op een manier die geschikt is voor het materiaal en de structuur van de wand. Als de steun niet op de juiste manier wordt gemonteerd, kan de TV vallen en letsel of schade veroorzaken. Zie "MONTAGEPUNTEN VOOR PLASMAMODELLEN KZ-32TS1E / KZ-42TS1E" op pagina 3 van deze handleiding. Keer de TV om en leg deze op een zachte, vlakke ondergrond en zoek de montagepunten aan de onderkant van de TV. bevestig de linker- en rechtermontagearmen (A) op de TV met de schroeven (G , I). Zorg dat de bovenste haakschroef, moer en indicatiepijl naar de buitenste randen van de TV zijn gericht. Opmerking Draai de bevestigingsschroeven van de steun niet te stevig vast omdat hierdoor de interne bevestigingsdraden van de TV kunnen worden beschadigd. De pijl moet vóór de installatie naar buiten wijzen Bewaar de schroeven die bij de TV zijn geleverd zodat u deze kunt gebruiken als de wandmontagesteun niet wordt gebruikt. De pijl moet vóór de installatie naar buiten wijzen Bewaar de schroeven die bij de TV zijn geleverd zodat u deze kunt gebruiken als de wandmontagesteun niet wordt gebruikt. Opgelet Monteer de steun op een manier die geschikt is voor het materiaal en de structuur van de wand. Stap 4: De onderste wandmontagesteunen bevestigen (Voorbeeld voor het bevestigen op een houten muur) De wandmontagesteunen (B) moeten worden bevestigd op een muur die ten minste vier (4) keer het gewicht van de eenheid (KZ-32TS1E 25, 5 kg × 4 = 102 kg, KZ-42TS1E 37 kg × 4 = 148 kg) kan dragen. U kunt als volgt de kijkhoogte van de TV bepalen: Bepaal de afstand tussen de onderkant van de TV en de onderkant van wandmontagesteun (A) en noteer deze afstand. [. . . ] U kunt als volgt de kijkhoogte van de TV bepalen: Bepaal de afstand tussen de onderkant van de TV en de onderkant van wandmontagesteun (A) en noteer deze afstand. Plaats de onderste wandmontagesteun (B) en bevestig deze met vier (4) schroefbouten en vlakke sluitringen (niet meegeleverd). d Schroefbouten en vlakke sluitringen (niet meegeleverd) Opgelet · Gebruik de juiste schroeven voor het materiaal en de structuur van de wand. Het midden van een scherm B A Lijn die de vloer aanduidt Plaats de onderrand en buitenranden van de bovenste wandmontagesteun (B) in het bovenste gedeelte van de kartonnen sjabloon (C) en markeer de tweede set montagepunten voor de bovenste wandmontagesteun (B). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SU-WL51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SU-WL51 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag