Gebruiksaanwijzing SONY STP-XS2AM NOTES ON USE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY STP-XS2AM. Wij hopen dat dit SONY STP-XS2AM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY STP-XS2AM te teleladen.


SONY STP-XS2AM NOTES ON USE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (450 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY STP-XS2AMNOTES ON USE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mogelijk worden kosten aangerekend en worden creditcardgegevens gevraagd voor abonnementen op on line services. Mogelijk zijn voor financiële diensten voorafgaande regelingen met deelnemende financiële instellingen vereist. Het is verboden deze software of de bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming. Lees dit eerst Software Gids nN 2 Gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker Deze gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Sony Corporation (hierna Sony genoemd), een vennootschap naar Japans recht en de fabrikant van uw Sony-computersysteem (de SONY-HARDWARE). Lees deze gebruiksrechtovereenkomst aandachtig vóór u de software die samen met deze gebruiksrechtovereenkomst wordt verdeeld (de SONYSOFTWARE) installeert of gebruikt. [. . . ] U kunt uw ontwerpen toevoegen, verwijderen of veranderen om op die manier uw eigen unieke fotokunst te creëren. Om de Binder-feature te gebruiken, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op Binder in het hoofdvenster van PictureGear Studio. U kunt ook naar Start, Alle programma's, PictureGear Studio, Tool gaan en vervolgens klikken op Binder. Wanneer u foto's aan een map toevoegt, worden ze onder de vorm van thumbnails aan de rechterkant weergegeven. De beschikbare fotobronnen worden onder de vorm van thumbnails weergegeven. Er verschijnt een informatieformulier. 2 3 4 PictureGear Studio gebruiken Software Gids nN 76 5 Vul uw informatie in en klik op OK. Er verschijnt een kunstpalletvenster. 6 7 8 U kunt een originele pagina met kunst of postzegels aanmaken met behulp van de decoratiefeatures aan de rechterkant. Door op Create Title te klikken kunt u uw eigen persoonlijke mapstijlen aanmaken. PictureGear Studio gebruiken Software Gids nN 77 De PhotoAlbum-feature gebruiken U kunt uw dierbaarste foto's in een elektronisch foto-album klasseren, zodat u ze samen met vrienden en familie kunt bekijken. Om de PhotoAlbum-feature te gebruiken, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op PhotoAlbum in het hoofdvenster van PictureGear Studio. U kunt ook naar Start, Alle programma's, PictureGear Studio, Tool gaan en dan klikken op PhotoAlbum. De Select Photo-zone verschijnt. 2 PictureGear Studio gebruiken Software Gids nN 78 3 4 5 6 7 8 9 Klik op List om de foto's te selecteren die u uit beschikbare mappen in uw album wilt opnemen. Om de online hulp te bekijken, gaat u als volgt te werk: Klik op Help in het hoofdvenster van PictureGear Studio of in elk element van PictureGear Studio. Click to DVD gebruiken Software Gids nN 85 Click to DVD gebruiken Met behulp van deze software-applicatie kunt u gemakkelijk videobeelden van een digitaal extern apparaat (camera, videorecorder enz. . . ) opslaan en op een DVD schrijven. U kunt ook uw digitale of gescande beelden tot een foto-album of een diapresentatie omvormen en deze op een DVD schrijven. Indien Click to DVD nog niet op uw computer is geïnstalleerd, moet u het eerst installeren van de Click to DVD CD-ROM. Voor het importeren van bewerkte video-opnames worden de volgende bestandsformaten ondersteund: Video: MPEG1 of (maar niet gelijktijdig met) MPEG2 en DV-AVI. Foto's: JPEG, BMP, TIFF. Aanbevolen instellingen Indien u Click to DVD en Click to DVD automatic mode wilt gebruiken, moet u een aantal instellingen op uw computer definiëren. Hiervoor moet u op uw computer inloggen als een gebruiker met de rechten van een Administrator. Hieronder adviseren we u een aantal instellingen, waarmee u kunt verhinderen dat het frame uitvalt. Wij verwijzen u naar de on line Help-bestanden indien u meer details wenst te weten. Koppel de USB randapparaten los: Een aantal USB randapparaten (en hun drivers) belasten de processor van uw computer zwaar. Indien u met frame dropout wordt geconfronteerd en indien u USB randapparatuur gebruikt, moet u deze apparaten van uw computer ontkoppelen of moet u ze uitschakelen. Verlaat andere programma's: Verlaat alle programma's, behalve Click to DVD of Click to DVD Automatic Mode. Verlaat ook programma's of vensters die het scherm regelmatig updaten (vb. [. . . ] Herhaal stap 1 tot en met 4 in de vorige delen om de installatie van het stuurprogramma te controleren. Klik op het apparaat, en klik vervolgens op Verwijderen om het stuurprogramma te verwijderen. Nadat de computer opnieuw is opgestart, herhaalt u de procedure beschreven onder Een stuurprogramma installeren (pagina 142) vanaf stap 2. Stuurprogramma's beheren Software Gids nN 145 Een stuurprogramma bijwerken Om het stuurprogramma bij te werken, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 4 5 6 Of: 1 2 3 4 5 Klik op de knop Start op de taakbalk. Dubbelklik op de optie die overeenstemt met het apparaat dat u hebt geïnstalleerd, en dubbelklik vervolgens op het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY STP-XS2AM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY STP-XS2AM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag