Gebruiksaanwijzing SONY SAL-1855/BQ PRECAUTIONS BEFORE USING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SAL-1855/BQ. Wij hopen dat dit SONY SAL-1855/BQ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SAL-1855/BQ te teleladen.


SONY SAL-1855/BQ PRECAUTIONS BEFORE USING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3507 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SAL-1855/BQ DATASHEET (168 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SAL-1855/BQPRECAUTIONS BEFORE USING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Direct in de zon kijken kan uw ogen ernstig beschadigen en blindheid veroorzaken. â· Als de lens vies wordt, verwijdert u het vuil van de lens met een blaaskwastje en veegt u de lens schoon met een zachte, schone doek (u kunt het beste het reinigingsdoekje KK-CA (optioneel) gebruiken). â· Gebruik geen organische oplosmiddelen, zoals thinner of benzine, om de lens of de lensfitting van de camera schoon te maken. [. . . ] Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. U kunt de voorste lensdop op twee manieren, (1) en (2), bevestigen/ verwijderen. Wanneer u de lensdop bevestigt/verwijdert terwijl de lenskap is bevestigd, gebruikt u methode (2). Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn Voor kwesties met betrekking tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke service- en garantiedocumenten gebruiken. â· Als u de ingebouwde flitser van de camera gebruikt, moet u de lenskap verwijderen om te voorkomen dat het licht van de flitser wordt geblokkeerd. â· Als u de lens opbergt, draait u de lenskap om en bevestigt u deze omgekeerd op de lens. Voorzorgsmaatregel voor het gebruik van de flitser Bij bepaalde combinaties van lens/flitser kan de lens het licht van de flitser gedeeltelijk blokkeren, waardoor een schaduw aan de onderkant van het beeld ontstaat. Als u de ingebouwde flitser van de camera gebruikt, moet u de lenskap verwijderen en foto's maken vanaf een afstand van ten minste 1 m vanaf het onderwerp. Wanneer u de auto-focus gebruikt, stelt de camera de lens automatisch scherp. Als u handmatig scherpstelt, moet u de camera instellen op automatisch scherpstellen en draait u de scherpstelring terwijl u door de beeldzoeker kijkt. De scherpstelring kan iets voorbij oneindig worden gedraaid om te zorgen voor nauwkeurig scherpstellen bij verschillende gebruikstemperaturen. Draai de scherpstelring niet helemaal door als u handmatig scherpstelt, zelfs niet bij oneindig. [. . . ] De scherpstelring kan iets voorbij oneindig worden gedraaid om te zorgen voor nauwkeurig scherpstellen bij verschillende gebruikstemperaturen. Draai de scherpstelring niet helemaal door als u handmatig scherpstelt, zelfs niet bij oneindig. Wanneer u de lens gebruikt, worden de hoeken van het scherm donkerder dan het midden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SAL-1855/BQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SAL-1855/BQ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag