Gebruiksaanwijzing SONY RMT-DSLR2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY RMT-DSLR2. Wij hopen dat dit SONY RMT-DSLR2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY RMT-DSLR2 te teleladen.


SONY RMT-DSLR2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (382 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY RMT-DSLR2 DATASHEET (177 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY RMT-DSLR2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ˎˎ Nadere details over de geschiktheid van dit apparaat voor een digitale camera met verwisselbare lens vindt u op de volgende website. Net Een opmerking over de batterij  Identifikation der Teile 1 2 SEC (Verschlussauslösung in 2 Sekunden)-Taste 2 SHUTTER-Taste 3 (Histogramm)-Taste 4 DISP (Anzeige)-Taste 5 (Index)-Taste 6 (Drehen)-Taste 7 (Wiedergabe)-Taste 8 (Diaschau)-Taste 9 MENU-Taste 10 PRINT-Taste 11 Sender 12 START/STOP-Taste 13 / (Vergrößern/Verkleinern)-Tasten 14 (Löschen)-Taste 15 //// (Multi-Wahlschalter) ˎˎ Wanneer het vermogen van de lithiumbatterij zwak wordt, kan het bereik van de afstandsbediening korter worden of zal de afstandsbediening mogelijk niet werken. Vervang de batterij in dit geval voor een Sony CR2025 lithium batterij. [. . . ] * ˎˎ Wanneer u een camera heeft aangesloten op een PictBridge-printer, kunt u gemakkelijk stilstaande beelden afdrukken terwijl u ze op de televisie bekijkt, door te drukken op de PRINT-knop op de afstandsbediening. ** * Deze functies werken alleen als de camera is aangesloten op een televisie. ** Deze functie werkt alleen als de camera is aangesloten op een HDTV met een HDMI-kabel. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0, 0005 % kwik of 0, 004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. [. . . ] ˎˎ Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor aan de voorkant van de camera om de camera te bedienen. Ό batterij van de De afstandsbediening verwisselen 1 Stop uw vingernagel in de sleuf terwijl u het lipje  indrukt, om de batterijhouder uit te trekken. 2 Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe batterij met de +-pool naar boven gericht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY RMT-DSLR2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY RMT-DSLR2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag