Gebruiksaanwijzing SONY SA-NS310

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SA-NS310. Wij hopen dat dit SONY SA-NS310 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SA-NS310 te teleladen.


SONY SA-NS310 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5008 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SA-NS310 QUICK START GUIDE (2493 ko)
   SONY SA-NS310 (2179 ko)
   SONY SA-NS310 DATASHEET (184 ko)
   SONY SA-NS310 READ THIS FIRST (SA-NS310) (776 ko)
   SONY SA-NS310 QUICK START GUIDE (SA-NS310-NS410) (2499 ko)
   SONY SA-NS310 ENJOYING PARTY STREAMING BDV-N890W SA-NS310 (200 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SA-NS310

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Um die Brandgefahr zu reduzieren, decken Sie die Ventilationsöffnungen des Gerätes nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. 3 Laden Sie die Anwendung „NS Setup“ herunter, und starten Sie die Anwendung. Net/sans 1 Laden Sie die Anwendung „Network Audio Remote“ herunter, und starten Sie die Anwendung. € Drücken Sie die Taste VOL (VOLUME) +, um die Lautstärke zu erhöhen. [. . . ] Zie het "Apparaatgegevens-scherm" (pagina 35) voor informatie. 2 Music Throw-weergave besturen Tik/klik op het -pictogram boven in het midden van de Sony-tablet. Bediening vanaf het toestel en de afstandsbediening is alleen mogelijk wanneer het toestel geselecteerd is als uitgangsapparaat. Tips • Het uitgangsgeluid van dit toestel kan zeer hard zijn indien u het volume te hoog instelt met een Sony-tablet. € Raadpleeg de Help van het Androidbesturingssysteem voor informatie over het gebruik van het Android-besturingssysteem. € Het volumeniveau van een Sony-tablet kan mogelijk niet worden gekoppeld aan het volumeniveau van dit toestel. 32NL Overige Starten van een PARTY U kunt een PARTY starten zodat andere apparaten die de PARTY STREAMINGfunctie ondersteunen dezelfde muziek kunnen afspelen, ook al staan ze in andere kamers. De PARTY STREAMINGfunctie gebruiken U kunt audiocontent die op dit toestel wordt afgespeeld tegelijkertijd beluisteren op dit toestel en op elk ander apparaat in uw thuisnetwerk met de PARTY STREAMINGfunctie. Terwijl u de PARTY STREAMING-functie gebruikt, wordt het apparaat dat een PARTY begint en de audiocontent streamt de "PARTY-gastheer" genoemd, en het apparaat dat deelneemt aan een PARTY en de audiocontent afspeelt die wordt gestreamd vanuit de PARTY-gastheer wordt een "PARTY-gast" genoemd. 1 Zorg dat de PARTYgastapparaten zijn ingeschakeld en zich in een status bevinden waarin ze kunnen deelnemen aan een PARTY. Speel audiocontent af via de AUDIO IN-aansluiting of audiocontent die is opgeslagen op de server op het netwerk van dit toestel. Het toestel begint met PARTY STREAMING en de PARTY STREAMING-aanduiding wordt groen. Overige 2 3 U kunt de functie PARTY STREAMING gebruiken met andere apparaten die het PARTY STREAMING-logo dragen. Opmerkingen over het gebruik van PARTY STREAMING Afhankelijk van uw apparaat of omgeving kan het geluid overspringen of maakt het apparaat mogelijk geen verbinding met het netwerk. Probeer in dat geval het volgende: • Werk de firmware van uw router bij naar de laatste (update)versie. Zie de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor informatie over de firmwareupdates. € Werk de firmware van uw luidspreker bij naar de laatste (update)versie(pagina 34). € Als u verbinding maakt met het netwerk via een draadloze verbinding, ga dan over op een bekabelde verbinding. € Zie voor meer informatie de volgende website: Een PARTY sluiten Houd PARTY enkele seconden ingedrukt. Opmerkingen • Er is een fout opgetreden wanneer de aanduiding PARTY STREAMING rood oplicht. € U kunt geen PARTY starten terwijl u op dat moment deelneemt aan een PARTY. € Als op de PARTY-knop wordt gedrukt op een ander geschikt apparaat voor de PARTY STREAMING-functie terwijl het toestel een track afspeelt, begint het toestel een PARTY als PARTY-gastheer en het andere apparaat neemt deel aan de PARTY als PARTY-gast. [. . . ] Deze beperkte garantie strekt zich uitsluitend tot u als de oorspronkelijke licentienemer uit. De totale aansprakelijkheid van SONY en uw exclusieve rechtsmiddel bestaat uit vervanging van de CD-ROM of de DVD-ROM die niet aan de beperkte garantie van SONY voldoet en die tezamen met het aankoopbewijs in de vorm van een koopovereenkomst (hetgeen bewijst dat de CD-ROM of DVD-ROM binnen de garantietermijn valt) aan SONY wordt geretourneerd. SONY is niet verantwoordelijk voor het vervangen van disks die per ongeluk of als gevolg van misbruik of verkeerde toepassing zijn beschadigd. UITSLUITING VAN GARANTIE OP SOFTWARE U verklaart uitdrukkelijk ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat gebruik van de SOFTWARE voor uw eigen risico geschiedt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SA-NS310

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SA-NS310 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag