Gebruiksaanwijzing SONY SU-WL450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SU-WL450. Wij hopen dat dit SONY SU-WL450 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SU-WL450 te teleladen.


SONY SU-WL450 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2859 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SU-WL450

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geef deze gebruiksaanwijzing aan de klant nadat het product is geïnstalleerd. In deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe het product moet worden gebruikt en worden belangrijke voorzorgsmaatregelen gegeven die vereist zijn om ongelukken te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en gebruik het product op de juiste manier. Bij het ontwerpen van producten houdt Sony rekening met de veiligheid. [. . . ] De wandmontagesteun installeren Aan Sony-dealers WAARSCHUWING De volgende instructies gelden enkel voor Sony-dealers. Lees zeker de bovenstaande veiligheidsmaatregelen en schenk extra aandacht aan de veiligheid tijdens de installatie, het onderhoud en de controle van dit product. Breng geen aanpassingen aan de onderdelen van de wandmontagesteun aan. Als u dit wel doet, kan de wandmontagesteun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Deze wandmontagesteun is alleen geschikt voor gebruik met het opgegeven product. Als u andere producten dan het opgegeven product gaat installeren, kan het vallen of breken, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. NL 2 Installeer de wandmontagesteun niet op een muuroppervlak waarbij de hoeken of de zijkanten van de tv de wand niet raken. Installeer de wandmontagesteun niet op muuroppervlakken, zoals een pilaar, waarbij de hoeken of de zijkanten van de tv de wand niet raken. Als een persoon of voorwerp tegen een uitstekende hoek of zijkant van de tv botst, kan dit letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg hebben. Zorg ervoor dat u de steun correct monteert volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Als een van de schroeven los zit of valt, kan de tv vallen, met lichamelijke letsels of beschadiging van de tv tot gevolg. Als u dit niet doet, kan de tv vallen, met lichamelijke letsels of beschadiging van de tv tot gevolg. Als de tv voor langere tijd wordt blootgesteld aan waterlekkage of luchtcirculatie van een airconditioner, kan dit brand, elektrische schokken of een storing van de tv tot gevolg hebben. Bevestig de wandmontagesteun stevig aan de muur volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Als een van de schroeven los zit of valt, kan de wandmontagesteun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal van de muur en bevestig de steun stevig met vier of meer schroeven van 8 mm diameter (of gelijkwaardig). Als mensen of voorwerpen blijven haperen aan de kabels, kan dit letsels of beschadiging van de tv tot gevolg hebben. Zorg ervoor dat het netsnoer en de verbindingskabel niet geklemd raken. Als het netsnoer of de verbindingskabel geklemd raakt tussen de steun en de muur of als een van beide met kracht gebogen of gedraaid is, kan de interne bedrading worden blootgelegd, waardoor er kortsluiting of een stroomonderbreking kan worden veroorzaakt. NL Gebruik de bijgeleverde schroeven en montageonderdelen op de juiste manier volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Als u andere onderdelen gebruikt, kan de tv vallen, met lichamelijke letsels of beschadiging van de tv tot gevolg. De schroeven die u nodig hebt om de wandmontagesteun te bevestigen, zijn niet bijgeleverd. [. . . ] Bundel de kabels samen om te voorkomen dat u erop  trapt voor u de tv aan de muur bevestigt. 3 Bevestig de voetadapter  Met de schroef (PSW 4x10)  aan de voet (20)  wanneer u kiest voor 2-a. Als u kiest voor 2-a, dient u de posities van de gaten voor de voetadapter  te gebruiken. WAARSCHUWING De  muur waaraan de tv bevestigd zal worden, moet sterk genoeg zijn om ten minste vier keer het gewicht van de tv te dragen (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor het gewicht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SU-WL450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SU-WL450 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag