Gebruiksaanwijzing SONY SRS-T70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SRS-T70. Wij hopen dat dit SONY SRS-T70 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SRS-T70 te teleladen.


SONY SRS-T70 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (159 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SRS-T70 (159 ko)
   SONY SRS-T70 (116 ko)
   SONY SRS-T70 (159 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SRS-T70

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar van brand of een elektrische schok te voorkomen. Open niet de behuizing, om gevaar van elektrische schokken te vermijden. [. . . ] Gebruik voor het reinigen van de ombouw nooit vluchtige stoffen als spiritus, benzine of tri, aangezien dergelijke middelen de afwerking kunnen aantasten. Alhoewel dit systeem magnetisch is afgeschermd, wordt het toch sterk afgeraden om magnetische code gebruikende cassettes, horloges, persoonlijke kredietkaarten of floppy diskettes voor langere tijd voor het luidsprekersysteem te laten liggen. Het is echter mogelijk dat het beeld van bepaalde TV's/ personal computers door magnetisme wordt vervormd. schakel in dat geval de spanning van de TV/personal computer even uit. In geval van de personal computer moet u de nodige stappen nemen alvorens de spanning uit te schakelen zodat uw data niet worden gewist. Indien er geen verbetering is, plaatst u het systeem verder van de TV/ personal computer. Voor aansluiten op het stopcontact mag alleen de ACE90HG netspanningsadapter (niet bijgeleverd) gebruikt worden; gebruik geen ander type netspanningsadapter. Na gebruik op voeding van de netspanningsadapter dient u deze uit het stopcontact te trekken als u denkt de luidsprekers geruime tijd niet meer te gebruiken. Ook al zijn de luidsprekers uitgeschakeld met de POWER schakelaar van de linker luidspreker, dan nog blijft de stroomvoorziening via de netspanningsadapter intact. Wanneer u van plan bent de luidsprekers geruime tijd niet te gebruiken, of alleen op voeding van de netspanningsadapter, verwijder dan de batterijen uit de luidsprekers, om schade door eventuele batterijlekkage en corrosie te voorkomen. Zorg er tevens voor dat de luidsprekers niet blootgesteld worden aan veel stof, direkt zonlicht, vocht, regen of mechanische trillingen of schokken. Mocht er vloeistof of een klein voorwerp in het apparaat terechtkomen, verwijder dan de batterijen en laat het apparaat eerst door een deskundige controleren, alvorens het weer in gebruik te nemen. [. . . ] Mocht er vloeistof of een klein voorwerp in het apparaat terechtkomen, verwijder dan de batterijen en laat het apparaat eerst door een deskundige controleren, alvorens het weer in gebruik te nemen. Bij aansluiten van een netspanningsadapter op de luidsprekers wordt de stroomtoevoer van de inwendige batterijen automatisch onderbroken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SRS-T70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SRS-T70 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag