Gebruiksaanwijzing SONY SU-B551S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SU-B551S. Wij hopen dat dit SONY SU-B551S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SU-B551S te teleladen.


SONY SU-B551S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13543 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SU-B551S (3245 ko)
   SONY SU-B551S NOTES ON USE (464 ko)
   SONY SU-B551S USING THIS (TV STAND) WITH AN AUDIO SYSTEM (97 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SU-B551S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Als er geen rekening wordt gehouden met de volgende voorzorgsmaatregelen, kan dit leiden tot ernstig letsel of de dood als gevolg van brand, elektrische schokken of omvallen van het product. [. . . ] Als één persoon het installatiewerk alleen uitvoert, kan dit een ongeluk of letsel tot gevolg hebben. Als er geen rekening wordt gehouden met de volgende voorzorgsmaatregelen, kan dit letsel of beschadiging van eigendommen tot gevolg hebben. Deze tv-standaard is alleen geschikt voor gebruik met het opgegeven product. Als u andere apparaten dan de opgegeven producten plaatst, kunnen die vallen of kapot gaan. De illustraties in deze gebruiksaanwijzing laten de KDL-40NX72x zien, tenzij anders aangegeven. Als de tv niet stevig is bevestigd, kan deze vallen en letsels veroorzaken. Wees voorzichtig en verwond uw handen of vingers niet tijdens de installatie. Houd de tv-standaard niet vast aan het halsgedeelte als u hem verplaatst. Wees voorzichtig en bezeer uw vingers of handen niet als u de tv installeert. Als de tv niet stevig is bevestigd, kan de tv vallen of kan de tv-standaard omvallen en letsels veroorzaken. Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen om dit te voorkomen. ­ Als u de tv-standaard installeert op een zachte ondergrond zoals een mat of een tapijt, plaats daar dan voordien een plaat over. ­ Installeer de tv-standaard niet op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht of in de buurt van de verwarming. ­ Installeer de tv-standaard niet op een hete of vochtige plaats of buiten. Als u de tv-standaard gedurende lange tijd niet gaat gebruiken, koppel dan de tv-standaard los van de wandcontactdoos. Om het netsnoer los te koppelen, houdt u de stekker zelf vast en trekt u nooit aan het snoer. Het netsnoer mag enkel vervangen worden in een geschikte onderhoudswinkel. Voordat u andere componenten aansluit, dient u de tvstandaard uit te schakelen en los te koppelen. Reinigen Veeg de tv-standaard af en toe schoon met een droge, zachte doek om deze schoon te houden. U kunt hardnekkige vlekken verwijderen met een doek die licht is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen chemicaliën, zoals thinner of benzine, omdat deze de afwerking van de tv-standaard kunnen aantasten. Deze tv-standaard maakt gebruik van Dolby* Digital en Pro Logic Surround en het digitale surroundsysteem DTS**. [. . . ] Bij gebruik van dubbel geluid van een digitale tvuitzending: · Bij gebruik van externe apparatuur voor dubbel geluid: · Dit product kan last hebben van een storing. 2 Lampjes voor de audio-indeling Deze lichten op afhankelijk van de audio-indeling die in de tv-standaard wordt ingevoerd. HDMI-gedeelte Aansluiting Video-ingangen/ uitgangen HDMITM-aansluiting 720 × 480p (60Hz) 16:9 1280 × 720p (60Hz) 16:9 1920 × 1080i (60Hz) 16:9 1280 × 720p (50Hz) 16:9 720 (1440) × 480i (60Hz) 4:3 720 (1440) × 480i (60Hz) 16:9 720 (1440) × 576i (50Hz) 4:3 720 (1440) × 576i (50Hz) 16:9 1920 × 1080p (60Hz) 16:9 720 × 576p (50Hz) 16:9 1920 × 1080i (50Hz) 16:9 1920 × 1080p (50Hz) 16:9 1920 × 1080p (24Hz) 16:9 1920 × 1080p (30Hz) 16:9 1280 × 720p (24Hz) 16:9 1280 × 720p (30Hz) 16:9 Deep Colour: 30bit/36bit 1280 × 720p@59, 94/60 Hz Frameverpakking 1920 × 1080i@59, 94/60 Hz Frameverpakking 1920 × 1080i@59, 94/60 Hz Naast elkaar (Half) 1920 × 1080p@59, 94/60 Hz Naast elkaar (Half) 1280 × 720p@50 Hz Frameverpakking 1920 × 1080i@50 Hz Frameverpakking 1920 × 1080i@50 Hz Naast elkaar (Half) 1920 × 1080p@50 Hz Naast elkaar (Half) 1920 × 1080p@24 Hz Frameverpakking Deep Colour: 30bit/36bit Lineaire PCM 2/5. 1-kanaals Dolby Digital DTS Elke signaal stemt overeen met 32, 44, 1, 48 kHz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SU-B551S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SU-B551S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag