Gebruiksaanwijzing SONY RDP-X60IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY RDP-X60IP. Wij hopen dat dit SONY RDP-X60IP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY RDP-X60IP te teleladen.


SONY RDP-X60IP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2210 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY RDP-X60IP (1036 ko)
   SONY RDP-X60IP DATASHEET (191 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY RDP-X60IP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Prima di utilizzare il telecomando per la prima volta, assicurarsi di rimuovere la pellicola isolante. Als u het netsnoer wilt loskoppelen, moet u aan de stekker trekken en niet aan het snoer. Er wordt een krachtige magneet gebruikt in de luidspreker, dus houd creditcards met magnetische codering en horloges die met de hand worden opgewonden, TV-toestellen met een cathodestraalbuis of projectoren, enz. , weg bij het apparaat zodat wordt voorkomen dat deze voorwerpen worden beschadigd door de magneet. [. . . ] Als de verbinding nog steeds niet wordt doorgevoerd, voert u stap 4 tot 5 uit van "Koppelen met een iPod". U kunt uw iPod opladen op de dock terwijl u luistert naar muziek via Bluetooth-verbinding. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Geldt ook voor dit accessoire: Afstandsbediening Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. de chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0 , 0005 % kwik of 0 , 004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Als de bijgeleverde netvoedingsadapter niet gebruikt wordt, kan het apparaat defect raken. Uitstekende onderdelen en bedieningselementen) Gewicht Ongeveer 1, 8 kg Bijgeleverde accessoires Afstandsbediening (1) Netvoedingsadapter (1) Netsnoer (1) Universal Dock Adapter voor iPhone (1) Universal Dock Adapter voor iPhone 3G/iPhone 3GS (1) Universal Dock Adapter voor iPhone 4 (1) Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens zijn voorbehouden, zonder voorafgaande kennisgeving. Bluetooth uit Bluetooth aan maar geen verbinding Zorg ervoor dat de audioverbindingskabel stevig is aangesloten. U kunt de Bluetooth-verbinding verbreken door een van de onderstaande handelingen uit te voeren. Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. [. . . ] *2 Deze handelingen zijn alleen beschikbaar wanneer u de bijgeleverde afstandsbediening gebruikt. Bovendien moet voor de iPod touch en iPhone de video- of muziekmodus geactiveerd zijn om deze handelingen te kunnen uitvoeren. Een lijst met gedetecteerde apparaten wordt weergegeven op het scherm. Als "RDP-X60iP" niet wordt weergegeven, herhaalt u deze procedure vanaf stap 3. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY RDP-X60IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY RDP-X60IP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag