Gebruiksaanwijzing SONY NEX-C3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY NEX-C3. Wij hopen dat dit SONY NEX-C3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY NEX-C3 te teleladen.


SONY NEX-C3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3190 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY NEX-C3 (3083 ko)
   SONY NEX-C3 ANNEXE 1 (6745 ko)
   SONY NEX-C3 ANNEXE 2 (2527 ko)
   SONY NEX-C3 NEW FUNCTIONS (220 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY NEX-C3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-275-473-72(1) Digitale camera met verwisselbare lens -handboek Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index © 2011 Sony Corporation NL NEX-C3 Opmerkingen over het gebruik van de camera Zo gebruikt u dit handboek Inhoud Klik op een knop bovenaan rechts op de omslag en op een bepaalde bladzijde als u naar de overeenkomende bladzijde wilt springen. U kunt naar de bladzijden springen door te klikken op de nummers van de bladzijden die in het boek worden vermeld. Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index Merktekens en notaties die in dit handboek worden gebruikt In dit handboek wordt de volgorde van handelingen getoond door middel van pijlen (t). Bedien de camera in de aangegeven volgorde. De standaardinstelling wordt aangeduid door . Duidt aanwijzingen en beperkingen aan die relevant zijn voor de juiste bediening van de camera. z Duidt informatie aan die nuttig is te weten. 2NL Inhoud Inhoud Opmerkingen over het gebruik van de camera Zo gebruikt u dit handboek····································2 Zoeken voorbeeldfoto············································5 Onderdelen herkennen········································11 Lijst van pictogrammen op het scherm················14 Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Eenvoudige bedieningshandelingen Met het instelwiel en de soft-keys ·······················17 Menu zoeken ·······················································19 Beelden opnemen ···············································24 Beelden weergeven·············································26 Beelden wissen ···················································28 Creatief································································29 Index Functies gebruiken met het instelwiel DISP (Inhoud weergeven) ···································35 (Belichtingscomp. )··········································37 (Beeldindex) ···················································38 Functies in het menu gebruiken Opn. modus··························································19 Camera································································20 Beeldformaat ·······················································20 Helderheid/kleur ··················································21 Afspelen ······························································21 Instellingen ··························································21 3NL Vervolg r Aansluiten op andere apparatuur Beelden bekijken op een TV ·····························141 Met uw computer ···············································144 De software gebruiken ······································146 De camera op de computer aansluiten ·············149 Stillstaande beelden afdrukken ·························151 Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Problemen oplossen Problemen oplossen··········································152 Waarschuwingsberichten ··································158 Menu zoeken Overige De camera in het buitenland gebruiken·············161 Geheugenkaart··················································162 "InfoLITHIUM"-accu···········································164 Acculader ··························································166 Montage-adapter ···············································167 Reiniging ···························································168 Index Index Index··································································169 4NL Zoeken voorbeeldfoto Inhoud "Dit is de scène die ik wil vastleggen in een foto, maar hoe moet ik dat doen?" U vindt misschien het antwoord door de voorbeeldfoto's die hier worden gegeven, door te lopen. [. . . ] Opmerkingen Geeft alle stilstaande beelden op de geheugenkaart weer als normale beelden. Geeft alleen 3D-beelden weer. · U kunt de diavoorstelling niet onderbreken. U kunt de diavoorstelling stoppen door op het midden van het instelwiel te drukken. Als u een panoramisch beeld wilt scrollen, stopt u eerst de diavoorstelling door op het midden van het instelwiel te drukken wanneer het beeld wordt weergegeven en daarna drukt u nogmaals op het midden. 87NL Stilst. b. /film select. Inhoud Selecteer stilstaande beelden of films die u wilt weergeven. 1 [Menu] t [Afspelen] t [Stilst. b. /film select. ] t stand van uw keuze. Stilstaand beeld Film Opmerking · U kunt niet stilstaande beelden en films op hetzelfde indexscherm tonen. Toont het stilstaande beeld. Zoeken voorbeeldfoto Toont de film. z Overschakelen tussen stilstaand beeld en de film Menu zoeken U kunt gemakkelijk een ander beeldtype kiezen op de beeldindex. Selecteer (stilstaand beeld) of (film) links van het scherm(bladzijde 38). 88NL Index Beeldindex Inhoud Selecteert het aantal beelden dat op de index moet worden getoond. 1 [Menu] t [Afspelen] t [Beeldindex] t stand van uw keuze. 6 beelden Toont zes beelden. Zoeken voorbeeldfoto 12 beelden Toont 12 beelden. Menu zoeken Opmerking · U kunt niet stilstaande beelden en films op hetzelfde indexscherm tonen. z Overschakelen tussen stilstaand beeld en de film U kunt gemakkelijk een ander beeldtype kiezen op de beeldindex. Selecteer (stilstaand beeld) of (film) links van het scherm. 89NL Index Map kiezen Inhoud Wanneer meerdere mappen zijn aangemaakt op een geheugenkaart, selecteert u hiermee de map die het stilstaande beeld bevat dat u wilt weergeven. 1 [Menu] t [Afspelen] t [Stilst. b. /film select. ] t [Stilstaand beeld]. 2 [Menu] t [Afspelen] t [Map kiezen] t map van uw keuze. Zoeken voorbeeldfoto Opmerking · U kunt dit item niet selecteren tijdens het afspelen van film. Menu zoeken 90NL Index Datum selecteren Inhoud Films worden opgeslagen op datum. U kunt de datum selecteren van films die u wilt afspelen. 1 [Menu] t [Afspelen] t [Stilst. b. /film select. ] t [Film]. Zoeken voorbeeldfoto 2 [Menu] t [Afspelen] t [Datum selecteren] t datum van uw keuze. Opmerking · U kunt dit item niet selecteren tijdens het weergeven van stilstaande beelden. Menu zoeken 91NL Index Draaien Inhoud Draait een stilstaand beeld naar links. Wanneer u het beeld eenmaal hebt geroteerd, wordt het weergegeven in de geroteerde positie, zelfs wanneer u het apparaat uitschakelt. Zoeken voorbeeldfoto 1 [Menu] t [Afspelen] t [Draaien] t druk op het midden. Het beeld draait linksom. Opmerkingen · U kunt films of beveiligde beelden niet roteren. · Misschien zal het niet lukken beelden die met andere camera's zijn gemaakt, te roteren. · Wanneer u de beelden weergeeft op een computer, zal de informatie over het roteren van het beeld, afhankelijk van de software, misschien niet worden aangeduid. Menu zoeken 92NL Index Beveiligen Inhoud Beveiligt vastgelegde beelden tegen het per ongeluk wissen. Het merkteken wordt getoond voor geregistreerde beelden. 1 [Menu] t [Afspelen] t [Beveiligen] t stand van uw keuze. Zoeken voorbeeldfoto Meerdere bldn. Past beveiliging toe op de geselecteerde beelden of annuleert deze. Opmerking Menu zoeken · U kunt tot wel 100 beelden in één keer beveiligen. 93NL Index Vergroot Inhoud U kunt controleren of een beeld scherp is door een deel van het weergegeven beeld te vergroten. 1 [Menu] t [Afspelen] t [ Vergroot]. 2 Pas de schaal aan door het instelwiel te draaien. 3 Selecteer het gedeelte dat u wilt vergroten door op de rechter-/linker-/ boven-/onderzijde van het instelwiel te drukken. 4 U kunt de bedieningshandeling annuleren door op [Sluiten] te drukken. Opmerkingen · U kunt de films niet vergroten. · Onderbreek eerst de weergave van panoramische beelden en vergroot daarna het beeld. Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken z Weergavezoombereik Het weergavezoombereik hangt af van het beeldformaat. ×1, 1 ­ ×7, 3 94NL Index Volume-instellingen Inhoud Past het geluidsvolume van films in acht stappen aan. Dit item verschijnt alleen tijdens de weergave van films. 1 [Menu] t [Afspelen] t [Volume-instellingen] t waarde van uw keuze. Zoeken voorbeeldfoto z Het volume aanpassen tijdens weergave Het scherm [Volume-instellingen] verschijnt wanneer u op de onderzijde van het instelwiel drukt tijdens het afspelen van films. U kunt het volume aanpassen, terwijl u naar het weergegeven geluid luistert. Menu zoeken 95NL Index Printen opgeven Inhoud U kunt een selectie van exemplaren en het aantal opgeven van stilstaande beelden die u op de geheugenkaart hebt vastgelegd en die u later wilt afdrukken. Het merkteken (Afdrukopdracht) wordt getoond voor geregistreerde beelden (DPOF: Digital Print Order Format). 1 [Menu] t [Afspelen] t [Printen opgeven] t instelling van uw keuze. DPOF instellen Meerdere bldn. Om DPOF te annuleren, houdt u het midden ingedrukt tot het DPOF-symbool dooft. [. . . ] 88 Stramienlijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Z Zachte-huideffect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 71 Zelfontsp. (Cont. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Zelfontspanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 59 Zomertijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Zonsondergang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken T Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Terugstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Transportfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY NEX-C3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY NEX-C3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag