Gebruiksaanwijzing SONY SRS-D313

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SRS-D313. Wij hopen dat dit SONY SRS-D313 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SRS-D313 te teleladen.


SONY SRS-D313 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (171 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SRS-D313 (171 ko)
   SONY SRS-D313 annexe 1 (159 ko)
   SONY SRS-D313 (171 ko)
   SONY SRS-D313 annexe 3 (171 ko)
   SONY SRS-D313 annexe 2 (171 ko)
   SONY SRS-D313 annexe 1 (159 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SRS-D313

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. [. . . ] * De bovenstaande optionele accessoires zijn in bepaalde gebieden niet beschikbaar. Als u problemen hebt met het luidsprekersysteem, controleert u de volgende lijst en neemt u de voorgestelde maatregelen. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar. Zet het volume van het bronapparaat zo hoog mogelijk, maar niet zo hoog dat het geluid wordt vervormd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het apparaat voor meer informatie over het aanpassen van het volume. Op de volgende websites vindt u informatie over de recentste klantenondersteuning voor de luidspreker en vindt u veelgestelde vragen en antwoorden. Verplaats het apparaat niet wanneer er een Walkman op de WM-PORT-connector is aangesloten, omdat er een storing kan optreden. Voordat u de kaartafstandsbediening voor het eerst gebruikt, moet u het isolatievel verwijderen. Het naamplaatje met het werkingsvoltage, stroomverbruik, enzovoort bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. â· Voordat u het apparaat gebruikt, moet u controleren of de spanning die aan de achterkant van het apparaat wordt vermeld, overeenkomt met de lokale netspanning. Zet het volume van het bronapparaat zo hoog mogelijk, maar niet zo hoog dat het geluid wordt vervormd. Gebruik voor het reinigen van de ombouw nooit vluchtige stoffen als spiritus, benzine of thinner, aangezien dergelijke middelen de afwerking kunnen aantasten. Met alle vragen over eventuele problemen met het luidsprekersysteem kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony handelaar. Laad de batterij niet op, demonteer de batterij niet en gooi de batterij niet in het vuur. Koppel de USB-kabel los die voor het apparaat en de personal computer wordt gebruikt. Wanneer een USB-kabel is aangesloten tussen het apparaat en een personal computer, wordt er geen geluid uitgevoerd via een Walkman die op de WM-PORT-connector is geplaatst. â· Afhankelijk van de gebruikte personal computer wordt de modus voor gegevensoverdracht mogelijk niet vrijgegeven wanneer u de aan/uit-schakelaar uitzet. â· U hoort in plaats daarvan het geluid van het apparaat dat op de INPUT-aansluiting is aangesloten. Het is echter mogelijk dat het beeld van bepaalde TV's of personal computers door magnetisme wordt vervormd. schakel in dat geval de spanning van de TV of personal computer even uit. In geval van de personal computer moet u de nodige stappen nemen alvorens de spanning uit te schakelen zodat uw data niet worden gewist. Indien er geen verbetering is, plaatst u het systeem verder van de TV of personal computer. [. . . ] â· Als het bronapparaat beschikt over een bass boost-functie of een equalizerfunctie, schakelt u deze uit. â· Als de hoofdtelefoonuitgang van het bronapparaat beschikt over een lijnschakelaar, is de geluidskwaliteit beter als deze is ingeschakeld. Als er tegelijk wordt afgespeeld op een Walkman die op de WMPORT-connector is geplaatst en op het apparaat dat op de INPUTaansluiting is aangesloten, is het geluid van beide apparaten te horen. â· De USB-kabel tussen het apparaat en de personal computer wordt gebruikt om gegevens van de Walkman over te brengen en om op te laden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SRS-D313

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SRS-D313 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag