Gebruiksaanwijzing SONY SA-NS300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SA-NS300. Wij hopen dat dit SONY SA-NS300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SA-NS300 te teleladen.


SONY SA-NS300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2649 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SA-NS300 ANNEXE 1 (502 ko)
   SONY SA-NS300 (2669 ko)
   SONY SA-NS300 (1524 ko)
   SONY SA-NS300 DATASHEET (182 ko)
   SONY SA-NS300 QUICK START GUIDE (1524 ko)
   SONY SA-NS300 SONY WIRELESS NETWORK SPEAKER SET UP (943 ko)
   SONY SA-NS300 HOW TO NOTES ON USE NETWORK AUDIO REMOTE VER.1.0.11 AND LATER (1200 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SA-NS300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Network Speaker Gebruiksaanwijzing Aan de slag Netwerkverbindingen Luisteren naar audiocontent via uw thuisnetwerk Genieten van Sony multiple-room producten Overige Problemen oplossen SA-NS300 WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrocutie te verminderen. Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af met kranten, tafelkleden, gordijnen, enzovoort. Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast. Stel dit apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een bloemenvaas, op het apparaat. Omdat u de stekker uit het stopcontact moet halen om ervoor te zorgen dat het apparaat geen stroom meer ontvangt, moet u het apparaat aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. [. . . ] 10Plaats een vinkje naast [Nieuwe apparaten en computers automatisch toestaan] en selecteer [OK]. Opmerking Schakel deze optie uit nadat u hebt gecontroleerd of het toestel verbinding kan maken met de computer en audiodata op de computer kan afspelen. 1 Druk op INPUT op de afstandsbediening om het thuisnetwerk als ingang te selecteren. U kunt ook de AUDIO IN-knop op het toestel gebruiken. 2 Druk op N op de afstandsbediening. Er wordt alleen willekeurig audiocontent afgespeeld op de server die als eerste wordt herkend. Luisteren naar audiocontent opgeslagen op een computer met Windows Vista/Windows XP Er zijjn twee manieren om naar audiocontent op een computer met Windows Vista/ Windows XP te luisteren. · Met de DLNA-controller (pagina 20) · Willekeurig afspelen Luisteren naar audiocontent op een server De werking kan per apparaat verschillen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw server of controller. 23NL Favorietenfunctie gebruiken Met deze functie kunt u audiocontent afspelen die u als favoriet hebt aangemerkt. Daarvoor dient u audiocontent tijdens het afspelen op dit toestel in de favorietenlijst vast te leggen. U kunt audiocontent die wordt afgespeeld via het netwerk op de server opslaan in uw favorietenlijst. Audiocontent uit de favorietenlijst afspelen 1 2 Selecteer het thuisnetwerk als ingang. Druk op de knop BOOKMARKS CALL op de afstandsbediening. De indicatieverlichting gaat wit branden. Opmerkingen · Het is niet mogelijk om audiocontent met de favorietenfunctie af te spelen als de favorietenlijst leeg is. · Sluit alle DLNA-controllerfuncties of apparaten, zoals het dialoogvenster [Afspelen met] van Windows Media Player 12, wanneer u audiocontent via een favorietenlijst wilt afspelen. Een favorietenlijst opslaan 1 2 Selecteer het thuisnetwerk als ingang. Druk op BOOKMARKS ADD op de afstandsbediening terwijl u de gewenste audiocontent afspeelt. De indicatieverlichting gaat knipperen. Favorietenlijst beheren De bediening moet worden uitgevoerd met de browser. Zie "Bookmarks-scherm" (pagina 28). Verwijderen uit de favorietenlijst Druk op BOOKMARKS DEL op de afstandsbediening terwijl u audiocontent die u wilt verwijderen afspeelt of pauzeert. Tip U kunt audiocontent die wordt afgespeeld verwijderen terwijl u de favorietenlijst gebruikt. Opmerkingen · In de favorietenlijst kunt u 30 audio-items opslaan. · Het is niet mogelijk om dezelfde audiocontent twee of meer keer achter elkaar op te slaan. 24NL 1 Genieten van Sony multiple-room producten De PARTY STREAMINGfunctie gebruiken U kunt audiocontent die op dit toestel wordt afgespeeld tegelijkertijd beluisteren op dit toestel en op elk ander apparaat in uw thuisnetwerk met de PARTY STREAMINGfunctie. Terwijl u de PARTY STREAMING-functie gebruikt, wordt het apparaat dat een PARTY begint en de audiocontent streamt de "PARTY-gastheer" genoemd, en het apparaat dat deelneemt aan een PARTY en de audiocontent afspeelt die wordt gestreamd vanuit de PARTY-gastheer wordt een "PARTY-gast" genoemd. Zorg dat de PARTYgastapparaten zijn ingeschakeld en zich in een status bevinden waarin ze kunnen deelnemen aan een PARTY. Speel audiocontent af via de AUDIO IN-aansluiting of audiocontent die is opgeslagen op de server op het netwerk van dit toestel. Houd PARTY enkele seconden ingedrukt. Het toestel begint met PARTY STREAMING en de PARTY STREAMING-aanduiding wordt groen. 2 3 Genieten van Sony multiple-room producten Een PARTY sluiten Houd PARTY enkele seconden ingedrukt. Opmerkingen · Er is een fout opgetreden wanneer de aanduiding PARTY STREAMING rood oplicht. · U kunt geen PARTY starten terwijl u op dat moment deelneemt aan een PARTY. en > werken mogelijk niet, afhankelijk van de server of audiocontent. · Als op de PARTY-knop wordt gedrukt op een ander geschikt apparaat voor de PARTY STREAMING-functie terwijl het toestel een track afspeelt, begint het toestel een PARTY als PARTY-gastheer en het andere apparaat neemt deel aan de PARTY als PARTY-gast. U kunt de functie PARTY STREAMING gebruiken met andere apparaten die het PARTY STREAMING-logo dragen. Deelnemen aan een PARTY Starten van een PARTY U kunt een PARTY starten zodat andere apparaten die de PARTY STREAMINGfunctie ondersteunen dezelfde muziek kunnen afspelen, ook al staan ze in andere kamers. Het toestel kan deelnemen aan een PARTY die door een ander apparaat is gestart, zodat u van dezelfde audiocontent kunt genieten als in de andere kamer wordt afgespeeld. 25NL Als een ander apparaat (PARTYgastheer) een PARTY houdt, druk dan op PARTY. Het toestel neemt deel aan de PARTY als PARTY-gast en de PARTY STREAMINGaanduiding gaat oranje branden. Het toestel op andere DLNA-compatibele apparaten aansluiten Genieten van audiocontent op een server met een controller U kunt met DLNA-controller een server besturen om audiocontent naar dit toestel te streamen. · Controleer of alle apparaten op uw thuisnetwerk zijn aangesloten en goed zijn ingesteld. · Controleer of het toestel en de server zijn ingeschakeld of dat het toestel en de server in de netwerk stand-by- of aanstand staan. [. . . ] Verwijder een van de PARTY-gasten. Overige Dit toestel werkt niet goed. Dit toestel werkt niet als u op de knoppen van het toestel of de afstandsbediening drukt. · Andere knoppen dan de ?/1 (aan/uit) knop op de afstandsbediening werken niet in de netwerk stand-by stand. · Er is een fluorescentielamp met inverter in de buurt van het toestel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SA-NS300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SA-NS300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag