Gebruiksaanwijzing SONY SAL-85F14Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SAL-85F14Z. Wij hopen dat dit SONY SAL-85F14Z handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SAL-85F14Z te teleladen.


SONY SAL-85F14Z : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (878 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SAL-85F14Z (2065 ko)
   SONY SAL-85F14Z annexe 1 (2065 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SAL-85F14Z

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Direct in de zon kijken kan uw ogen ernstig beschadigen en blindheid veroorzaken. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. [. . . ] Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. U kunt de voorste lensdop op twee manieren, (1) en (2), bevestigen/ verwijderen. Wanneer u de lensdop bevestigt/verwijdert terwijl de lenskap is bevestigd, gebruikt u methode (2). Lijn de oranje markering op de lenscilinder uit met de oranje markering op de camera (montagemarkering). Plaats vervolgens de lens in de lensfitting van de camera en draai de lens rechtsom tot deze vastklikt. â· Druk niet op de lensontgrendeling op de camera terwijl u de lens bevestigt. Als u de ingebouwde flitser van de camera gebruikt, moet u de lenskap verwijderen en foto's maken vanaf een afstand van ten minste 1 m vanaf het onderwerp. â· Wanneer een ingebouwde cameraflitser wordt gebruikt, kunnen de hoeken van het scherm donkerder worden in de groothoekstand. Wanneer u de auto-focus gebruikt, stelt de camera de lens automatisch scherp. â· Zelfs als de auto-focus is ingesteld, kan de scherpstelring mogelijk draaien wanneer u deze per ongeluk verplaatst. Draai de scherpstelring alleen handmatig wanneer de camera is ingesteld op directe handmatige focus. Wanneer u de lens gebruikt, worden de hoeken van het scherm donkerder dan het midden. U kunt dit verschijnsel (dat vignetteren wordt genoemd) beperken door het diafragma 1 tot 2 stops te sluiten. Als u handmatig scherpstelt, moet u de camera instellen op automatisch scherpstellen en draait u de scherpstelring terwijl u door de beeldzoeker kijkt. [. . . ] Het scherpstelsignaal van de beeldzoeker geeft de huidige situatie van de scherpstelling aan. Als de lens rechtstreeks van een koude in een warme omgeving wordt gebracht, kan vocht condenseren op de lens. Voorkom dit door de lens bijvoorbeeld in een plastic zak te verpakken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SAL-85F14Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SAL-85F14Z zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag