Gebruiksaanwijzing SONY RDP-X30IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY RDP-X30IP. Wij hopen dat dit SONY RDP-X30IP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY RDP-X30IP te teleladen.


SONY RDP-X30IP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (756 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY RDP-X30IP (780 ko)
   SONY RDP-X30IP QUICK START GUIDE (220 ko)
   SONY RDP-X30IP (497 ko)
   SONY RDP-X30IP DATASHEET (166 ko)
   SONY RDP-X30IP STARTUP GUIDE (220 ko)
   SONY RDP-X30IP REFERENCE GUIDE (325 ko)
   SONY RDP-X30IP QUICK START GUIDE (220 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY RDP-X30IP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. [. . . ]  Het is mogelijk om een iPod met beschermhoes in het apparaat te plaatsen. Als de beschermhoes een correcte verbinding echter verhindert, verwijdert u de beschermhoes voor u de iPod op de dockaansluiting plaatst. ? Houd het apparaat stevig vast wanneer u de iPod plaatst of verwijdert.  U mag de iPod niet draaien of buigen om schade aan de aansluiting te voorkomen.  Verwijder de iPod bij transport van het apparaat; doet u dit niet, dan kan dit defecten veroorzaken.  Laad de batterij van de iPod als deze zo goed als leeg is eerst enige tijd op voordat u de iPod inschakelt.  Sony is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van gegevens die op de iPod zijn vastgelegd wanneer u een iPod op dit apparaat aansluit.  Als de iPod niet tegen de steun aan de voorzijde van het apparaat kan leunen, bevestigt u het bijgeleverde kussen onder de steun. Nederlands WAARSCHUWING Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht. Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af met bijvoorbeeld kranten, tafelkleden en gordijnen. Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op dit apparaat. Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast. Stel de batterijen (geïnstalleerde accu of batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort. U koppelt de netvoedingsadapter los van de stroomvoorziening door de stekker uit het stopcontact te trekken, steek deze stekker daarom in een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Trek, als u merkt dat er iets niet in orde is met de netvoedingsadapter, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Het apparaat blijft onder (net) spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. Het naamplaatje en belangrijke veiligheidsinformatie bevinden zich aan de buitenzijde op de onderzijde van het hoofdapparaat en op de buitenzijde van de netvoedingsadapter. )  Zorg ervoor dat het apparaat zich niet in de buurt van mobiele telefoons en dergelijke bevindt.  Als u een audioverbindingskabel gebruikt, dient u deze los te koppelen als deze niet in gebruik is. het volume regelen Druk op VOLUME +/− (VOL +/− op de afstandsbediening). Tip  De /-toets knippert drie keer wanneer het geluid is ingesteld op het maximale of minimale volume. Er worden twee verschillende muziekbronnen gecombineerd tijdens het afspelen. [. . . ] De /-toets gaat branden wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. OPMERKINGEN OVER LITHIUMBATTERIJ  Veeg de batterij schoon met een droge doek voor een goed contact.  Houd bij het plaatsen van de batterij rekening met de juiste polariteit. Opmerking  In deze naslaggids wordt "iPod" gebruikt als algemene verwijzing naar functies van de iPod en iPhone, tenzij anders aangegeven in de tekst of afbeeldingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY RDP-X30IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY RDP-X30IP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag