Gebruiksaanwijzing SONY SAL-2875 PRECAUTIONS BEFORE USING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SAL-2875. Wij hopen dat dit SONY SAL-2875 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SAL-2875 te teleladen.


SONY SAL-2875 PRECAUTIONS BEFORE USING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3507 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SAL-2875 annexe 1 (635 ko)
   SONY SAL-2875 (610 ko)
   SONY SAL-2875 annexe 2 (1240 ko)
   SONY SAL-2875 annexe 3 (1403 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SAL-2875PRECAUTIONS BEFORE USING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] â· Plaats de lensdoppen altijd op de lens wanneer u de lens opbergt. â· Bewaar de lens niet langere tijd op een zeer vochtige plaats om schimmelvorming te voorkomen. â· Nadat u de lens hebt bevestigd, moet u de camera niet vasthouden aan de lens als u de camera meeneemt. [. . . ] Als er bijvoorbeeld vuil terechtkomt op de contactpunten van de lens, kan dit het verzenden en ontvangen van signalen tussen de lens en de camera verstoren of onmogelijk maken. Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Direct in de zon kijken kan uw ogen ernstig beschadigen en blindheid veroorzaken. U kunt de voorste lensdop op twee manieren, (1) en (2), bevestigen/ verwijderen. Wanneer u de lensdop bevestigt/verwijdert terwijl de lenskap is bevestigd, gebruikt u methode (2). Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. â· Als de lens vies wordt, verwijdert u het vuil van de lens met een blaaskwastje en veegt u de lens schoon met een zachte, schone doek (u kunt het beste het reinigingsdoekje KK-CA (optioneel) gebruiken). â· Gebruik geen organische oplosmiddelen, zoals thinner of benzine, om de lens of de lensfitting van de camera schoon te maken. 6: Bevestig de kap op de fitting aan het einde van de lenscilinder en draai de kap rechtsom tot deze vastklikt. Draai de kap rechtsom tot de rode lijn op de lens is uitgelijnd met de rode stip op de kap en de kap vastklikt. â· Als u de ingebouwde flitser van de camera gebruikt, moet u de lenskap verwijderen om te voorkomen dat het licht van de flitser wordt geblokkeerd. â· Als een markering (rode lijn, rode stip, enzovoort) beschikbaar is, moet u de lenskap op de juiste manier bevestigen. Als u de lens opbergt, draait u de lenskap om en bevestigt u deze omgekeerd op de lens. Wanneer u de auto-focus gebruikt, stelt de camera de lens automatisch scherp. Als u handmatig scherpstelt, moet u de camera instellen op automatisch scherpstellen en draait u de scherpstelring terwijl u door de beeldzoeker kijkt. [. . . ] Als u handmatig scherpstelt, moet u de camera instellen op automatisch scherpstellen en draait u de scherpstelring terwijl u door de beeldzoeker kijkt. De scherpstelring kan iets voorbij oneindig worden gedraaid om te zorgen voor nauwkeurig scherpstellen bij verschillende gebruikstemperaturen. Draai de scherpstelring niet helemaal door als u handmatig scherpstelt, zelfs niet bij oneindig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SAL-2875

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SAL-2875 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag