Gebruiksaanwijzing SONY SAL-35F14G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SAL-35F14G. Wij hopen dat dit SONY SAL-35F14G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SAL-35F14G te teleladen.


SONY SAL-35F14G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1132 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SAL-35F14G (1358 ko)
   SONY SAL-35F14G annexe 1 (1358 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SAL-35F14G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. [. . . ] Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. U kunt de voorste lensdop op twee manieren, (1) en (2), bevestigen/ verwijderen. Wanneer u de lensdop bevestigt/verwijdert terwijl de lenskap is bevestigd, gebruikt u methode (2). Lijn de oranje markering op de lenscilinder uit met de oranje markering op de camera (montagemarkering). Plaats vervolgens de lens in de lensfitting van de camera en draai de lens rechtsom tot deze vastklikt. â· Druk niet op de lensontgrendeling op de camera terwijl u de lens bevestigt. Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn Voor kwesties met betrekking tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke service- en garantiedocumenten gebruiken. Terwijl u de lensontgrendelingsknop op de camera ingedrukt houdt, draait u de lens zo ver mogelijk linksom. Draai de scherpstelring alleen handmatig wanneer de camera is ingesteld op directe handmatige focus. Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de flitser â· Bij bepaalde combinaties van lens/flitser kan de lens het licht van de flitser gedeeltelijk blokkeren, waardoor een schaduw aan de onderkant van het beeld ontstaat. Als u de ingebouwde flitser van de camera gebruikt, moet u de lenskap verwijderen en foto's maken vanaf een afstand van ten minste 1 m vanaf het onderwerp. â· Wanneer een ingebouwde cameraflitser wordt gebruikt, kunnen de hoeken van het scherm donkerder worden in de groothoekstand. Als u handmatig scherpstelt, moet u de camera instellen op automatisch scherpstellen en draait u de scherpstelring terwijl u door de beeldzoeker kijkt. Het scherpstelsignaal van de beeldzoeker geeft de huidige situatie van de scherpstelling aan. Wanneer u de lens gebruikt, worden de hoeken van het scherm donkerder dan het midden. U kunt dit verschijnsel (dat vignetteren wordt genoemd) beperken door het diafragma 1 tot 2 stops te sluiten. [. . . ] U kunt dit verschijnsel (dat vignetteren wordt genoemd) beperken door het diafragma 1 tot 2 stops te sluiten. Als de lens rechtstreeks van een koude in een warme omgeving wordt gebracht, kan vocht condenseren op de lens. Voorkom dit door de lens bijvoorbeeld in een plastic zak te verpakken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SAL-35F14G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SAL-35F14G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag