Gebruiksaanwijzing SONY RMT- AH101U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY RMT- AH101U. Wij hopen dat dit SONY RMT- AH101U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY RMT- AH101U te teleladen.


SONY RMT- AH101U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2488 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY RMT- AH101U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 46ES Información adicional 47ES WAARSCHUWING Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast. Om het risico op brand te voorkomen, zorgt u dat de ventilatieopening van het apparaat niet wordt afgedekt met kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. Om het risico op een elektrische schok of brand te voorkomen, zorgt u dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan vloeistoffen. Plaats dus geen objecten gevuld met vloeistof, zoals een vaas, op het apparaat. [. . . ] Houd de gaten in de montagebeugels tegenover de schroeven en hang vervolgens de Bar Speaker aan de twee schroeven. 777, 5 mm (HT-CT380/CT381) 876 mm (HT-CT780) 5 mm tot 6 mm 23NL De subwoofer horizontaal installeren (alleen HT-CT380/CT381) Plaats de subwoofer op de rechterkant met het "SONY"-logo aan de voorkant. Het systeem verbinden (Verbinding met de subwoofer) De draadloze subwooferverbinding opnieuw instellen. [SEARCH] verschijnt en de Bar Speaker zoekt naar een apparaat dat kan worden gebruikt met Link. Om de Link-functie te verlaten terwijl de luidspreker naar een apparaat zoekt, drukt u op BACK. Als [FAILED] verschijnt, controleer dan of de subwoofer wel is ingeschakeld en voer de procedure opnieuw uit van stap 1. 5 6 24NL Plaatsing Bijkomende informatie Voorzorgsmaatregelen Veiligheid • In het geval dat er een voorwerp of vloeistof in het systeem terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het systeem pas weer in gebruik nemen als het door een deskundige is nagekeken. U kunt vallen en uzelf verwonden of schade aan het systeem veroorzaken. Spanningsbronnen • Controleer voor het gebruik van het systeem of het bedrijfsvoltage hetzelfde is als het lokale voltage. de werkspanning staat vermeld op het naamplaatje aan de onderkant van de Bar Speaker. € Trek, als u het systeem gedurende langere tijd niet gebruikt, de stekker uit het stopcontact. € Één pool van de stekker is breder dan de andere, het doel hiervan is het bevorderen van de veiligheid en de stekker past maar op één manier in het stopcontact. Kunt u de stekker niet geheel in het stopcontact steken, neem dan contact op met uw leverancier. € Het netsnoer mag alleen door een erkend servicecentrum worden vervangen. € Plaats het systeem op een plaats met voldoende ventilatie zodat het niet te heet wordt en langer meegaat. € Plaats het systeem niet in de buurt van warmtebronnen of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe zonnestraling, overmatig stof of mechanische schokken. € Plaats niets achter de Bar Speaker en subwoofer dat de ventilatieopeningen kan blokkeren, want dit kan storingen veroorzaken. € Als het systeem wordt gebruikt in combinatie met een TV, videorecorder of cassettedeck, kan er mogelijk ruis optreden en kan de beeldkwaliteit verslechteren. Plaats in dat geval het systeem verder van de TV, videorecorder of cassettedeck. € Wees voorzichtig wanneer u het systeem op een speciaal behandeld oppervlak (met was of olie behandeld, gepolijst enz. ) plaatst, daar er mogelijk vlekken of verkleuringen op het oppervlak kunnen komen. € Zorg ervoor dat u zich niet bezeert aan de hoeken van de Bar Speaker en subwoofer. [. . . ] De Software wordt "as is" geleverd, zonder enige garantie, verplichting of voorwaarde. SONY EN ELK VAN DE DERDELEVERANCIERS (in deze paragraaf worden Sony en elk van de Derde-leveranciers gezamenlijk aangeduid als "SONY") WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF 43NL IMPLICIETE GARANTIES, VERPLICHTINGEN OF VOORWAARDEN VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING SONY EN DE DERDE-LEVERANCIERS (in deze paragraaf worden Sony en elk van de Derde-leveranciers gezamenlijk aangeduid als "SONY") ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR BEDRIJFS- OF GEVOLGSCHADE WEGENS SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, TOEREKENBARE TEKORTKOMING, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE RECHTEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, GEGEVENSVERLIES, GEBRUIKSDERVING TEN AANZIEN VAN DE SOFTWARE OF BIJBEHORENDE HARDWARE, DOWNTIME EN GEBRUIKERSTIJD, OOK ALS ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE(VERGOEDING). AUTOMATISCHE UPDATE Sony of Derde-leveranciers kunnen de Software van tijd tot tijd automatisch updaten of anderszins wijzigen – onder meer voor het aanscherpen van beveiligingsfuncties, het corrigeren van fouten en het verbeteren van functies – wanneer u met de servers van Sony of derden communiceert of op andere wijze. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY RMT- AH101U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY RMT- AH101U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag