Gebruiksaanwijzing SONY RM-LVR1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY RM-LVR1. Wij hopen dat dit SONY RM-LVR1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY RM-LVR1 te teleladen.


SONY RM-LVR1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (377 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY RM-LVR1 (347 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY RM-LVR1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U kunt ook het datumformaat kiezen. 1 2 Druk op de MENU-toets om de instelling-items weer te geven. Main Settings (Hoofdinstellingen) Selecteer vervolgens Clock Setting (Klokinstelling). Selecteer het gewenste datumformaat en druk op de REC/ ENTER-toets. Y-M-D M-D-Y Jaar-Maand-Dag Maand-Dag-Jaar Maand (in het Engels)-DagJaar Dag-Maand-Jaar Y-M-D MENU M(Eng)-D-Y D-M-Y 3 Druk op de UP-toets of de DOWN-toets voor het selecteren van de gewenste datum, en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets. Druk op de MENU-toets om terug te keren naar de vorige instelling. 2014 - 1 - 1 MENU Let op Wanneer u het voor de eerste keer gebruikt, of na het updaten van de software van dit toestel, wordt het scherm van de klokinstelling weergegeven. [. . . ] De SteadyShot-instelling en de kijkhoek-instelling zijn alleen beschikbaar bij compatibele camera’s. Raadpleeg ook de compatibiliteitsinformatie. 6-NL Automatische belichtingsinstelling Wanneer dit toestel is aangesloten op een Sony digitale fotocameramodel van de QX-serie of een andere compatibele camera, dan wordt de belichtingsmodus van Intelligent Auto". de camera automatisch ingesteld op " Opmerkingen De automatische belichtingsinstellingsfunctie is niet compatibel met de HDRAS15/AS30V/AS100V. De automatische belichtingsinstellingsfunctie is alleen beschikbaar met de compatibele camera’s. Afhankelijk van het aangesloten cameramodel (of het een keuzeknop heeft etc. ), kan de belichtingsmodus mogelijk ongewijzigd blijven. Automatische camera-datuminstelling Waneer dit toestel is aangesloten op een Sony digitale fotocameramodel van de QX-serie, dan verschijnt de datuminstelling van dit toestel ook in de camera. Opmerkingen De automatische cameradatum-instellingsfunctie is niet compatibel met de HDR-AS15/AS30V/AS100V. De automatische cameradatum-instellingsfunctie is alleen beschikbaar met de compatibele camera’s. Raadpleeg ook de compatibiliteitsinformatie. 7-NL Zoomen Afhankelijk van de aangesloten camera, wordt de zoomfunctie ingeschakeld tijdens opnemen. Wanneer de Live-View-weergave wordt weergegeven op het LCD-schedrm van dit toestel tijdens filmen, kunt u de camera zoom bedienen door te drukken op de UP/DOWN-toets van dit toestel. REC ENTER Tele (het onderwerp lijkt dichterbij. ) Groothoek (het onderwerp lijkt verder weg. ) Opmerkingen De zoomfunctie is niet compatibel met de HDR-AS15/AS30V/AS100V. De zoomfunctie is uitsluitend beschikbaar met compatibele camera’s. Raadpleeg ook de compatibiliteitsinformatie. 8-NL Waarschuwingsbericht Waarschuwingsindicator geheugenkaart Als er geen geheugenkaart is geplaatst in de camera die is aangesloten op dit linksboven op het scherm. toestel via Wi-Fi, knippert REC ENTER Let op De waarschuwingsindicator van de geheugenkaart verschijnt alleen als dit toestel is aangesloten op een compatibele camera. Raadpleeg ook de compatibiliteitsinformatie. 9-NL Multi-camerabesturing HDR-AS100V Wanneer u de HDR-AS100V gebruikt kunt u maximaal 5 camera’s tegelijkertijd met dit toestel besturen. Dit apparaat voorbereiden 1 Selecteer Connection Setting (Verbindingsinstelling) in Network Settings (Netwerkinstellingen) in het MENU-scherm. 2 Selecteer Multi connection (Multi-verbinding). SINGLE (ENKELE) verbinding Regelt één camera met dit toestel. MULTI verbinding Regelt meer dan één camera met dit toestel. Opmerkingen De multi-camera besturingsfunctie is alleen beschikbaar met de compatibele camera’s. Wanneer u een camera bedient die geen multi-camera besturingsfunctie SINGLE-verbinding. ondersteunt, stelt u het toestel in op Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de camera voor meer informatie en compatibiliteitsinformatie. 10-NL Een camera registreren op dit toestel 1 Selecteer in het MENU-scherm. Dit toestel gaat over op registratie-stand-bymodus. (Na ongeveer 2 minuten wordt de registratie-stand-bymodus geannuleerd. ) 2 Selecteer [confg] camera. [Wi-Fi] [multi] [NEW] in [SETUP] op de [PREP] knippert op het scherm van de camera en de voorbereiding voor de registratie start. 3 Wanneer [OK] wordt weergegeven op het LCD-scherm van dit toestel, drukt u op de REC/ENTER-toets van dit toestel om de registratie te bevestigen. Wanneer registratie is voltooid, verschijnt [DONE] op het scherm van de camera en wordt 2 seconden later de opnamemodus hersteld. 4 Herhaal stappen 1 tot 3 om elke camera die u wilt aansluiten, te registreren. Opmerkingen Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw camera. Registreer camera’s voordat de verbindings-stand-bymodus van dit toestel wordt geannuleerd. [. . . ] Dit toestel heeft al het maximaal aantal te verbinden camera’s aangesloten. Controleer het aantal camera’s dat u wilt aansluiten. 03-04 03-05 Kan de camera niet aansluiten 13-NL Dit toestel aansluiten op de camera’s Dit toestel maakt automatisch verbinding met de geregistreerde camera’s wanneer het toestel en de camera’s aan staan. ON ON Opmerkingen Stel de camera’s die u wilt aansluiten op dit toestel in op [MULTI]. Voor meer informatie over instellingen raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van elke camera. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY RM-LVR1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY RM-LVR1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag