Gebruiksaanwijzing SONY SS-FCR4000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SS-FCR4000. Wij hopen dat dit SONY SS-FCR4000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SS-FCR4000 te teleladen.


SONY SS-FCR4000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (289 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SS-FCR4000 GEBRUIKSAANWIJZING (6310 ko)
   SONY SS-FCR4000 (291 ko)
   SONY SS-FCR4000 (291 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SS-FCR4000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenrek of ingebouwde kast. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. [. . . ] Het beste surround-akoestiekeffect verkrijgt u wanneer alle luidsprekers op gelijke afstand van de luisterplaats zijn opgesteld. zet de voorluidsprekers op geschikte afstand links en rechts van uw TV-toestel. de plaatsing van de surroundluidsprekers is met name afhankelijk van de opstelling in de kamer. U kunt de surroundluidsprekers links en rechts van de luisterplaats A opstellen, of achter de luisterplaats B. Controleer, alvorens het luidsprekersysteem in gebruik te nemen, of de bedrijfsspanning van de apparatuur overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Mocht er vloeistof of een voorwerp in de apparatuur terechtkomen, verbreek dan de aansluiting op het stopcontact en laat de apparatuur eerst door een deskundige nakijken alvorens deze weer in gebruik te nemen. Zorg ervoor dat de luidsprekers niet langdurig achtereen worden belast met een vermogen dat het maximaal ingangsvermogen van dit luidsprekersysteem overschrijdt. Als bij het aansluiten de plus- en min-polen verwisseld worden, zal bij weergave de positie van de muziekinstrumenten onduidelijk zijn, terwijl de lage tonen grotendeels zullen ontbreken. Contact tussen ontblote luidsprekerdraden bij de luidsprekeraansluitingen kan kortsluiting veroorzaken. Schakel de versterker uit alvorens de luidsprekers aan te sluiten, om beschadiging van de luidsprekers te voorkomen. (Alleen voor de midden- en surroundluidsprekers) De voorroosters van de luidsprekers zijn niet afneembaar. Probeer geen voorrooster te verwijderen, want daardoor kunt u de luidsprekers beschadigen. Als u de middenluidspreker op het TV-toestel wilt plaatsen, bevestigt u een voetkussentje (bijgeleverd) op de vier hoeken aan de onderkant van de luidspreker en controleert u of de luidspreker vlak op de TV staat. U kunt elke surroundluidsprekers met een haak (niet bijgeleverd) aan de wand hangen. [. . . ] Gebruik geen schuurspons, schuurmiddelen of vluchtige stoffen zoals alcohol of benzine. Mocht u vragen of problemen met uw luidsprekers hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met de dichtstbijzijnde Sony handelaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SS-FCR4000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SS-FCR4000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag