Gebruiksaanwijzing SONY RDP-NWD300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY RDP-NWD300. Wij hopen dat dit SONY RDP-NWD300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY RDP-NWD300 te teleladen.


SONY RDP-NWD300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (852 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY RDP-NWD300 (429 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY RDP-NWD300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats ook geen open vlammen zoals van brandende kaarsen op het apparaat. Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op dit apparaat. Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast. Batterijen of het toestel met batterijen in mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals van zonlicht, vuur en dergelijke. [. . . ] De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie documenten. In deze naslaggids wordt "iPod" gebruikt als algemene verwijzing naar de iPod-functies van een iPod of iPhone, tenzij anders aangegeven in de tekst of afbeeldingen. Met alle vragen over of eventuele problemen met uw systeem kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde Sonyverdeler. Sluit de bijgeleverde netvoedingsadapter stevig aan op de DC IN 13V-aansluiting aan de achterzijde van het systeem en steek de stekker in het stopcontact. Gebruik geen andere netvoedingsadapter om schade aan het systeem te voorkomen. Informatie over de aanduidingen op het systeem POWER-aanduiding (groen) Licht op wanneer het systeem ingeschakeld wordt en dooft wanneer het systeem uitgeschakeld wordt. BOOST-aanduiding (amber) Wordt bij elke druk op BASS BOOST in- of uitgeschakeld. BATT-aanduiding (amber) Licht op wanneer u het systeem gebruikt met de herlaadbare batterij en dooft wanneer u het systeem gebruikt met de netvoedingsadapter. CHG-aanduiding (rood) Licht op wanneer de herlaadbare batterij opgeladen wordt en dooft wanneer het laden voltooid is. Elkaar om de uitstekende delen aan de onderzijde van het hulpstuk los te koppelen (). Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. De CE-markering geldt alleen in landen waar deze wettelijk van kracht is. Dit is vooral het geval in landen die deel uitmaken van de EER (Europese Economische Ruimte). Controleer de polen (+/-) en plaats de batterij in de juiste richting. Met behulp van deze batterij kunt u het systeem gebruiken zonder netvoedingsadapter. Laad de herlaadbare batterij op voor u het systeem de eerste keer met de batterij gebruikt of wanneer de batterij leeg is. het laden start automatisch als u de netvoedingsadapter aansluit op een stopcontact. De CHGaanduiding (rood) licht op wanneer de herlaadbare batterij opgeladen wordt en dooft wanneer het laden voltooid is. U kunt het systeem bedienen terwijl de herlaadbare batterij opgeladen wordt. [. . . ] Stop het afspelen van uw iPod en verwijder deze uit het systeem als u een audio-invoerapparaat afspeelt dat aangesloten is op de AUDIO IN-aansluiting. Als er een radio aangesloten is op de AUDIO INaansluiting, is het mogelijk dat u geen radiosignalen kunt ontvangen of dat de signaalsterkte uiterst zwak is. Koppel de stereominikabel los van het systeem als de kabel niet wordt gebruikt. Voor u de iPod aansluit, verwijdert u eventuele beschermhoezen van rond de iPod. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY RDP-NWD300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY RDP-NWD300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag