Gebruiksaanwijzing SONY SRS-A212

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SRS-A212. Wij hopen dat dit SONY SRS-A212 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SRS-A212 te teleladen.


SONY SRS-A212 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (196 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SRS-A212 (195 ko)
   SONY SRS-A212 (195 ko)
   SONY SRS-A212 annexe 4 (262 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SRS-A212

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het systeem wordt automatisch ingeschakeld nadat er een invoersignaal (bijvoorbeeld een muzieksignaal) werd ontvangen en het aan/uit-lampje licht op. Zelfs als er geen invoersignaal (bijvoorbeeld een muzieksignaal) is, kunt u het inschakelen door het uit en opnieuw in te schakelen. Als er ongeveer 25 minuten of langer geen signaal wordt ingevoerd, wordt het systeem automatisch opnieuw uitgeschakeld. Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. [. . . ] Aangezien de stekker van de netspanningsadapter wordt gebruikt om de netspanningsadapter los te koppelen van de netvoeding, sluit u deze het best aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als er een probleem optreedt met de netspanningsadapter, trekt u deze onmiddellijk uit het stopcontact. Het toestel blijft onder spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf uitgeschakeld. Wij waarschuwen u dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk in deze handleiding worden goedgekeurd uw bevoegdheid om dit apparaat te gebruiken kunnen tenietdoen. De geldigheid van het CE-keurmerk is beperkt tot de landen waar dit keurmerk wettelijk moet worden nageleefd, hoofdzakelijk in EU-landen (Europese Unie). Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Geldt ook voor deze accessoires: netspanningsadapter Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn. Zorg ervoor dat de audiokabel goed aangesloten is op de aansluiting van het bronapparaat. Als u het systeem aansluit op een apparaat met een ingebouwde radio of tuner, kunnen er wellicht geen radiouitzendingen of tv-geluiden worden ontvangen of kan de gevoeligheid sterk worden verminderd. ) in werking is, kunnen het apparaat of uw oren beschadigd raken door onverwachte luide geluiden. Zet het geluid van het bronapparaat lager totdat het geluid niet langer wordt vervormd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het apparaat voor meer informatie over het aanpassen van het volume. Als het bronapparaat beschikt over een bass boost-functie, schakelt u deze uit. Zorg ervoor dat de audio-apparaten niet te dicht bij de televisie zijn geplaatst. Het geluid wordt slechts door één satellietluidspreker uitgevoerd. Als u het systeem aansluit op de monoaansluiting van een bronapparaat, wordt er mogelijk alleen geluid door één satellietluidspreker uitgevoerd. Als u het systeem aansluit op een apparaat met een ingebouwde radio of tuner, kunnen er wellicht geen radio-uitzendingen worden ontvangen of kan de gevoeligheid sterk worden verminderd. Als een voorwerp of vloeistof in het systeem terechtkomt, moet u het systeem laten nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u het systeem verder gebruikt. [. . . ] Draai aan de BASS-regelaar op de subwoofer om het volume van de lage tonen aan te passen. Stel het volume van de lage tonen in op een onvervormd niveau om schade aan het systeem te voorkomen. Opmerkingen Als het bronapparaat beschikt over een bass boost-functie of een equalizerfunctie, schakelt u deze uit. Hoewel dit systeem ontworpen is om met een pc of draagbaar audioapparaat te gebruiken, kan het geluid van de satellietluidsprekers onderbroken worden als het volume van het systeem en de lage tonen hoog is, afhankelijk van de volumeinstelling, de besturingssoftware en de aangesloten apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SRS-A212

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SRS-A212 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag