Gebruiksaanwijzing SONY STR-DH730

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY STR-DH730. Wij hopen dat dit SONY STR-DH730 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY STR-DH730 te teleladen.


SONY STR-DH730 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11943 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY STR-DH730 SNELSTARTGIDS (1990 ko)
   SONY STR-DH730 (15915 ko)
   SONY STR-DH730 QUICK STARTING GUIDE (1987 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY STR-DH730

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] O SHIFT Ändert die Tastenfunktion der Fernbedienung, um die Tasten mit der rosa Beschriftung zu aktivieren (Seite 14). Speichern Sie also zunächst die Messergebnisse und ändern Sie die Einstellungen später. So erhöhen oder senken Sie die Lautstärke schnell: Halten Sie die Taste gedrückt. Verwenden Sie die Eingangstasten (oder den INPUT SELECTOR am Receiver), um die Quelle auszuwählen. [. . . ] Selecteer uit het menu " FM FM" of " AM AM" en druk dan op of b. Druk op V om van lage naar hoge frequenties te zoeken, en druk op v om van hoge naar lage frequenties te zoeken. Druk op SHIFT en druk dan op de cijfertoetsen om de frequentie in te voeren. Stel de richting van de AM-kaderantenne af voor een optimale ontvangst bij het afstemmen op een AM-zender. Als u niet kunt afstemmen op een zender Controleer of u de juiste frequentie hebt ingevoerd. Als u nog steeds niet op een zender kunt afstemmen, wordt de frequentie mogelijk niet gebruikt in uw regio. U kunt maximaal 30 FM-zenders en 30 AMzenders vooraf instellen als uw favoriete zenders. U kunt de AM-afstemschaal met de toetsen op de receiver wijzigen in 9 kHz of 10 kHz. Stem met Auto Tuning (pagina 47) of Direct Tuning (pagina 47) af op de zender die u wilt instellen. U kunt zenders als volgt opslaan: · Op deze receiver kunt u ook gebruikmaken van RDS (Radio Data System), waarmee radiozenders aanvullende informatie kunnen verzenden met het gewone programmasignaal. Deze receiver beschikt over gemakkelijke RDS-functies, zoals de weergave van een naam serviceprogramma. * * Niet alle FM-zenders bieden de RDS-service, en ze bieden ook niet allemaal hetzelfde type services. Als u niet vertrouwd bent de RDSservices in uw land, neemt u contact op met de lokale radiozenders voor meer informatie. Selecteer uit het menu " FM FM" of " AM AM" en druk dan op of b. Als u afstemt op een zender die RDS-services biedt, gaat "RDS" branden en wordt de naam* van de programmaservice op het televisiescherm en het displaypaneel weergegeven. * Als er geen RDS-uitzending wordt ontvangen, wordt er geen naam serviceprogramma weergegeven. Druk herhaaldelijk op V/v om een teken te selecteren en druk dan op b. U kunt de invoerpositie naar achter of voren verplaatsen door op B/b te drukken. RDS functioneert wellicht niet goed als het ontvangstsignaal zwak is of als de zender waarop u hebt afgestemd geen RDS-gegevens uitzendt. Sommige letter die op het televisiescherm kunnen worden weergegeven, kunnen niet op het displaypaneel worden weergegeven. Als een naam serviceprogramma wordt weergegeven, kunt u de frequentie controleren door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken (pagina 71). Herhaal stap 4 om één voor één een teken in te voeren en druk dan op . [. . . ] "Reading" wordt lang weergegeven, of het duurt lang voordat het afspelen begint. Het leesproces kan lang duren in de volgende gevallen: ­ Er staan veel mappen of bestanden op het USB-apparaat. Daarom raden wij de volgende richtlijnen aan: ­ Totaal aantal mappen op USB-apparaat: 100 of minder (inclusief "ROOT"-map) ­ Totaal aantal bestanden per map: 100 of minder. USB-apparaten geformatteerd met andere bestandsystemen dan FAT16 of FAT32 worden niet ondersteund. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY STR-DH730

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY STR-DH730 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag