Gebruiksaanwijzing SONY SLT A77 2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SLT A77 2. Wij hopen dat dit SONY SLT A77 2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SLT A77 2 te teleladen.


SONY SLT A77 2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (35543 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SLT A77 2 (17925 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SLT A77 2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Extra informatie over deze camera en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze Customer Support-website voor klantenondersteuning. gedruckt mit Druckfarbe auf Pflanzenölbasis ohne VOC (flüchtige organische Bestandteile). Gedrukt met VOC (vluchtige organische verbinding)-vrije inkt op basis van plantaardige olie. Falls der Stecker wegen seiner Form nicht in die Netzsteckdose passt, verwenden Sie einen Steckeradapter der korrekten Konfiguration für die Netzsteckdose. [. . . ] Als u TV-toestel gebruikt dat niet geschikt is, worden de films geconverteerd naar 60i/50i en naar het TVtoestel uitgestuurd. NL 120 Instellingen maken voor films opnemen Geluid opnemen Wanneer u films opneemt, zal misschien het geluid van de werkende camera of lens worden vastgelegd. MENU-knop t 1 t [Geluid opnemen] t [Uit] Opnamen maken (geavanceerde bedieningshandelingen) Wanneer de scherpstelling is ingesteld op handmatig, worden er geen bedieningsgeluiden van de lens voor automatische scherpstelling opgenomen (bladzijde 130). Windgeruis verminderen U kunt het windgeruis verminderen door de invoer van lage tonen via de ingebouwde microfoon uit te schakelen. MENU-knop t 1 t [Windruis reductie] t [Aan] Opmerkingen • Wanneer u dit item instelt op [Aan] kan dat ertoe leiden dat een deel van de lage tonen op een te gering volume wordt opgenomen. € Wanneer een externe microfoon (los verkrijgbaar) wordt gebruikt, werkt deze functie niet. 121NL De scherpstelling aanpassen Er zijn 2 methoden voor het aanpassen van de scherpstelling: automatisch en handmatig scherpstellen. Afhankelijk van de lens kan de methode voor overschakeling tussen automatische en handmatige scherpstelling verschillend zijn. Overschakelen naar automatische scherpstelling De lens is Lens (Zet de Zet de schakelaar voorzien van een keuzeknop voor scherpstellingsfunctie schakelaar de scherpstellings- op de lens op AF. Scherpstellings- functie op de functie camera in een andere stand dan MF. ) De lens is niet Camera Zet de keuzeknop voorzien van een voor de schakelaar scherpstellingsscherpstellingsfunctie op de camera functie in een andere stand dan MF. Type lens Te gebruiken schakelaar Overschakelen naar handmatige scherpstelling Zet de schakelaar scherpstellingsfunctie op de lens op MF. Automatisch scherpstellen 1 Zet de keuzeknop voor de scherpstellingsfunctie op de camera in een stand van uw keuze maar niet op MF. 2 Wanneer de lens is voorzien van de schakelaar scherpstellingsfunctie, zet u deze op AF. NL 122 De scherpstelling aanpassen 3 Druk de ontspanknop half in om de scherpstelling te controleren en neem de opname. € De scherpstellingsindicator z of (bladzijde 124) gaat branden nadat de scherpstelling is bevestigd. Opnamen maken (geavanceerde bedieningshandelingen) AF-gebied Scherpstellingsindicator S (Enkelvoudige AF) ( ) De camera voert de scherpstelling uit en de scherpstelling wordt vergrendeld wanneer u de ontspanknop half indrukt. ] wordt overgeschakeld tussen ( ) enkelvoudige AF en continue AF, afhankelijk van de beweging van het onderwerp. Wanneer u de ontspanknop halverwege ingedrukt houdt als het onderwerp bewegingsloos is, wordt de scherpstelling vergrendeld. Als het onderwerp beweegt, gaat de camera verder met het scherpstellen. € U kunt de functie van de positie "A" van de keuzeknop voor de scherpstellingsfunctie instellen op DMF (Directe Manual Focus (Directe Handmatige Scherpstelling)) met [AF-A-instelling] (bladzijde 133). C (Continue AF) ( ) De camera blijft scherpstellen zolang u de ontspanknop tot halverwege ingedrukt houdt. [. . . ] 2, 5 tot 4, 5 EV in sluitertijd (afhankelijk van de opnamecondities en de bevestigde lens) Systeem: Electronisch Voor films [Stofpreventie] Systeem Antistatische laag op laagdoorlaatfilter en beeldsensorverschuivings-mechanisme [Automatisch scherpstellingssysteem] Systeem Gevoeligheidsbereik AF-hulplicht TTL-fasedetectiesysteem, type 19 punten (11 punten gekruist) –1 EV tot 18 EV (bij ISO 100-equivalent) Ongev. 1 tot 7 m [Elektronische zoeker] Type Schermgrootte Totaal aantal pixels Kaderbereik Vergroting NL Elektronische zoeker (Organische Elektroluminiscentie) 1, 3 cm (type 0, 5) 2 359 296 dots 100% 1, 09 × met 50 mm lens op oneindig, –1 m–1 (dioptrie) 246 Technische gegevens Oogafstand Dioptrieaanpassing Ongeveer 27 mm van de oogschelp, 22 mm van het oogschelpframe bij –1 m–1 –4, 0 m–1 tot +3, 0 m–1 (dioptrie) Oplossen van problemen/Overige (geavanceerde bedieningshandelingen) [LCD-monitor] LCD-scherm Totaalaantal pixels 7, 5 cm (type 3, 0) TFT-aansturing 921 600 (640 × 3 (RGB) × 480) dots [Belichtingsregeling] Lichtmeet cell Meetmethode Meetbereik "Exmor" CMOS-sensor 1 200-zone evaluatieve meting –2 EV tot +17 EV op Meervelds, centrumgericht, spotmeetstanden (bij ISO 100-equivalent met F1, 4-lens) ISO-gevoeligheid (aanbevolen belichtingsindex) Stilstaande beelden: AUTO, ISO 50 tot 16 000 (1/3 EV stappen) Films: AUTO, ISO 100 tot 1 600 (stap van 1 EV) Belichtingscorrectie ± 5, 0 EV (schakelbaar tussen stappen van 1/3 EV en stappen van 1/2 EV) [Sluiter] Type Sluitertijdbereik Elektronisch gestuurd, verticale beweging, spleet-type Stilstaande beelden: 1/8 000 seconde tot 30 seconden, bulb Films: 1/8 000 seconden tot 1/4 seconden (1/3 stap), tot 1/60 in AUTO-modus 1/250 seconde Flitssynchronisatiesnelheid [Ingebouwde flitser] Flitser G. 3 seconden Dekt 16 mm lens af (brandpuntsafstand die de lens aangeeft) ± 3, 0 EV (schakelbaar tussen stappen van 1/3 EV en stappen van 1/2 EV) 1, 4 m – 4, 2 m 1, 4 m – 3 m 2, 8 m – 12 m 2, 8 m – 8. Het maximale aantal opeenvolgende opnamen In de stand Continuopname Voorkeuze AE Extra fijn: 13 beelden/Fijn: 17 beelden/Standaard: 17 beelden/RAW en JPEG: 11 beelden/RAW: 13 beelden Bij Continu opnemen Extra fijn: 13 beelden/Fijn: 18 beelden/Standaard: 18 beelden/RAW en JPEG: 11 beelden/RAW: 13 beelden [Beeld zoomen afspelen] Schaalbereik Beeldgrootte: L: Ongev. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SLT A77 2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SLT A77 2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag