Gebruiksaanwijzing SONY NP-FG1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY NP-FG1. Wij hopen dat dit SONY NP-FG1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY NP-FG1 te teleladen.


SONY NP-FG1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (801 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY NP-FG1 THE FIRST TIME YOU TRY TO RECHARGE THIS BATTERY€ (164 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY NP-FG1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Betrachten Sie die Akkurestzeitanzeige lediglich als groben Richtwert für die verbleibende Aufnahmedauer. Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. [. . . ] Bij onjuist gebruik van de accu, kan de accu barsten, brand veroorzaken en chemische brandwonden tot gevolg hebben. Plet de accu niet en stel deze niet bloot aan schokken of stoten, laat deze niet vallen en ga er niet op staan. Veroorzaak geen kortsluiting en zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking komen met de aansluitpunten. Stel de accu niet bloot aan hoge temperaturen boven 60 ºC, zoals direct zonlicht of in een auto die in de zon geparkeerd staat. Laad de accu op met een echte Sony-acculader of een apparaat waarmee de accu kan worden opgeladen. Vervang de accu alleen door hetzelfde accutype of een vergelijkbaar accutype dat door Sony wordt aanbevolen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het elektronische apparaat voor meer informatie. U hoeft de accu niet volledig te ontladen voordat u deze opnieuw oplaadt. Het opladen van de accu terwijl deze nog niet volledig leeg is, heeft geen invloed op de oorspronkelijke accucapaciteit. Als u de accu optimaal wilt opladen, moet u deze volledig opladen bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C. Om de acculading te sparen, kunt u de accu het beste warm houden, bijvoorbeeld in uw jaszak of broekzak, en deze pas vlak voor gebruik in het elektronische apparaat plaatsen. Houd voldoende reserveaccu's bij de hand voor twee tot drie keer de verwachte opnameduur, en maak proefopnamen voordat u de uiteindelijke opnamen maakt. Voorkom kortsluiting door een houder voor de accu te gebruiken wanneer u deze meeneemt of opbergt (met uitzondering van type C). Laad de accu volledig op en gebruik de volledige lading vervolgens met het elektronische apparaat voordat u de accu op een droge, koele plaats opbergt. [. . . ] Als de stroom wordt uitgeschakeld terwijl wordt aangegeven dat er nog voldoende acculading beschikbaar is, moet u de accu nogmaals volledig opladen zodat de resterende gebruiksduur correct wordt weergegeven. Houd er rekening mee dat de resterende gebruiksduur soms niet correct wordt weergegeven als de accu langere tijd wordt gebruikt bij hoge temperaturen, als de accu langere tijd volledig opgeladen niet wordt gebruikt of als de accu vaak wordt gebruikt. U kunt de resterende gebruiksduur die wordt aangegeven, beschouwen als de beschikbare opnameduur (bij benadering). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY NP-FG1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY NP-FG1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag