Gebruiksaanwijzing SONY SLT-A65V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SLT-A65V. Wij hopen dat dit SONY SLT-A65V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SLT-A65V te teleladen.


SONY SLT-A65V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2758 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SLT-A65V (15299 ko)
   SONY SLT-A65V (2664 ko)
   SONY SLT-A65V (2749 ko)
   SONY SLT-A65V ANNEXE 1 (7725 ko)
   SONY SLT-A65V BROCHURE (5641 ko)
   SONY SLT-A65V DATASHEET (910 ko)
   SONY SLT-A65V CORRECTION AND SHOOTING WITH THE VIEWFINDER (1197 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SLT-A65V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-287-948-71(1) Digitale camera met verwisselbare lens De camera voorbereiden Beelden opnemen en weergeven Beelden opnemen die passen bij uw onderwerp De opnamefuncties gebruiken De weergavefuncties gebruiken Functielijst Beelden bekijken op uw computer Overige Geavanceerde bedieningshandelingen Index -handboek Montagestuk A SLT-A65/SLT-A65V ©2011 Sony Corporation Inhoudsopgave Eenvoudige bedieningshandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Dit hoofdstuk geeft eenvoudige informatie over het bedienen van de camera. De inhoud van het hoofdstuk "Eenvoudige bedieningshandelingen" is gelijk aan die van de bijgeleverde Gebruiksaanwijzing. Opmerkingen over het gebruik van uw camera . . . . . . . . . . . . . . . 10 De camera voorbereiden De bijgeleverde accessoires controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · De functie Object Volgen kan niet worden gebruikt wanneer de belichtingsstand is ingesteld op Panorama d. uit hand] in Scèneselectie of de slimme teleconverter wordt gebruikt, de handmatige scherpstelling is geselecteerd. · De camera stopt met het volgen van een onderwerp wanneer het onderwerp van het scherm verdwijnt. Wanneer het te volgen onderwerp een gezicht is Wanneer het gezicht van het scherm verdwijnt terwijl het door de camera wordt gevolgd, en vervolgens weer terugkeert op het scherm, stelt de camera weer scherp op dat gezicht. · Als u Lach-Sluiter inschakelt terwijl een gezicht wordt gevolgd, wordt het gezicht het doel van de functie Glimlachdetectie. 113 De scherpstelling aanpassen Handmatige scherpstelling Als het moeilijk is om de juiste scherpte in de stand autofocus te krijgen, kunt u de scherpte handmatig aanpassen. 1 Zet de Schakelaar scherpstellingsfunctie op de lens op MF. 2 Wanneer de lens niet is voorzien van een Schakelaar scherpstellingsfunctie, stelt u de Schakelaar scherpstellingsfunctie op de camera op MF. 3 Draai de scherpstelring van de lens om goed scherp te stellen. Scherpstelring Opmerkingen · Wanneer het breedbeeld-AF-gebied wordt gebruikt, wordt het middelste gebied gebruikt voor het scherpstellen; en wanneer het Zone AF-gebied wordt gebruikt, wordt een typisch gebied van het geselecteerde gebied gebruikt; en wanneer het Lokale AF-gebied wordt gebruikt, wordt een gebied gebruikt dat met de bedieningsknop is geselecteerd. gebruikt, zal het draaien van de scherpstelring mogelijk niet gelijkmatig gaan. · Als de dioptrie in de zoekerfunctie niet goed wordt ingesteld, wordt het beeld niet goed scherpgesteld (blz. · Voor handmatige scherpstelling is het belangrijk dat de schakelaar voor de scherpstelfunctie op MF staat. Draai niet aan de scherpstelring als u niet eerst de schakelaar op MF hebt gezet. Wanneer u de scherpstelring met kracht draait zonder dat u de schakelaar op MF hebt gezet, kunt u de scherpstelring beschadigen. 114 De scherpstelling aanpassen Peaking U kunt in de stand voor handmatige scherpstelling de contouren van scherpstelbereiken met een bepaalde kleur accentueren. Met deze functie kunt u gemakkelijk de scherpstelling controleren. MENU-knop t instelling 2 t [Reliëfniveau] t Selecteer de gewenste Opnamen maken (Geavanceerde bedieningshandelingen) Opmerkingen · Omdat de camera vindt dat scherpe gebieden zijn scherpgesteld, verschilt het peakingniveau, afhankelijk van het onderwerp, de opnamesituatie of de lens die wordt gebruikt. · De contouren van scherpgestelde bereiken worden niet geaccentueerd wanneer de camera is aangesloten met een HDMI-kabel. De kleur instellen die wordt gebruikt voor de peaking-functie U kunt de kleur instellen die wordt gebruikt voor de peaking-functie in de stand voor handmatige scherpstelling. MENU-knop t instelling 2 t [Reliëfkleur] t Selecteer de gewenste Opmerking · Dit item kan niet worden ingesteld wanneer [Reliëfniveau] is ingesteld op [Uit]. Scherpst. vergroten U kunt de scherpstelling controleren door vóór de opname het beeld te vergroten. 1 MENU-knop t vergroten] 3 t [Knop intell. telecon. ] t [Scherpst. 2 Druk op de knop Scherpstelling vergroten. knop Scherpstelling vergroten 115 De scherpstelling aanpassen 3 Vergroot het beeld door op de knop Scherpstelling vergroten te drukken en selecteer met v/V/b/B op de bedieningsknop het gedeelte dat u wilt vergroten. · Telkens wanneer u op de knop Scherpstelling vergroten drukt, verandert het zoombereik als volgt: Volledige weergave t Ongev. ×11, 7 4 Bevestig de scherpstelling en pas deze aan. · Stel met de hand scherp door de scherpstelring te draaien. · Drukt u in de stand voor automatische scherpstelling op de AF-knop, dan wordt de functie Scherpstelling vergroten geannuleerd en wordt automatische scherpstelling geactiveerd. · De functie Scherpstelling vergroten wordt geannuleerd als u de ontspanknop half indrukt. 5 Maak de opname door de ontspanknop helemaal in te drukken. · U kunt beelden vastleggen wanneer een afbeelding uitvergroot is, maar het vastgelegde beeld vult de volledige display. · De functie Scherpstelling vergroten wordt vrijgegeven wanneer de opname is gemaakt. 116 Gezichten detecteren Gezichtsherkenning De camera detecteert gezichten, stelt scherp, regelt de belichting, voert beeldverwerking uit en past de instellingen van de flitser aan. Fn-knop t (Gezichtsherkenning) t Selecteer de instelling van uw keuze Uit Aan (ger. Schakelt Gezichtsdetectie in en geeft prioriteit aan gezichten die worden herkend en zijn geregistreerd in [Gezichtsregistratie] (blz. Schakelt Gezichtsdetectie in, maar geeft geen prioriteit aan gezichten die worden herkend. Opnamen maken (Geavanceerde bedieningshandelingen) Aan Het Gezichtsdetectiekader Wanneer de camera gezichten detecteert, verschijnen grijze Gezichtsdetectiekaders. Wanneer de camera ziet dat automatische scherpstelling mogelijk is, worden de Gezichtsdetectiekaders wit. Wanneer u de ontspanknop half indrukt, worden de Gezichtsdetectiekaders groen. Gezichtsdetectiekaders (grijs) · Als een gezicht zich niet binnen het beschikbare AF-gebied (gebied voor Gezichtsherkenningkaders (wit) automatische scherpstelling) bevindt wanneer u de ontspanknop half indrukt, wordt het AF-gebied dat wordt gebruikt voor het scherpstellen groen. [. . . ] · De accu raakt snel leeg als u vaak flitst, vaak continue opnamen maakt of de camera regelmatig inen uitschakelt, of de LCD-monitor helderder zet. 213 Accu/Acculader Levensduur van de accu · De levensduur van de accu is beperkt. De capaciteit van de accu neemt geleidelijk af naarmate u deze meer gebruikt en de tijd verstrijkt. Als de gebruiksduur van de accu aanzienlijk korter lijkt te worden, is de meest waarschijnlijke oorzaak dat het einde van de levensduur van de accu is bereikt. · De levensduur van de accu wordt bepaald door de manier waarop deze wordt bewaard en door de omstandigheden en omgeving waarin de accu wordt gebruikt. Hoe u de accu moet bewaren U kunt, als de accu gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt, de levensduur ervan verlengen door de accu eenmaal per jaar volledig op te laden en volledig leeg te maken door uw camera te gebruiken en de accu weer op een droge, koele plaats op te bergen. 214 De Licentie Opmerkingen over de licentie De camera is voorzien van "C Library", "zlib" en "libjpeg"software. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SLT-A65V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SLT-A65V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag