Gebruiksaanwijzing SONY PFM-32C1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY PFM-32C1. Wij hopen dat dit SONY PFM-32C1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY PFM-32C1 te teleladen.


SONY PFM-32C1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5021 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY PFM-32C1 (5036 ko)
   SONY PFM-32C1 (5065 ko)
   SONY PFM-32C1 NOTE (36 ko)
   SONY PFM-32C1 annexe 2 (5065 ko)
   SONY PFM-32C1 annexe 3 (39 ko)
   SONY PFM-32C1 annexe 1 (39 ko)
   SONY PFM-32C1 CORRECTION (28 ko)
   SONY PFM-32C1 INSTALL GUIDE (266 ko)
   SONY PFM-32C1 REMOTE CORRECTION (39 ko)
   SONY PFM-32C1 ON IMAGE RETENTION (37 ko)
   SONY PFM-32C1 SUPPLEMENTARY GUIDE (21 ko)
   SONY PFM-32C1 DIMENSIONS (REAR) & JACK PANEL DIAGRAM (127 ko)
   SONY PFM-32C1 PIXEL SPOTS -AND- CLEANING THE DISPLAY (21 ko)
   SONY PFM-32C1 DIMENSIONS DIAGRAM: TOP, FRONT AND SIDE (27 ko)
   SONY PFM-32C1 DISPLAY MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS (PCM200) (440 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY PFM-32C1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor de klanten in Nederland • Dit apparaat bevat een vast ingebouwde batterij die niet vervangen hoeft te worden tijdens de levensduur van het apparaat. [. . . ] Hier wird angegeben, ob die Ventilatoren ordnungsgemäß funktionieren. Die Optionen im Menü Bild einstellen werden auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt. B i l d - / Tons t eue r ung B i l dmo d u s : S t anda r d B i l d e i ns t e l l en Ton e i ns t e l l en Mi t , auswä h l en , mi t zu r ückscha l t en ENTER Mi t , auswä h l en , mi t ENTER , E i n s t e l l me n ü au f r u f en 5 Wählen Sie mit M/m die Einstellung für die automatische Breitbildfunktion. 2 Stellen Sie die Bildhöhe und die Bildbreite mit den Tasten M/m/</, ein. Die Optionen im Menü “Bildschirm einstellen” werden auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt. Die Optionen im Menü “Ton einstellen” werden auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt. Die Taste MENU am Gerät hat dann dieselbe Funktion wie die Taste <. 3 Stellen Sie die Minuten wie die Stunde ein und drücken Sie ENTER. [. . . ] Ȯ定)菜单出现在显示器 屏幕上。 C u s t om Se t up ng : S t anda r d t : On t i on : : On e r i x : : PC ENTER Powe r S a v i Sp e a k e r Ou C l osed Cap D i sp l ay Sc r een Sav Co l o r Ma t r HD Mo d e RGB Mo d e , se t t o Powe r S a v i Sp e a k e r Ou C l osed Cap D i sp l ay Sc r een Sav Co l o r Ma t r HD Mo d e RGB Mo d e , se t t o se l ec t , , t o se l ec t , , t o 3 3 按 M/m 键将光标(黄色)移到“Closed Caption”处并按 ENTER 键。 以下菜单出现在显示器屏幕上。 C u s t om Se t up ng : S t t : t i on :Of :Ca e r Ca i x : Te :Te : anda r d On f p p x x t t t t u r e1 u r e2 1 2 PC ENTER 按 M/m 键将光标(黄色)移动“Power Saving”处并按 ENTER 键。 以下菜单出现在显示器屏幕上。 C u s t om Se t up ng :S t anda r d t :Reduce t i on : : On e r i x : : PC p r ess ENTER Powe r S a v i Sp e a k e r Ou C l osed Cap D i sp l ay Se r een Sav Co l o r Ma t r HD Mo d e RGB Mo d e , t o Powe r S a v i Sp e a k e r Ou C l osed Cap D i sp l ay Sc r een Sav Co l o r Ma t r HD Mo d e RGB Mo d e , t o t o se l ec t , r e t u r n t o se l ec t , p r ees r e t u r n 4 4 用 M/m 键选择字幕类型。 Off(关)∶不显示字幕。 Capt1(字幕 1)∶在图像上显示字幕 1。 Capt2(字幕 2)∶在图像上显示字幕 2。 Text1(文字 1)∶在黑色背景下显示字幕 1。 Text2(文字 2)∶在黑色背景下显示字幕 2。 按 MENU 键。 菜单恢复到 Custom Setup(用户 [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY PFM-32C1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY PFM-32C1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag