Gebruiksaanwijzing SONY SRS-A202

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SRS-A202. Wij hopen dat dit SONY SRS-A202 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SRS-A202 te teleladen.


SONY SRS-A202 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (170 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SRS-A202 (143 ko)
   SONY SRS-A202 (143 ko)
   SONY SRS-A202 (143 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SRS-A202

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als dit moeilijk gaat, gebruikt u een schroevendraaier om de schroef vast te draaien. Gebruik het opgegeven anker (holle muurverankering, niet bijgeleverd) als u de luidspreker op gipsplaat bevestigt. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor het gebruik van holle muurverankeringen. Gebruik muurverankeringen met een minimale draagcapaciteit van 20 kg. [. . . ] Breng de lijm (anaërobe schroefdraadborging) aan op de holle muurverankering om te voorkomen dat de schroef losraakt. Het naamplaatje met de werkspanning, het stroomverbruik, enzovoort bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Controleer alvorens het toestel in gebruik te nemen of de spanning die vermeld staat aan de achterkant van het apparaat overeenkomt met de lokale netspanning. /Canada 120 V wisselstroom, 60 Hz Europese landen 220 ­ 230 V wisselstroom, 50 Hz Andere landen · Het apparaat blijft onder (net)spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is het apparaat zelf uitgeschakeld. Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het apparaat geruime tijd niet te gebruiken. Voor het verwijderen van het netsnoer uit het stopcontact, dient u aan de stekker te trekken. Indien er een voorwerp of vloeistof in de behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat laten nakijken door een deskundige alvorens het weer in gebruik te nemen. Zorg dat er voldoende ruimte is aan de achterkant van de subwoofer voor efficiënte warmteafvoer. Steek uw hand of andere voorwerpen niet in de opening van de subwoofer. U kunt de hoek van de luidspreker wijzigen door de basis achterstevoren te bevestigen. Zorg er tevens voor dat de luidsprekers niet blootgesteld worden aan veel stof, direct zonlicht, vocht, regen of mechanische trillingen of schokken. Installeer de satellietluidspreker alleen aan een muur en nergens anders. U moet het volume zo laag mogelijk zetten voordat u de programmabron gaat afspelen. Gebruik voor het reinigen van de ombouw nooit vluchtige stoffen als spiritus, benzine of thinner aangezien dergelijke middelen de afwerking kunnen aantasten. Met alle vragen over eventuele problemen met het luidsprekersysteem kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony handelaar. Voor de Europese modellen Druk op POWER op de subwoofer om hem aan te zetten en druk vervolgens op OPERATE op de bedieningskast. Wanneer de subwoofer is uitgeschakeld, kan het systeem niet werken, ook al is OPERATE ingedrukt. Gebruik de bijgeleverde schroeven om de basis aan de satellietluidspreker te bevestigen. De satellietluidspreker kan op een bureau worden gezet of aan een muur worden bevestigd. U kunt het volume van de subwoofer en elke satellietluidspreker aanpassen. [. . . ] U kunt het volume van de subwoofer en elke satellietluidspreker aanpassen. Bij aansluiting op de hoofdtelefoonuitgang moet u het volume van de aangesloten component ook aanpassen. PHONE: aansluiting voor hoofdtelefoon als BASS: consente di regolare il livello dei u alleen wilt luisteren bassi (subwoofer) PHONE: consente di collegare le cuffie VOLUME: Huvudvolym, för inställning av totalvolymen VOLUME: controla o nível de volume total. De satellietluidspreker op een bureau zetten (zie afbeelding A-A) Als u de basis aan de satellietluidspreker bevestigt, kunt u deze op een bureau zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SRS-A202

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SRS-A202 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag