Gebruiksaanwijzing SONY STR-DN1020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY STR-DN1020. Wij hopen dat dit SONY STR-DN1020 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY STR-DN1020 te teleladen.


SONY STR-DN1020 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10700 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY STR-DN1020 QUICK START GUIDE (1577 ko)
   SONY STR-DN1020 (10667 ko)
   SONY STR-DN1020 (10682 ko)
   SONY STR-DN1020 DATASHEET (194 ko)
   SONY STR-DN1020 GUI MENU LIST (544 ko)
   SONY STR-DN1020 QUICK START GUIDE (1499 ko)
   SONY STR-DN1020 QUICK SETUP GUIDE (2208 ko)
   SONY STR-DN1020 DOCK FOR IPOD/IPHONE (702 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY STR-DN1020

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-282-218-51(1) Multi Channel AV Receiver Gebruiksaanwijzing STR-DN1020 ©2011 Sony Corporation WAARSCHUWING Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen. Dek de ventilatieopening van het apparaat niet af met bijvoorbeeld kranten, tafelkleden en gordijnen enz. Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat. Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op dit apparaat. [. . . ] Om gebruik te kunnen maken van deze functie moet de receiver op het netwerk zijn aangesloten en het netwerk verbonden zijn met het internet. Voor meer informatie, zie "6: Aansluiten op het netwerk" (pagina 32). Bezoek de onderstaande website voor meer informatie over de muziekdiensten: http://www. sony. net/audio/ musicservices Afspelen stoppen Ga naar het begin Druk herhaaldelijk op van de huidige track, . />. vorige/volgende track Selecteer opnieuw het gewenste onderdeel dat u wilt afspelen Druk herhaaldelijk op RETURN/EXIT O tot de gewenste map wordt weergegeven. Of druk op TOOLS/ OPTIONS, selecteer "Server List", en vervolgens het gewenste onderdeel. Druk op TOOLS/OPTIONS en selecteer "Now Playing" om terug te keren naar het scherm afspelen. Druk op SHIFT, en dan op ALPHABET SEARCH, en voer een sleutelwoord in (pagina 83), terwijl u de content op de server selecteert. Muziekdiensten Zoek het gewenste onderdeel met een sleutelwoord Deze receiver 76NL Opmerking Voordat u gebruik maakt van muziekdiensten, moet u uw receiver, afhankelijk van uw serviceprovider, registreren. Voor informatie over de registratie zie de website klantenondersteuning van de serviceprovider. MUSIC SERVICES 4 5 Selecteer "vTuner" en druk dan op . Selecteer de gewenste map of zender en druk dan op . · Druk op V/v om het onderdeel te selecteren. · Druk op om naar de volgende map te gaan of naar de zender te luisteren. · Druk op RETURN/EXIT O om naar de vorige map te gaan. Tip V/v/B/b, RETURN/ EXIT O TOOLS/ OPTIONS MENU De receiver geeft de laatst geselecteerde service of zender weer, als de functie gewijzigd is in muziekdienst, totdat de receiver is uitgeschakeld. Als "Network Standby" is ingesteld op "On" wordt de laatst geselecteerde service of zender weergegeven, zelfs als u de receiver hebt uitgeschakeld. Opmerking De volgende stappen beschrijven hoe u "vTuner" kunt selecteren, een voorbeeld van een muziekdienst die via internet wordt aangeboden. Als "No Service" wordt weergegeven en u krijgt geen lijst met serviceproviders te zien, dient u op TOOLS/OPTIONS te drukken en "Refresh" te selecteren. Netwerkfuncties gebruiken 1 2 3 Druk op MENU. Het menu wordt weergegeven op het televisiescherm. De afstandsbediening gebruiken om de functie muziekdiensten te bedienen Functie Handeling De zender of service Druk op RETURN/EXIT O veranderen om terug te keren naar de lijst met serviceproviders, en selecteer vervolgens de service opnieuw. Om weer terug te keren naar het scherm afspelen moet u op TOOLS/OPTIONS drukken en de optie "Now Playing" selecteren. Gebruik diverse functies als de receiver een zender of service aan het selecteren of afspelen is. Het weergegeven onderdeel kan afhankelijk van het geselecteerde onderdeel of de map verschillen. Selecteer " Music" en druk dan op of b. Selecteer "MUSIC SERVICES" en druk dan op . De lijst met serviceproviders wordt weergegeven op het televisiescherm. Als de receiver automatisch de laatst geselecteerde service of zender weergeeft, dient u herhaaldelijk op RETURN/EXIT O te drukken totdat de lijst met serviceproviders wordt weergegeven. Tip U kunt ook gebruiken maken van de toets MUSIC SERVICES op de afstandsbediening om de functie muziekdiensten rechtstreeks te selecteren. vervolg 77NL Functie Handeling 2 Selecteer "MUSIC SERVICES" en druk dan op . De lijst met serviceproviders wordt weergegeven op het televisiescherm. Als de receiver automatisch de laatst geselecteerde zender weergeeft, dient u herhaaldelijk op RETURN/EXIT O te drukken totdat de lijst met serviceproviders wordt weergegeven. Selecteer de service- Druk tijdens het selecteren of opties afspelen van de content van de service op TOOLS/ OPTIONS. De content van de serviceoptie varieert afhankelijk van de geselecteerde dienst. Zoek het gewenste onderdeel met een sleutelwoord Druk op SHIFT, en dan op ALPHABET SEARCH, en voer een sleutelwoord in (pagina 83), terwijl u de content op de server selecteert. [. . . ] Als u het niet eens bent met de voorwaarden in deze EULA, verstrekt SONY geen licentie aan u voor het gebruik van de SONY-SOFTWARE. In een dergelijk geval mag u de SONY-SOFTWARE niet gebruiken. SONY-SOFTWARELICENTIE De SONY-SOFTWARE is beschermd door auteursrechten en internationale auteursrechtelijke overeenkomsten, alsmede door andere intellectuele eigendomsrechten en overeenkomsten. De SONY-SOFTWARE wordt niet gelicenseerd verkocht. TOEKENEN VAN DE LICENTIE Alle titels, auteursrechten en overige rechten met betrekking tot de SONY-SOFTWARE zijn eigendom van SONY of de licentieverstrekkers ervan. Deze EULA kent u het recht toe om de SONY-SOFTWARE alleen voor persoonlijk gebruik te gebruiken. BESCHRIJVINGEN VAN VEREISTEN, RESTRICTIES, RECHTEN EN BERPERKINGEN Beperkingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY STR-DN1020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY STR-DN1020 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag