Gebruiksaanwijzing SONY SLT-A57

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SLT-A57. Wij hopen dat dit SONY SLT-A57 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SLT-A57 te teleladen.


SONY SLT-A57 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2801 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SLT-A57 (2749 ko)
   SONY SLT-A57 (2826 ko)
   SONY SLT-A57 DATASHEET (197 ko)
   SONY SLT-A57 PLAYMEMORIES HOME HELP GUIDE (WINDOWS) (.PDF) (650 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SLT-A57

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-420-756-72(1) Digitale camera met verwisselbare lens De camera voorbereiden Beelden opnemen en weergeven Beelden opnemen die passen bij uw onderwerp De opnamefuncties gebruiken De weergavefuncties gebruiken Functielijst Beelden bekijken op uw computer Overige Geavanceerde bedieningshandelingen Index α-handboek Montagestuk A SLT-A57 ©2012 Sony Corporation Inhoud Eenvoudige bedieningshandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Dit hoofdstuk bevat eenvoudige informatie over het bedienen van de camera. De inhoud van het hoofdstuk "Eenvoudige bedieningshandelingen" is gelijk aan die van de bijgeleverde Gebruiksaanwijzing. Opmerkingen over het gebruik van uw camera . . . . . . . . . . . . . . . 10 De camera voorbereiden De bijgeleverde accessoires controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het AF-gebied waar de scherpstelling is bevestigd, wordt groen en de andere AF-gebieden verdwijnen. AF-gebied Fn-knop t keuze (Breed) (Zone) (AF-gebied) t Selecteer de instelling van uw De camera bepaalt welk van de 15 AF-gebieden wordt gebruikt voor het scherpstellen. Kies met de bedieningsknop de zone waarop u de scherpstelling wilt activeren, en maak een keuze uit de linker-, rechter- of middenzone. De camera bepaalt welk van de AF-gebieden in de geselecteerde zone wordt gebruikt voor het scherpstellen. Druk op de AF-knop zodat het installatiescherm verschijnt en selecteer vervolgens de zone van uw keuze. Kies met de bedieningsknop uit de 15 AF-gebieden het gebied waarvoor u de scherpstelling wilt activeren. Geef met een druk op de AF-knop het installatiescherm weer en selecteer het gebied van uw keuze. (Punt) (Lokaal) Opmerkingen • [AF-gebied] is vast ingesteld op [Breed] en u kunt geen andere instellingen selecteren wanneer de belichtingsfunctie is ingesteld op Slim automatisch, Superieur automatisch of Scèneselectie, of wanneer de functie Object Volgen wordt gebruikt of Lach-sluiter is geactiveerd. • Het is mogelijk dat het lokale AF-gebied niet oplicht bij continu opnemen of wanneer de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt zonder halverwege te stoppen. • Wanneer [Object volgen] is ingesteld op [Aan], wordt het instelscherm voor de optie [Zone] of [Lokaal] niet weergegeven wanneer u de knop AF gebruikt. 112 De scherpstelling aanpassen Het AF-hulplicht U kunt het AF-hulplicht instellen zodat u bij weinig licht op een onderwerp kunt scherpstellen. MENU-knop t instelling 2 t [AF-hulplicht] t Selecteer de gewenste Opnamen maken (Geavanceerde bedieningshandelingen) • Aangezien de camera de ingebouwde flitser als een AF-hulplicht gebruikt, drukt u op de -knop om de flitser te openen. scherpst. ] is ingesteld op (Continue AF) of als het onderwerp in beweging is in (Automatische AF). (De indicator of licht op. ) • Het AF-hulplicht zal mogelijk niet werken met een brandpuntsafstand van 300 mm of meer. • Wanneer een externe flitser (los verkrijgbaar) wordt bevestigd, die is voorzien van een AF-hulplicht, wordt het AF-hulplicht van de externe flits gebruikt. • AF-hulplicht werkt niet wanneer [Lach-sluiter] op [Aan] staat. Object volgen Houdt het bewegende onderwerp scherp in beeld terwijl het wordt gevolgd. De functie voor Object Volgen staat standaard ingesteld op [Aan]. 1 Druk op het midden van de bedieningsknop op de weergave van opname-informatie. Er verschijnt een doelkader. • U kunt de functie Object Volgen uitschakelen door op de Fn-knop te drukken en deze vervolgens in te stellen op [Uit]. 113 De scherpstelling aanpassen 2 Zet het doelkader over het onderwerp dat u wilt volgen en druk op het midden van de bedieningsknop. De camera start met het volgen van het onderwerp. • Druk weer op het midden als u deze volgfunctie wilt annuleren. Doelkader 3 Maak een opname van het onderwerp door op de ontspanknop te drukken. Opmerkingen • Volgen kan moeilijk zijn in de volgende situaties: – Het onderwerp beweegt te snel. – Er is maar weinig contrast tussen het onderwerp en de achtergrond. • De functie Object Volgen kan niet worden gebruikt wanneer de belichtingsstand is ingesteld op Panorama d. uit hand] in Scèneselectie wordt gebruikt of de handmatige scherpstelling is geselecteerd. • De camera stopt met het volgen van een onderwerp wanneer het onderwerp van het scherm verdwijnt. Het gezicht volgen U kunt instellen of tijdens het volgen van een object een bepaald gezicht moet worden gevolgd wanneer de camera dat gezicht detecteert. MENU-knop t 4 t [Gezichtsprioriteit volgen] t [Aan] Wanneer het gezicht niet zichtbaar is op het scherm, volgt de camera het lijf. Wanneer de betreffende persoon terwijl deze door de camera wordt gevolgd van het scherm verdwijnt en vervolgens weer terugkeert, stelt de camera weer scherp op dat gezicht. • Als u Lach-Sluiter inschakelt terwijl een gezicht wordt gevolgd met de functie Object volgen, wordt het gezicht het doel van de functie Glimlachdetectie. 114 De scherpstelling aanpassen • Als u het gedetecteerde gezicht instelt als doel, wordt het lichaam gevolgd als het gezicht niet zichtbaar is, zelfs als [Gezichtsprioriteit volgen] is ingesteld op [Uit]. Wanneer de betreffende persoon terwijl deze door de camera wordt gevolgd van het scherm verdwijnt en vervolgens weer terugkeert, stelt de camera weer scherp op dat gezicht. Handmatige scherpstelling Als het moeilijk is om de juiste scherpte in de stand autofocus te krijgen, kunt u de scherpte handmatig aanpassen. Opnamen maken (Geavanceerde bedieningshandelingen) 1 Zet de Schakelaar scherpstellingsfunctie op de lens op MF. 2 Wanneer de lens niet is voorzien van een Schakelaar scherpstellingsfunctie, stelt u de Schakelaar scherpstellingsfunctie op de camera op MF. 3 Draai de scherpstelring van de lens om goed scherp te stellen. Scherpstelring Opmerkingen • Wanneer het breedbeeld-AF-gebied wordt gebruikt, wordt het middelste gebied gebruikt voor het scherpstellen; en wanneer het Zone AF-gebied wordt gebruikt, wordt een typisch gebied van het geselecteerde gebied gebruikt; en wanneer het Lokale AF-gebied wordt gebruikt, wordt een gebied gebruikt dat met de bedieningsknop is geselecteerd. [. . . ] • De accu raakt snel leeg als u vaak flitst, vaak continue opnamen maakt of de camera regelmatig in- en uitschakelt, of het LCD-scherm helderder zet. 210 Accu/Acculader Levensduur van de accu Oplossen van problemen/Overige (Geavanceerde bedieningshandelingen) • De levensduur van de accu is beperkt. De capaciteit van de accu neemt geleidelijk af naarmate u deze meer gebruikt en de tijd verstrijkt. Als de gebruiksduur van de accu aanzienlijk korter lijkt te worden, is de meest waarschijnlijke oorzaak dat het einde van de levensduur van de accu is bereikt. • De levensduur van de accu wordt bepaald door de manier waarop deze wordt bewaard en door de omstandigheden en omgeving waarin de accu wordt gebruikt. Hoe u de accu moet bewaren U kunt, als de accu gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt, de levensduur ervan verlengen door de accu eenmaal per jaar volledig op te laden en volledig leeg te maken door uw camera te gebruiken en de accu weer op een droge, koele plaats op te bergen. 211 De Licentie Opmerkingen over de licentie De camera is voorzien van "C Library", "zlib" en "libjpeg"-software. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SLT-A57

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SLT-A57 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag