Gebruiksaanwijzing SONY RDP-M5IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY RDP-M5IP. Wij hopen dat dit SONY RDP-M5IP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY RDP-M5IP te teleladen.


SONY RDP-M5IP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (735 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY RDP-M5IP (738 ko)
   SONY RDP-M5IP (273 ko)
   SONY RDP-M5IP DATASHEET (156 ko)
   SONY RDP-M5IP READ THIS FIRST (67 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY RDP-M5IP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Na het afspelen van een iPod (of van een component die aangesloten is op de AUDIO IN-aansluiting), wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld als er gedurende ongeveer 20 minuten geen bedieningshandeling wordt uitgevoerd. Controleer dat het apparaat zich niet in de buurt van mobiele telefoons en dergelijke bevindt. Sluit de bijgeleverde netvoedingsadapter stevig aan op de DC IN 6V-aansluiting op de achterzijde van dit apparaat en steek de stekker in het stopcontact. [. . . ] Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren of luchtkanalen, of op een plaats waar het apparaat wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof, mechanische trillingen of schokken. Laat voldoende ruimte vrij voor luchtcirculatie om oververhitting van het apparaat te voorkomen. Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond (een tapijt, een deken, enzovoort) of in de buurt van gordijnen of andere stoffen waardoor de ventilatieopeningen kunnen worden afgedekt. Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet u de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken en het apparaat laten nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u het verder gebruikt. Wanneer de batterijen bijna uitgeput zijn, wordt de OPR/BATT-aanduiding zwak en zal het geluid misschien vervormd worden weergegeven. Hierdoor zou warmte kunnen worden gegenereerd als per ongeluk door een metalen voorwerp kortsluiting ontstaat tussen de positieve en negatieve aansluitpunten van de batterijen. Houd bij het plaatsen van de batterij vooral rekening met de juiste polariteit. Neem, als u het apparaat lange tijd niet zult gaan gebruiken, de batterijen uit het apparaat zodat wordt voorkomen dat beschadiging ontstaat door lekkage van de batterijen en corrosievorming. vervang , als u de batterijen vervangt , alle batterijen door nieuwe. De prestaties van batterijen zijn afhankelijk van het fabrikaat en het type en de levensduur van batterijen kan korter zijn, vooral wanneer ze worden gebruikt bij lage temperaturen. Druk, wanneer u batterijen gebruikt, op / op het apparaat, druk daarna op . U kunt de aangesloten iPod bedienen met dit apparaat of via de iPod zelf. U kunt het apparaat gebruiken als een batterijoplader voor uw iPod wanneer de stekker van de netvoedingsadapter in het stopcontact zit. Houd bij het plaatsen van de batterij rekening met de juiste polariteit. Opmerking In deze naslaggids wordt "iPod" gebruikt als algemene verwijzing naar functies van de iPod en iPhone, tenzij anders aangegeven in de tekst of afbeeldingen. De OPR/BATT-aanduiding gaat branden wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. [. . . ] Laad de batterij van uw iPod, als deze heel erg is uitgeput, eerst enige tijd op voordat u de iPod inschakelt. Het is belangrijk dat u de iPod touch/iPhone inschakelt voordat u het toestel gaat bedienen. Sony is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van gegevens die op de iPod zijn vastgelegd wanneer u een iPod op dit apparaat aansluit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY RDP-M5IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY RDP-M5IP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag