Gebruiksaanwijzing SONY RM-ED022

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY RM-ED022. Wij hopen dat dit SONY RM-ED022 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY RM-ED022 te teleladen.


SONY RM-ED022 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13309 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY RM-ED022

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony biedt een minimum garantie van 2 jaar voor deze LCD-televisie en 7 jaar beschikbaarheid voor vervanging van elektronische onderdelen. Fm Page 2 Friday, December 11, 2009 7:23 AM Inleiding Bedankt dat u heeft gekozen voor dit Sony-product. Alvorens de televisie te gebruiken, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Dit is een officieel DivX-gecertificeerd apparaat voor het afspelen van DivX-video. [. . . ] € – – Ventilatie • Bedek nooit de ventilatie-openingen en steek nooit iets daardoor naar binnen. € Houd ruimte vrij rond het televisietoestel zoals hierna wordt aangegeven. € Het wordt aanbevolen de wandmontagesteun van Sony te gebruiken voor een goede luchtcirculatie. € – Installatie • Het televisietoestel moet in de buurt van een goed toegankelijk stopcontact worden geplaatst. € Het wordt om veiligheidsredenen aanbevolen accessoires van Sony te gebruiken, zoals: – Wandmontagesteun SU-WL500 (KDL-46EX4xx, KDL-40BX4/EX4/ NX5xx, KDL-37EX4xx, KDL32BX3/BX4/EX3/EX4/NX5xx) – Wandmontagesteun SU-WL100 (KDL-26EX3xx, KDL-22EX3xx) • Gebruik de schroeven die bij de wandmontagesteun zijn geleverd voor het bevestigen van de montagehaken aan het televisietoestel. Het gebruik van andere schroeven dan de meegeleverde schroeven kan resulteren in interne schade van het televisietoestel of kan ertoe leiden dat de televisie valt enz. 8 mm - 12 mm Installatie aan de wand 30 cm 10 cm 10 cm Gebruik het televisietoestel uitsluitend op een wisselspanning van 220–240 V. Koppel voor alle veiligheid het netsnoer los als u de kabels aansluit en let erop dat u niet over de kabels struikelt. Verwijder het netsnoer uit het stopcontact voordat er werkzaamheden aan het televisietoestel worden uitgevoerd of het wordt verplaatst. Indien de stekker wordt bedekt door stof en vocht opneemt, kan de isolatie verslechteren, hetgeen brand kan veroorzaken. opmerkingen • Gebruik het meegeleverde netsnoer niet voor andere apparatuur. € Zorg dat het netsnoer niet teveel wordt afgeklemd, gebogen of gedraaid. Installatie op de standaard 30 cm 10 cm 10 cm 6 cm Verboden gebruik Houd minimaal deze ruimte vrij rond het toestel. € Voor een goede ventilatie en om ophoping van vuil en stof te voorkomen: – Plaat het televisietoestel niet plat op de grond en installeer het niet ondersteboven, achterstevoren of gedraaid. € Installeer het televisietoestel niet op een plank, kleed, bed of in een kast. € Dek het televisietoestel niet af met een doek, zoals gordijnen, of voorwerpen als kranten enz. Het schermglas kan breken door de impact en ernstig letsel veroorzaken. Fm Page 10 Tuesday, November 17, 2009 12:01 PM masterpage:Left • Als het scherm van het televisietoestel barst, mag u het toestel pas aanraken nadat u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken. Wanneer de televisie niet wordt gebruikt • Als u het televisietoestel een aantal dagen niet gebruikt, dan moet het worden losgekoppeld van de netspanning vanwege milieu- en veiligheidsredenen. € Als het televisietoestel nog onder spanning staat wanneer het net is uitgeschakeld, trekt u de stekker uit het stopcontact om het televisietoestel volledig uit te schakelen. € Bepaalde televisietoestellen kunnen over functies beschikken waarvoor het toestel in de stand-by stand moet blijven om correct te werken. € Het scherm en de kast worden warm als het televisietoestel wordt gebruikt. [. . . ] Aan Sony-dealers en installateurs: Let goed op de veiligheid tijdens de installatie, het periodiek onderhoud en inspectie van dit product. U kunt uw televisie installeren in combinatie met de wandmontagesteun SU-WL500 (KDL46EX4xx, KDL-40BX4/EX4/NX5xx, KDL-37EX4xx, KDL-32BX3/BX4/EX3/EX4/NX5xx) / SUWL100 (KDL-26EX3xx, KDL-22EX3xx) (apart verkrijgbaar). KDL-46EX4xx KDL-40BX4/EX4/NX5xx KDL-37EX4xx KDL-32BX3/BX4/EX3/EX4/NX5xx Schroef (+PSW6 × 16) Vierkant gat KDL-26EX3xx KDL-22EX3xx Schroef (+PSW4 × 12) Montagehaak Montagehaak Voor de installatie van dit product is de nodige expertise vereist, met name om te bepalen of de muur sterk genoeg is om het gewicht van de tv te dragen. Laat altijd de installatie van dit product aan een muur uitvoeren door een Sony-dealer of erkende installateur, en let goed op de veiligheid tijdens de installatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY RM-ED022

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY RM-ED022 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag