Gebruiksaanwijzing SONY SGPT112 IMPORTANT INFORMATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SGPT112. Wij hopen dat dit SONY SGPT112 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SGPT112 te teleladen.


SONY SGPT112 IMPORTANT INFORMATION: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (272 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SGPT112 QUICK START GUIDE (250 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SGPT112IMPORTANT INFORMATION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor het verkrijgen van een exemplaar van de Declaration of Conformity (DoC) met de R&TTE Richtlijn, kunt u naar de volgende URL gaan: http://www. De/ Dit product voldoet aan EN 55022 Klasse B en EN 55024 voor gebruik in de volgende gebieden: huiselijk, commercieel en licht industrieel. Voor alle kwesties betreffende service of garantie, raadpleegt u het adres dat is opgegeven in de aparte service of garantiedocumenten. 11b/g/n Draadloze LAN standaard , kunt u de kanalen 1 tot 13 (2 , 4 GHz . [. . . ] de chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0 , 0005% kwik of 0 , 004% lood bevat. Door ervoor te zorgen dat deze batterijen op de goede wijze wordt afgevoerd, helpt u de mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen ontstaan door een onjuiste afvalverwerking van deze batterijen. Het recyclen van deze materialen helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval van producten die om redenen van veiligheids-, prestatieof gegevensintegriteit een permanente aansluiting vereisen op een opgenomen batterij, dient deze batterij alleen te worden vervangen door gekwalifeerd personeel. Om ervoor te zorgen dat de batterij op de juiste manier wordt verwerkt, dient u het product als het op is over te dragen aan een geschikt verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor alle andere batterijen kijkt u bij de paragraaf over het veilig verwijderen van batterijen uit dit product. Geef de batterij aan het juiste verzamelpunt voor het recyclen van afvalbatterijen. Voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product of deze batterij, neemt u contact op met uw plaatselijke gemeentekantoor, het afvalverwerkingsbedrijf voor huishoudelijk afval of de winkel waar u dit product heeft gekocht. Wanneer u reist naar en binnen de Verenigde Staten van Amerika, dient u op de hoogte te zijn dat het Amerikaanse Departement van Vervoer (DOT) onlangs een nieuwe regelgeving heeft gepubliceerd die van toepassing is op passagiers die reizen met lithiummetaalbatterijen en lithium-ionbatterijen. Sony is niet aansprakelijk voor enige vorm van interferentie die u Kunt ervaren of die kan worden veroorzaakt door gebruik van dit apparaat. ) Het, ongeacht de redenen, openen of demonteren van het apparaat of de accessoires kan leiden tot schades die niet vallen onder de garantiedekking. Om brand of gevaar voor schokken te voorkomen, dient u uw tablet of een van de accessoires niet bloot te stellen aan regen of vocht. U dient uw tablet niet te gebruiken of op te slaan in een locatie die wordt blootgesteld aan warmtebronnen, zoals radiatoren of luchtgaten, direct zonlicht, overmatige stof, vocht of regen, mechanische trillingen of schokken, sterke magneten, of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd, excessief hoge of lage temperaturen, en hoge vochtigheid. Het uitzetten van uw tablet met de -(aan-/uit)toets, koppelt het apparaat niet geheel los van de hoofdstroom. Voor een volledige loskoppeling dient u de AC-adapter of het stroomsnoer uit het stopcontact te halen. Het stopcontact dient vlakbij de apparatuur te zijn geïnstalleerd en moet goed toegankelijk zijn. Vlakbij apparatuur wordt geplaatst die elektromagnetische straling uitzendt. Dit apparaat is ook ontwikkeld voor een IT-stroomsysteem met fase tot fase voltage 230V, voor klanten in Noorwegen. Houd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht voor een juiste luchtcirculatie en om te zorgen voor een normale betrouwbare werking: Gebruik het tablet en/of de AC-adapter niet als deze in een doek zijn gewikkeld. De temperatuur aan de onderkant van het apparaat zal tijdens normale werking stijgen en dit kan leiden tot ongemak of brandwonden. [. . . ] Indien u snel de draadloze functionaliteit wilt uitschakelen, schakelt u de Vliegmodus. Sony draagt geen verantwoordelijkheid voor beveiligingsproblemen die kunnen voorkomen uit het gebruik van de Draadloze LAN. Laad het batterijpak niet op een andere wijze op dan zoals beschreven in de Help guide of zoals schriftelijk opgegeven door Sony. Het wordt ten zeerste aanbevolen om een oorspronkelijke Sony AC- Adapter te gebruiken die door is bijgeleverd Sony voor uw product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SGPT112

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SGPT112 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag