Gebruiksaanwijzing SONY SRS-Z30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SRS-Z30. Wij hopen dat dit SONY SRS-Z30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SRS-Z30 te teleladen.


SONY SRS-Z30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2457 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SRS-Z30 (2284 ko)
   SONY SRS-Z30 (2284 ko)
   SONY SRS-Z30 annexe 2 (2285 ko)
   SONY SRS-Z30 annexe 1 (2285 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SRS-Z30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor eventuele naslag. Wanneer de luidsprekers bijvoorbeeld op de mono-aansluiting van een radio worden aangesloten, kan er alleen geluid via de linkerluidspreker worden weergegeven. [. . . ] Ook al zijn de luidsprekers uitgeschakeld met de POWER schakelaar van de linker luidspreker, dan nog blijft de stroomvoorziening via de netspanningsadapter intact. Zorg er tevens voor dat de luidsprekers niet blootgesteld worden aan veel stof, direct zonlicht, vocht, regen of mechanische trillingen of schokken. Als er vloeistof of een voorwerp in het systeem terechtkomt, moet u de netspanningsadapter verwijderen en het systeem laten nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u het systeem verder gebruikt. Gebruik voor het reinigen van de ombouw nooit vluchtige stoffen als spiritus, benzine of tri, aangezien dergelijke middelen de afwerking kunnen aantasten. Alhoewel dit systeem magnetisch is afgeschermd, wordt het toch sterk afgeraden om magnetische code gebruikende cassettes, horloges, betaalkaarten of floppy diskettes gedurende langere tijd voor het luidsprekersysteem te laten liggen. Zet de luidsprekers niet op plaatsen waar deze gemakkelijk kunnen vallen. Aan de achterkant van de ombouw bevindt zich een opening voor warmtestraling. Zorg dat er voldoende ruimte vrij is aan de achterkant en plaats geen objecten op het apparaat zodat warmte op de juiste manier kan worden afgegeven. Pas ook het volume van de aangesloten component aan als u een aansluiting maakt op de uitgang voor de hoofdtelefoon. Schakel de functie MEGA BASS of BASS BOOST (bijvoorbeeld van een Walkman) uit om schade aan het gehoor te voorkomen. [. . . ] Controleer of de audiocomponenten niet te dicht bij de televisie staan. Gebruik geen andere netspanningsadapters om schade aan de luidsprekers te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SRS-Z30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SRS-Z30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag