Gebruiksaanwijzing SONY RDP-X200IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY RDP-X200IP. Wij hopen dat dit SONY RDP-X200IP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY RDP-X200IP te teleladen.


SONY RDP-X200IP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1774 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY RDP-X200IP (938 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY RDP-X200IP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 11b/g/n) dezelfde frequentie gebruiken, kan storing worden veroorzaakt door microgolven. Als dit apparaat in de buurt van een apparaat voor draadloos LAN wordt gebruikt, kan dit een lagere communicatiesnelheid, ruis of een ongeldige verbinding tot gevolg hebben. — Gebruik dit apparaat op ten minste 10 meter afstand van een apparaat voor draadloos LAN. — Als dit apparaat binnen 10 meter van een apparaat voor draadloos LAN wordt gebruikt, schakelt u het apparaat voor draadloos LAN uit. [. . . ] Stel de batterijen (geïnstalleerde accu of batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort. Aangezien de stekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van de netvoeding, moet u het apparaat aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als er een probleem optreedt met het apparaat, moet u de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact halen. Het apparaat blijft onder (net) spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. Het naamplaatje en belangrijke veiligheidsinformatie bevinden zich aan de buitenzijde op de onderzijde van het hoofdapparaat en op de buitenzijde van de netvoedingsadapter. de netvoedingsadapter gebruiken 1 Koppel het bijgeleverde netsnoer los van de netvoedingsadapter. 2 Sluit de netvoedingsadapter stevig aan op de DC IN 20V-aansluiting op de achterzijde van dit apparaat en steek de stekker in een stopcontact. Als de bijgeleverde netvoedingsadapter niet gebruikt wordt, kan het apparaat defect raken. opmerkingen  Raadpleeg "Over de App" indien een pop-upbericht verschijnt op het scherm van de iPod touch , de iPhone of de iPad.  Het is mogelijk dat sommige bewerkingen verschillen of niet beschikbaar zijn op sommige modellen van de iPod.  Laad de batterij van de iPod, als deze heel erg is uitgeput, eerst enige tijd op voordat u de iPod inschakelt.  Sony is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van gegevens die op een iPod zijn opgenomen wanneer u een iPod gebruikt die op dit apparaat is aangesloten. Er wordt automatisch opnieuw verbinding gemaakt met de laatst verbonden iPod wanneer de Bluetooth-functie ingeschakeld wordt. *2 Bluetooth-standaardprofielen omvatten de specificaties van *3 Sommige handelingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor *4 Codec: indeling voor audiosignaalcompressie en -conversie Algemeen Luidspreker Woofer: diameter van ong. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Afstandsbediening Voordat u de bijgeleverde afstandsbediening in gebruik neemt, moet u het plastic beschermlaagje verwijderen. [. . . ] Problemen oplossen Algemeen De stroom wordt niet ingeschakeld wanneer de netvoedingsadapter wordt aangesloten.  Zorg ervoor dat het apparaat zich niet in de buurt van op dat moment gebruikte mobiele telefoons en dergelijke bevindt.  De stroomindicator knippert wanneer het toestel een signaal ontvangt van de afstandsbediening. In dit geval betekent het knipperen niet dat er een fout of defect is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY RDP-X200IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY RDP-X200IP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag