Gebruiksaanwijzing SONY SRS-ZX1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SRS-ZX1. Wij hopen dat dit SONY SRS-ZX1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SRS-ZX1 te teleladen.


SONY SRS-ZX1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (310 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SRS-ZX1 (278 ko)
   SONY SRS-ZX1 annexe 1 (158 ko)
   SONY SRS-ZX1 (278 ko)
   SONY SRS-ZX1 annexe 2 (280 ko)
   SONY SRS-ZX1 annexe 1 (158 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SRS-ZX1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen. laat eventuele reparaties verrichten door bevoegd onderhoudspersoneel. [. . . ] Om brand te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen van het apparaat niet worden afgedekt door kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om elektrocutie of brand te voorkomen. Alhoewel dit systeem magnetisch is afgeschermd, wordt het toch sterk afgeraden om magnetische code gebruikende cassettes, horloges, betaalkaarten of floppy diskettes gedurende langere tijd voor het luidsprekersysteem te laten liggen. Zet de luidsprekers niet op plaatsen waar deze gemakkelijk kunnen vallen. Indien het TV-beeld of monitordisplay door magnetische storing wordt vervormd Dit systeem is magnetisch afgeschermd. Het is echter mogelijk dat het beeld van bepaalde TV's of personal computers door magnetische storing wordt vervormd. Voor vervoer van het systeem De Sony SRS-ZX1 is een compact luidsprekersysteem met een ingebouwde versterker. Als u het systeem gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om schade door batterijlekkage en corrosie te voorkomen. Zorg er tevens voor dat de luidsprekers niet blootgesteld worden aan veel stof, direct zonlicht, vocht, regen of mechanische trillingen of schokken. Als een voorwerp of vloeistof in het systeem terechtkomt, moet u de batterijen verwijderen en het systeem laten nakijken door een deskundige voordat u het weer gaat gebruiken. Plaats eerst het E contactpunt van de batterij en plaats vervolgens de batterij volledig. Wanneer de batterijen leeg raken, zal het POWER spanningslampje gaan knipperen of nog maar zwak oplichten, en/of zal het geluid vervormd of ongelijkmatig klinken. [. . . ] Wanneer de batterijen leeg raken, zal het POWER spanningslampje gaan knipperen of nog maar zwak oplichten, en/of zal het geluid vervormd of ongelijkmatig klinken. Zie "Technische gegevens" voor de gebruiksduur van de batterijen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SRS-ZX1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SRS-ZX1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag