Gebruiksaanwijzing SONY STR-DH130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY STR-DH130. Wij hopen dat dit SONY STR-DH130 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY STR-DH130 te teleladen.


SONY STR-DH130 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5847 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY STR-DH130 SNELSTARTGIDS (1246 ko)
   SONY STR-DH130 (1802 ko)
   SONY STR-DH130 DATASHEET (170 ko)
   SONY STR-DH130 QUICK SETUP GUIDE (1240 ko)
   SONY STR-DH130 QUICK STARTING GUIDE (1240 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY STR-DH130

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. um sicherzustellen , dass die Batterie korrekt entsorgt wird , geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. [. . . ] 4: De antennes aansluiten Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer uit het stopcontact is getrokken voordat u de antennes aansluit. fM-draadantenne (bijgeleverd) AM-kaderantenne (bijgeleverd) Opmerkingen · Houd de AM-kaderantenne uit de buurt van de receiver en andere apparatuur om te voorkomen dat deze stoorsignalen opvangt. 16NL 5: Het netsnoer aansluiten Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. Netsnoer De receiver voorbereiden De receiver initialiseren Voordat u de receiver voor de eerste keer gebruikt, moet u deze initialiseren door de volgende procedure uit te voeren. Deze procedure kan ook worden gebruikt om de fabrieksinstellingen te herstellen. "CLEARING" wordt enige tijd op het displaypaneel weergegeven. Wijziging of aanpassingen aan de instellingen zijn nu hersteld naar de fabrieksinstellingen. 17NL Het luidsprekersysteem selecteren U kunt de luidsprekers selecteren die u wilt gebruiken, als u de luidsprekers op de SPEAKERS A- en B-aansluitingen hebt aangesloten. SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) De toon aanpassen U kunt de toonkwaliteit van de luidsprekers aanpassen. BASS +/­ TREBLE +/­ Druk herhaaldelijk op SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) om het luidsprekersysteem te selecteren dat u wilt gebruiken. Selectie De luidsprekers aangesloten op SPEAKERS A-aansluitingen De luidsprekers aangesloten op SPEAKERS B-aansluitingen Gaat branden SP A SP B Druk herhaaldelijk op TREBLE + of TREBLE ­ om de hoge tonen aan te passen. Druk herhaaldelijk op BASS + of BASS ­ om de lage tonen aan te passen. U deze instelling aanpassen van ­10 dB tot +10 dB in stappen van 1 dB. De luidsprekers aangesloten op zowel SP A de SPEAKERS A- en BSP B aansluitingen (parallelle aansluiting) De luidsprekeruitgang uitschakelen Druk herhaaldelijk op SPEAKERS (OFF/A/B/ A+B) totdat de "SP A" en "SP B"aanduidingen op het display niet meer oplichten. Opmerking U kunt niet overschakelen naar het luidsprekersysteem door op SPEAKERS (OFF/A/B/ A+B) te drukken, als de hoofdtelefoon is aangesloten. 18NL Basisfuncties De functie voor dempen activeren Druk op MUTING. De functie voor dempen wordt geannuleerd wanneer u de volgende handelingen uitvoert. AMP MENU MUTING , V/v/B/b Basisfuncties Ingangen benoemen U kunt een naam van maximaal 8 tekens geven aan ingangen (behalve TUNER) en deze op het displaypaneel weergeven. U kunt beter de apparatuur herkennen als de naam op de display wordt weergegeven i. Opmerking Als u op TUNER drukt, dan zal "FM TUNER" of "AM TUNER" worden weergegeven en vervolgens zal de frequentie op het displaypaneel worden weergegeven. 1 Druk op de overeenstemmende ingangstoets waarvoor u een indexnaam wilt maken. Druk herhaaldelijk op V/v om "NAME IN" te selecteren en druk dan op of b. [. . . ] U kunt op de afstandsbediening op de ingangstoets drukken of op de receiver op INPUT SELECTOR draaien om de gewenste apparatuur te selecteren (pagina 19). Schakel de receiver uit, los het kortsluitingsprobleem op en schakel de receiver weer in. Zorg ervoor dat de aansluitskabels zich niet in de buurt van een transformator of motor bevinden en ten minste 3 meter uit de buurt van een televisie of fluorescerende lamp zijn geplaatst. Sluit een hoofdtelefoon aan op de PHONES-aansluiting om te controleren of er geluid via de hoofdtelefoon wordt uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY STR-DH130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY STR-DH130 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag