Gebruiksaanwijzing SONY STP-GB1AM NOTES ON USE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY STP-GB1AM. Wij hopen dat dit SONY STP-GB1AM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY STP-GB1AM te teleladen.


SONY STP-GB1AM NOTES ON USE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (426 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY STP-GB1AMNOTES ON USE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst. n7N Voor gebruik Documentatie In de documentatie vindt u gedrukte informatie en gebruikershandleidingen voor uw VAIO-computer om door te lezen. Gedrukte documentatie Handleiding Snel aan de slag: met de procedure vanaf het uitpakken tot en met het starten van uw VAIO. [. . . ] Raadpleeg Geregistreerde vingerafdrukken wissen (pagina 110) voor de gedetailleerde procedure. n 105 N Uw VAIO-computer aanpassen Een vingerafdruk registreren Als u de functie voor vingerafdrukverificatie wilt gebruiken, moet u uw vingerafdruk(ken) registreren in de computer. Stel het Windows-wachtwoord op de computer in voordat u de vingerafdruk(ken) registreert. Raadpleeg Het Windows-wachtwoord toevoegen (pagina 101) voor uitgebreide instructies. Een vingerafdruk registreren !Met de functie voor Power-on Security kunnen maximaal 10 vingerafdrukken per gebruiker en maximaal 21 vingerafdrukken voor aanmelding bij het systeem worden geregistreerd. U kunt de vinger waarvoor u Power-on Security wilt gebruiken voor aanmelding bij het systeem, ook later selecteren. 1 2 3 Klik op Start, Alle programma's, Protector Suite QL en Controlecentrum (Control Center). Het venster Controlecentrum voor vingerafdrukken (Fingerprint Control Center) verschijnt. Volg de instructies op het scherm. Klik in stap 2 op Help voor een uitgebreide beschrijving. n 106 N Uw VAIO-computer aanpassen Als het registreren van een vingerafdruk is mislukt, voert u deze stappen uit om het nogmaals te proberen. 1 Plaats het bovenste gewricht van de vinger op de vingerafdruksensor (1). n 107 N Uw VAIO-computer aanpassen 2 Veeg loodrecht met de vinger over de vingerafdruksensor. !Plaats het topje van de vinger in het midden van de vingerafdruksensor. Scan de vingerafdruk van het bovenste gewricht van de vinger tot aan het topje. Zorg er tijdens het vegen voor dat de vinger in contact blijft met de vingerafdruksensor. Het registreren van vingerafdrukken kan mislukken als u te snel of te langzaam veegt met de vinger. Wacht ongeveer één seconde om de vingerafdruksensor in staat te stellen de vingerafdruk te scannen. De instelling van het gewenste item is gewijzigd. Zie de Help in VAIO Control Center voor meer informatie over de verschillende opties. Niet alle besturingselementen zijn zichtbaar als u VAIO Control Center opent als een standaardgebruiker. n 112 N Uw VAIO-computer aanpassen De standaardactiviteit van het verlichtingslampje wijzigen De activiteit van het verlichtingslampje aan de onderzijde van de computer is afhankelijk van uw acties of de status van de computer. U kunt als volgt de standaardactiviteit van het lampje wijzigen zodat het altijd gedoofd blijft: 1 2 3 4 Klik op Start, Alle programma's en VAIO Control Center. Klik op OK. n 113 N Uw VAIO-computer aanpassen Energiebesparingsstanden gebruiken Als u een batterij gebruikt als stroombron voor de computer, kunt u via de instellingen voor energiebeheer ervoor zorgen dat de batterij minder snel leeg raakt. Naast de normale werkingsmodus, die u in staat stelt specifieke apparaten uit te schakelen, heeft de computer twee andere energiebesparingsstanden: slaap- en sluimerstand. Als de computer werkt op batterijstroom, schakelt deze automatisch over op de sluimerstand wanneer de batterij bijna leeg is, ongeacht de geselecteerde instelling voor energiebeheer. !Als de batterijlading minder dan 10% bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen, of de computer uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen. De standaardmodus gebruiken Dit is de normale toestand als de computer in gebruik is. Om stroom te besparen wanneer u de computer niet gebruikt, kunt u een specifiek apparaat (bijvoorbeeld het LCD-scherm of de harde schijf) uitschakelen. n 114 N Uw VAIO-computer aanpassen Slaapstand gebruiken In de slaapstand wordt het LCD-scherm uitgeschakeld en worden de opslagapparatuur en de CPU ingesteld op laag energieverbruik. Als u de computer lange tijd niet gaat gebruiken terwijl deze is losgekoppeld van de netvoeding, zet u de computer in de sluimerstand of schakelt u de computer uit. De slaapstand activeren Klik op Start, de pijl naast de knop Vergrendelen en Slaapstand. Als de computer zich in de slaapstand bevindt, kunt u geen schijf plaatsen. De computer verlaat de slaapstand sneller dan de sluimerstand. In de slaapstand verbruikt de computer meer stroom dan in de sluimerstand. !Als de batterij leeg raakt terwijl de computer in de slaapstand staat, verliest u alle gegevens die nog niet zijn opgeslagen. [. . . ] De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen. Bezoek de andere websites van Sony: http://www. club-vaio. com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIO-gemeenschap. http://www. sonystyle-europe. com voor het online aanschaffen van producten. http://www. sony. net voor overige Sony-producten. U kunt de hier beschreven online voorzieningen pas raadplegen nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht. n 189 N Ondersteuningsopties e-Support Wat is e-Support? U hebt onze handleidingen doorgenomen, bent op onze website (http://support. vaio. sony. eu) geweest, maar u hebt geen antwoord gevonden op uw vraag/probleem. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY STP-GB1AM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY STP-GB1AM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag