Gebruiksaanwijzing SONY SRS-BTX300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SRS-BTX300. Wij hopen dat dit SONY SRS-BTX300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SRS-BTX300 te teleladen.


SONY SRS-BTX300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2697 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SRS-BTX300 QUICK START GUIDE (3667 ko)
   SONY SRS-BTX300 (2947 ko)
   SONY SRS-BTX300 QUICK START GUIDE (3667 ko)
   SONY SRS-BTX300 BLUETOOTH® STARTUP GUIDE (3667 ko)
   SONY SRS-BTX300 MARKETING SPECIFICATIONS (WHITE MODEL) (185 ko)
   SONY SRS-BTX300 MARKETING SPECIFICATIONS (BLACK MODEL) (187 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SRS-BTX300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nederlands Systeem voor personal audio Deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het systeem zorgvuldig doorlezen en goed bewaren. Draadloze Bluetooth-technologie is een draadloze technologie voor korte afstand waarmee draadloze datacommunicatie tussen digitale diensten mogelijk is, zoals een computer en een digitale camera. Draadloze Bluetooth-technologie werkt op een afstand van ongeveer 10 m. Meestal wordt een verbinding tussen twee apparaten tot stand gebracht, maar het is ook mogelijk om een apparaat met meerdere apparaten tegelijk te verbinden. [. . . ] Wijzig het profiel voor de Bluetoothverbinding naar A2DP door het Bluetooth-apparaat te bedienen als HFP of HSP ingesteld is. Systeem en een Bluetooth-muziekspeler door via A2DP en tussen het systeem en een mobiele Bluetooth-telefoon via HFP of HSP. Raadpleeg "Draadloos verbinding maken met een Bluetooth-apparaat" voor meer informatie over de Bluetooth-verbindingsprocedure. Als de Bluetoothverbinding ingesteld is, blijft de Bluetooth-indicator (blauw) op het systeem branden. 1 Activeer de Bluetooth-verbinding tussen het systeem en het apparaat. Raadpleeg "Draadloos verbinding maken met een Bluetooth-apparaat" voor meer informatie over de Bluetooth-verbindingsprocedure. Als de Bluetoothverbinding ingesteld is, blijft de Bluetooth-indicator (blauw) op het systeem branden. Plaats het systeem niet in de buurt van een magnetron, draadloos LAN enz. tips Opmerking 2 Start het afspelen van het Bluetooth-apparaat en pas vervolgens het volume aan. Stel het volume van het Bluetooth-apparaat in op een gemiddeld niveau en druk op de knoppen VOLUME –/+ op het systeem. Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat 1 Schakel het systeem in. Patroon B Automatisch uitschakelen Het systeem wordt na ongeveer 20 minuten uitgeschakeld wanneer de functie handsfree niet wordt gebruikt (het systeem is niet verbonden met een Bluetooth-apparaat via HFP/HSP), wanneer geen apparaat wordt opgeladen via de DC OUT ONLY-connector en wanneer geen muziek wordt afgespeeld. Ώ Om alleen de oproepfunctie van een mobiele Bluetoothtelefoon die ook uitgerust is met een muziekfunctie te gebruiken, stelt u de Bluetooth-verbinding tussen het systeem en de mobiele telefoon in via HFP of HSP, niet via A2DP. Ώ Afhankelijk van de mobiele Bluetooth-telefoon is het mogelijk dat tijdens de Bluetooth-verbinding via HFP of HSP de andere Bluetooth-verbinding via A2DP eveneens ingenomen wordt door dezelfde mobiele Bluetoothtelefoon. In dat geval is het niet mogelijk om een Bluetoothmuziekspeler te verbinden met het systeem. Ώ Zorg ervoor dat u het deksel niet beschadigt met metalen pincetten, enz. Als u een apparaat met een ingebouwde radio of tuner aansluit op dit systeem, is het mogelijk dat er geen uitzendingen worden ontvangen of dat de gevoeligheid beperkt is. Plaats het systeem verder uit de buurt van het apparaat en ga na of u op die manier wel uitzendingen kunt beluisteren. Laad het systeem op door de netvoedingsadapter aan te sluiten als de BATTERY/CHARGE -indicator groen knippert. Technische gegevens Luidsprekersysteem Hoofdluidspreker: 70 mm × 2 (FULL RANGE) Passieve luidspreker: 103 mm × 60 mm (b/h) Type behuizing Passief radiatormodel Luidspreker Plaats dit systeem en het Bluetooth-apparaat dichter bij elkaar. Verwijder eventuele obstakels tussen het systeem en het Bluetooth-apparaat. Opmerking  Volg deze procedure nogmaals om dezelfde verbinding te maken met dezelfde apparaten na het uitschakelen van het systeem. [. . . ] schuif de LOCK RELEASE -schakelaar in de richting van de pijl (afbeelding) om de zijstandaard te openen. Verbinding maken met een gekoppeld apparaat: zie Patroon B Raadpleeg dit patroon voor het beluisteren van muziek via een Bluetooth-apparaat dat al gekoppeld is. Tip  Als u bij het binnenkomen van een oproep geen beltoon hoort via het systeem, stopt u het afspelen en drukt u op de (bellen)-knop om een gesprek te voeren. Ώ Tijdens een gesprek drukt u op de knoppen VOLUME –/+ op het systeem om het volume te regelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SRS-BTX300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SRS-BTX300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag