Gebruiksaanwijzing SONY RDH-GTK11IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY RDH-GTK11IP. Wij hopen dat dit SONY RDH-GTK11IP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY RDH-GTK11IP te teleladen.


SONY RDH-GTK11IP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (807 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY RDH-GTK11IP (781 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY RDH-GTK11IP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-418-233-51 (1) Plaats van de bedieningselementen Apparaat (bovenkant) Voorbereidingen  Voeding De klok instellen 1 Druk op   om het systeem in te schakelen. 2 Druk op TIMER MENU  om de klokinstelfunctie te selecteren. Steek de stekker in het stopcontact. Wanneer u   indrukt, wordt het systeem ingeschakeld en wordt de demonstratie automatisch beëindigd. Als de bijgeleverde stekkeradapter niet in het stopcontact past, haalt u deze van de stekker af (alleen voor modellen voorzien van een stekkeradapter). [. . . ] Wanneer u afstemt op een FM-zender met RDSdiensten, wordt informatie zoals de servicenaam en de zendernaam meegezonden met het zendsignaal. Voor handmatig afstemmen Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat "AUTO" en "PRESET" uitgaan, en druk daarna herhaaldelijk op +/  om op de gewenste zender af te stemmen. Tip Om de statische ruis van een zwakke FM-stereozender te verlagen, drukt u herhaaldelijk op FM MODE  totdat "MONO" wordt afgebeeld om de stereo-ontvangst uit te schakelen. U verliest het stereo-effect, maar de ontvangst is beter. Voorprogrammeren van radiozenders 1 Stem af op de gewenste zender. 2 Druk op TUNER MEMORY  om de tunergeheugenfunctie te selecteren. 3 Druk herhaaldelijk op +/  om het gewenste  Leestekens die niet kunnen worden afgebeeld, verschijnen als "_".  De volgende gegevens worden niet juist afgebeeld:  e verstreken weergavetijd van een MP3-bestand dat gecodeerd is d met VBR (variabele overdrachtsnelheid).  amen van mappen en bestanden die niet voldoen aan de norm n ISO9660 niveau 1, niveau 2 of Joliet in het expansieformaat.  De ID3-taginformatie voor MP3-bestanden wordt afgebeeld wanneer ID3-tags van versie 1 en versie 2 worden gebruikt (De weergave van ID3 (versie 2)-taginformatie heeft voorrang wanneer ID3-tags van zowel versie 1 als versie 2 worden gebruikt voor hetzelfde MP3-bestand). Opmerkingen over de informatie op het display Algemeen De demonstratie wordt op het display  afgebeeld nadat de stekker van het netsnoer in het stopcontact is gestoken, ondanks dat het systeem niet is ingeschakeld.  Druk eenmaal op DISPLAY  terwijl het systeem uitgeschakeld is. Zie "De klok instellen". De iPod/iPhone kan niet worden opgeladen. Het systeem wordt niet ingeschakeld.  Is het netsnoer aangesloten? voorkeurzendernummer te selecteren. Als reeds een andere zender is toegewezen aan het geselecteerde voorkeurzendernummer, wordt deze zender vervangen door de nieuwe zender. De timers gebruiken Het systeem heeft 2 timerfuncties. Bij gebruik van beide timers, heeft de slaaptimer voorrang. Het systeem is onverwacht in de standby-stand gezet.  Dit is geen storing. Het systeem wordt automatisch in de standby-stand gezet wanneer gedurende 30 minuten geen bediening plaatsvindt of geluidssignaal wordt uitgevoerd. Zie "De automatische standby-functie uitschakelen". 4 Druk op  om de zender op te slaan. 5 Herhaal de stappen 1 t/m 4 om andere zenders in het geheugen vast te leggen. herhaaldelijk op de toets TUNING MODE  totdat de aanduiding "PRESET" wordt afgebeeld, en drukt u vervolgens herhaaldelijk op de toets +/  om het gewenste voorkeurzendernummer te kiezen. Slaaptimer: U kunt met muziek in slaap vallen. Om de slaaptimer te annuleren, drukt u herhaaldelijk op SLEEP  totdat "OFF" wordt afgebeeld.  Als de batterij van de iPod/iPhone leeg is, kan het systeem hem mogelijk niet opladen, zelfs niet als u hem aansluit op het systeem. In dat geval, laadt u hem op met behulp van een computer, enz. , en sluit u hem daarna aan op dit systeem.  Als de iPod/iPhone wordt opgeladen terwijl het systeem is uitgeschakeld (standby-stand), laadt het systeem niet op als de iPod/iPhone al volledig is opgeladen.  U kunt de iPod/iPhone niet opladen via de (USB-) poort  op het apparaat, ook niet met behulp van de USB-kabel die bij uw iPod/iPhone werd geleverd. Voor opladen sluit u altijd de iPod/iPhone aan op de iPod/iPhone-aansluiting  op het apparaat. De bestanden kunnen niet worden weergegeven.  Het audiobestand heeft niet de extensie ". mp3", ". wma" of ". m4a".  USB-apparaten die zijn geformatteerd in een ander bestandssysteem dan FAT16 of FAT32 worden niet ondersteund. *  Als u een USB-apparaat met partities gebruikt, kunnen alleen de bestanden op de eerste partitie worden weergegeven.  Bestanden die zijn gecodeerd, met een wachtwoord beveiligd, enz. , kunnen niet worden weergegeven. Meldingen CHARGING : De iPod/iPhone wordt opgeladen terwijl het systeem is uitgeschakeld (standby-stand). Om de kinderbeveiliging uit te schakelen, houdt u   ingedrukt op het apparaat totdat "CHILD LOCK OFF" wordt afgebeeld op het display . ERROR : Het USB-apparaat kon niet worden herkend of een onbekend apparaat is aangesloten. [. . . ] In dat geval schakelt u het televisietoestel uit, wacht u 15 t/m 30 minuten en schakelt u het daarna weer in. Als geen verbetering optreedt, stelt u het systeem verder van de televisie op. Foutief display Reiniging van de behuizing Tijdens weergave verandert de track onverwacht. Verhelpen van storingen 1 Controleer of het netsnoer op de juiste wijze en stevig is aangesloten. DISPLAY  herhaaldelijk bij uitgeschakeld systeem. 2) U kunt bijvoorbeeld de informatie over het USB-apparaat bekijken, zoals:  rack- of bestandsnummer t  rack- of bestandsnaam (" ") t  rtiestennaam (" ") a  lbumnaam (" ") a  apnaam (" m ") De standby-indicator  op het apparaat brandt wanneer het systeem uit staat. 2 Zoek uw probleem op in de onderstaande  Schakel de functie "Schud voor shuffle" (tracks wisselen door de iPod/iPhone te schudden) op de iPod/iPhone uit tijdens het luisteren naar muziek op een hoog volume. Als deze functie is ingeschakeld, kunnen tracks onverwacht wisselen als gevolg van de trillingen die worden veroorzaakt door de geluidsdruk van het systeem.  Zend de muziekgegevens opnieuw naar het USBapparaat omdat de gegevens die nu op het USBapparaat zijn opgeslagen mogelijk vervormd zijn.  De tekens die op het display van dit apparaat kunnen worden afgebeeld zijn alleen letters en cijfers. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY RDH-GTK11IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY RDH-GTK11IP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag