Gebruiksaanwijzing SONY SRS-Z510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SRS-Z510. Wij hopen dat dit SONY SRS-Z510 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SRS-Z510 te teleladen.


SONY SRS-Z510 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2862 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SRS-Z510 (2910 ko)
   SONY SRS-Z510 (2910 ko)
   SONY SRS-Z510 annexe 3 (2912 ko)
   SONY SRS-Z510 annexe 4 (533 ko)
   SONY SRS-Z510 annexe 1 (2912 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SRS-Z510

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om brand te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen van het apparaat niet worden afgedekt door kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om elektrocutie of brand te voorkomen. Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenrek of ingebouwde kast. [. . . ] Controleer of de audiocomponenten niet te dicht bij de televisie staan. Het naamplaatje met de werkspanning, het stroomverbruik, enzovoort bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Controleer alvorens het apparaat in gebruik te nemen of de spanning die vermeld staat aan de achterkant van het apparaat overeenkomt met de lokale netspanning. /Canada Europese landen Andere landen Bedrijfsspanning 120 V AC, 60 Hz 220 ­ 230 V wisselstroom, 50 Hz 220 ­ 230 V AC, 50 Hz Dit is normaal en duidt niet op storing. Het apparaat blijft onder (net) spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is het apparaat zelf uitgeschakeld. Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het apparaat geruime tijd niet te gebruiken. Voor het verwijderen van het netsnoer uit het stopcontact, dient u aan de stekker te trekken. Indien er een voorwerp of vloeistof in de behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat laten nakijken door een deskundige alvorens het weer in gebruik te nemen. Zorg dat er voldoende ruimte is aan de achterkant van de linkerluidspreker voor efficiënte warmteafvoer. Sluit de linkerluidspreker met de bijgeleverde kabel aan op de rechterluidspreker. Zorg dat u de overeenkomende + (rood) en ­ (zwart) draden en aansluitingen aansluit voor de linker- en rechterluidsprekers. Wanneer de luidsprekers bijvoorbeeld op de monoaansluiting van een radio worden aangesloten, kan er alleen geluid via de linkerluidspreker worden weergegeven. in dat geval is het aanbevolen de optionele Sony PC-251MS adapter te gebruiken. Er kan een storing in dit systeem of de aangesloten component optreden. Er wordt geen geluid geproduceerd als u de + en ­ draden en aansluitingen verkeerd aansluit. Als u wilt schakelen tussen INPUT1 en INPUT2, gebruikt u de aan/uit-schakelaar van het apparaat dat op de luidsprekers is aangesloten. Druk op POWER op de linkerluidspreker om deze in te schakelen en druk vervolgens op OPERATE op de linkerluidspreker. Pas ook het volume van de aangesloten component aan als u een aansluiting maakt op de uitgang voor de hoofdtelefoon. [. . . ] Pas ook het volume van de aangesloten component aan als u een aansluiting maakt op de uitgang voor de hoofdtelefoon. Het volume voor lage tonen aanpassen Draai de BASS regelaar op de linkerluidspreker om het volume voor lage tonen aan te passen. Stel het volume voor lage tonen in op een niveau waarbij het geluid niet wordt vervormd om schade aan het systeem te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SRS-Z510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SRS-Z510 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag