Gebruiksaanwijzing SONY SA-32SE1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY SA-32SE1. Wij hopen dat dit SONY SA-32SE1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY SA-32SE1 te teleladen.


SONY SA-32SE1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5004 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY SA-32SE1 (763 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY SA-32SE1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat moet stevig worden bevestigd aan de vloer/muur volgens de installatie-instructies. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. [. . . ] Gebruik de voelstippen als richtpunt bij het bedienen van het apparaat. Als het apparaat in de stand-bystand staat, wordt het ingeschakeld wanneer er een geluid van een televisie wordt gedetecteerd. De kans bestaat echter dat het apparaat niet wordt ingeschakeld als het geluid van een televisie erg zwak is. Het apparaat gaat automatisch naar de standbystand als er geen geluidsinvoer van een televisie is gedurende ongeveer 5 minuten. Als u een televisie van Sony gebruikt, kunnen de handelingen met G ­ I worden uitgevoerd met de afstandsbediening van het apparaat. Een batterij plaatsen Verschuif en verwijder het deksel van het batterijvak en plaats de twee bijgeleverde R03-batterijen (AAA-formaat) met de E kant eerst; zorg daarbij dat de polariteit klopt, zoals hieronder te zien is. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types door elkaar. Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats. Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan direct zonlicht of andere lichtbronnen. Als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om mogelijke schade door batterijlekkage en corrosie te voorkomen. Wanneer u de receiver niet langer kunt bedienen met de afstandsbediening, moet u beide batterijen door nieuwe vervangen. Laat geen vreemde objecten in de behuizing van de afstandsbediening vallen, vooral bij het vervangen van de batterijen. A AUDIO IN-aansluiting Sluit de audio-uitvoeraansluiting van de televisie aan op de AUDIO IN-aansluiting van dit apparaat met behulp van een audiokabel (bijgeleverd). Als de audio-uitvoeraansluiting van uw televisie niet compatibel is met de audiokabel (bijgeleverd) Sluit de audiokabel (bijgeleverd) aan op de audio-uitvoeraansluiting van de televisie met behulp van de stekkeradapter (bijgeleverd). Nadat u alles aangesloten hebt, sluit u het netsnoer aan op het stopcontact. Leid de audiokabel en de kabel die bevestigd is aan de netvoedingsadapter doorheen de uitsparing aan de zijkant van het achterdeksel, plaats vervolgens het achterdeksel terug op het apparaat en bevestig het met de schroef die u verwijderde in stap 1. Het apparaat op een effen ondergrond plaatsen Installeer zeker de bijgeleverde voetkussentjes zoals te zien is op de onderstaande afbeelding om trilling of beweging te voorkomen. Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal en de stevigheid van de muur. Aangezien een muur in gipsplaat erg zwak is, draait u de schroeven stevig in een balk. Laat de installatie uitvoeren door Sony-dealers of gelicentieerde aannemers en schenk speciaal aandacht aan de veiligheid tijdens de installatie. Sony is niet aansprakelijk voor ongevallen noch schade ten gevolge van een ondeskundige montage, een onvoldoende sterke muur, verkeerd aangebrachte schroeven, natuurrampen, enz. Zorg voor schroeven (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de haak aan de achterkant van het apparaat. [. . . ] Het netsnoer mag alleen in een bevoegd onderhoudscenter worden vervangen. Plaats het apparaat niet in een hellende positie of op plaatsen die extreem warm, koud, stoffig, vuil of vochtig zijn of die niet goed geventileerd zijn of onderhevig zijn aan trillingen, rechtstreeks zonlicht of helder licht. Ga voorzichtig te werk wanneer u het apparaat op een speciaal behandeld oppervlak (bijvoorbeeld met was of olie behandeld, gepolijst) plaatst; anders kunnen vlekken of verkleuringen van het oppervlak optreden. Aangezien er een sterke magneet wordt gebruikt voor de luidsprekers, dient u creditcards met magnetische codering of uurwerken die met een veer worden opgewonden weg te houden van het apparaat om mogelijke schade aan de magneet te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY SA-32SE1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY SA-32SE1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag