Gebruiksaanwijzing SONY SMP-N200 SNELSTARTGIDS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SMP-N200. Wij hopen dat dit SONY SMP-N200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SMP-N200 te teleladen.


SONY SMP-N200 SNELSTARTGIDS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1003 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SMP-N200 (6000 ko)
   SONY SMP-N200 (2124 ko)
   SONY SMP-N200 (2153 ko)
   SONY SMP-N200 DATASHEET (176 ko)
   SONY SMP-N200 QUICK SETUP GUIDE (1020 ko)
   SONY SMP-N200 SPECIAL HANDLING NOTE FOR THE STATE OF CALIFORNIA (49 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SMP-N200SNELSTARTGIDS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] , Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung (Seite 15) und die Netzwerkeinstellungen (Seite 23). Die Wiedergabe beginnt nicht ab dem Fortsetzungspunkt, an dem die Wiedergabe zuletzt unterbrochen wurde. Drücken Sie die Taste erneut, um die ursprüngliche Einstellung wiederherzustellen. Om het risico op brand of elektrocutie te verminderen, mag u het toestel niet blootstellen aan regen of vocht. [. . . ] Selecteer "Netwerkinstellingen", vervolgens "Internetinstellingen", daarna "Bedraad instellen" (bladzijde 25), en volg ten slotte de aanwijzingen op het scherm om het instellen te voltooien. Selecteer "Netwerkinstellingen", vervolgens "Internetinstellingen", daarna "Draadloos instellen" (bladzijde 25), en volg ten slotte de aanwijzingen op het scherm om het instellen te voltooien. BRAVIA-internetvideo doet dienst als een gateway voor het leveren van de geselecteerde internetcontent en een heel scala aan on-demand entertainment rechtstreeks naar uw speler. Selecteer het pictogram van een internetcontentprogramma met behulp van M/m, en druk daarna op ENTER. Als geen internetcontentlijst is verkregen, wordt het pictogram 'niet aanwezig' of het pictogram 'nieuw' afgebeeld. Het bedieningspaneel wordt afgebeeld zodra de weergave van het videobestand begint. B Weergavestatusbalk Statusbalk, cursor die de huidige positie aangeeft, weergaveduur, totale duur van de video. C De naam van het volgende videobestand D De naam van het huidige geselecteerde videobestand U kunt video-/muziek-/fotobestanden weergeven die op het aangesloten USBapparaat staan. Zie "Bestandstypen die kunnen worden weergegeven" (bladzijde 31) voor de USBapparaten die kunnen worden weergegeven. Selecteer "OK" om de software van de speler bij te werken via het netwerk. z · Wij adviseren ongeveer iedere 2 maanden een netwerkupdate uit te voeren. De weergave van sommige internetvideo's kan beperkt zijn afhankelijk van het geografische gebied. Aan Hiermee wordt de functie "Automatische standby" ingeschakeld. Keert automatisch terug naar de stand-by-stand als 30 minuten lang op geen enkele toets op de speler of afstandsbediening wordt gedrukt. De weergave van sommige internetvideo's kan worden beperkt aan de hand van de leeftijd van de gebruiker. Aan Bij wijziging van de te bekijken titels, beeldfuncties, audiosignalen, enz. Het schermbeveiligingsbeeld wordt afgebeeld nadat u gedurende 10 minuten of langer de speler niet hebt bediend terwijl een beeldschermaanduiding wordt afgebeeld. Aan Hiermee wordt de speler ingesteld om u te informeren over een nieuwere softwareversie (bladzijde 21). Breng van tevoren een verbinding tot stand tussen de speler en het netwerk. Zie voor verdere informatie "Netwerkaansluiting" (bladzijde 15). Selecteer dit wanneer de speler rechtstreeks is verbonden met een breedbandrouter. Voor meer informatie, controleert u de volgende website en raadpleegt u de veelgestelde vragen (FAQ): http://support. [. . . ] OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®-apparaat moet geregistreerd zijn om DivX Video-on-Demand (VOD)-inhoud te kunnen afspelen. Door Sony-apparaten aan te sluiten, die compatibel zijn met de functie "Controle voor HDMI", met een HDMI-kabel (niet bijgeleverd) wordt de bediening als volgt vereenvoudigd: · Eéntoetsweergave Met één druk op een van de volgende toetsen, wordt de televisie ingeschakeld en schakelt de ingang van de televisie automatisch over naar de speler. Systeem uitschakelen Wanneer u de televisie uitschakelt met behulp van -TV- [/1 of de aanuitschakelaar op de afstandsbediening van de televisie, worden de speler en de HDMIcompatibele componenten automatisch uitgeschakeld. Theaterfunctie Als u op THEATER drukt, wordt de speler automatisch ingesteld voor een optimale videoweergave van films. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SMP-N200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SMP-N200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag