Gebruiksaanwijzing SONY NEX-5N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY NEX-5N. Wij hopen dat dit SONY NEX-5N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY NEX-5N te teleladen.


SONY NEX-5N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3724 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY NEX-5N (1504 ko)
   SONY NEX-5N (3699 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY NEX-5N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-288-171-71(1) Digitale camera met verwisselbare lens -handboek Inhoud Voorbeeldfoto Menu Index © 2011 Sony Corporation NL NEX-5N Opmerkingen over het gebruik van de camera Zo gebruikt u dit handboek Inhoud Klik op een knop bovenaan rechts op de omslag en op een bepaalde bladzijde als u naar de overeenkomende bladzijde wilt springen. Zoeken naar informatie in een lijst van menu-items. Voorbeeldfoto Menu Zoeken naar informatie op sleutelwoord. Merktekens en notaties die in dit handboek worden gebruikt In dit handboek wordt de volgorde van handelingen getoond door middel van pijlen (t). Bedien de camera in de aangegeven volgorde. Index De standaardinstelling wordt aangeduid door . Duidt aanwijzingen en beperkingen aan die relevant zijn voor de juiste bediening van de camera. z Duidt informatie aan die nuttig is te weten. 2NL Inhoud Inhoud Opmerkingen over het gebruik van de camera Zo gebruikt u dit handboek····································2 Voorbeeldfoto ························································6 Onderdelen herkennen········································12 Lijst van pictogrammen op het scherm················16 Voorbeeldfoto Eenvoudige bedieningshandelingen De camera bedienen ···········································19 Menu ···································································23 Beelden opnemen ···············································29 Beelden weergeven·············································31 Beelden wissen ···················································33 Menu Index Functies gebruiken met het instelwiel DISP (Inhoud weergeven) ···································41 (Belicht. comp. ) ···············································44 (Transportfunctie) ······································45 (Beeldindex) ···················································52 De functie Creatief gebruiken Creatief met foto's ···············································34 De achtergrond onscherp maken ························35 Helderheid ···························································36 Kleur ····································································37 Levendigheid ·······················································38 Foto-effect ···························································39 3NL Vervolg r Functies in het menu gebruiken Opn. modus··························································23 Camera································································24 Beeldformaat ·······················································25 Helderheid/kleur ··················································25 Afspelen ······························································26 Instellingen ··························································26 Inhoud Voorbeeldfoto Aansluiten op andere apparatuur Beelden bekijken op een TV ·····························164 Met uw computer ···············································167 De software gebruiken ······································169 De camera op de computer aansluiten ·············172 Een filmdisk maken ···········································174 Stillstaande beelden afdrukken ·························178 Menu Index Problemen oplossen Problemen oplossen··········································179 Waarschuwingsberichten ··································185 Overige De camera in het buitenland gebruiken·············188 Geheugenkaart··················································189 "InfoLITHIUM"-accu···········································191 Acculader ··························································193 Montage-adapter ···············································194 Elektronische zoeker ·········································196 AVCHD-indeling ················································197 Reiniging ···························································198 4NL Vervolg r Index Index··································································199 Inhoud Voorbeeldfoto Menu Index 5NL Voorbeeldfoto Inhoud "Dit is de scène die ik wil vastleggen in een foto, maar hoe moet ik dat doen?" U vindt misschien het antwoord door de voorbeeldfoto's die hier worden gegeven, door te lopen. [. . . ] U kunt de diavoorstelling stoppen door op het midden van het instelwiel te drukken. · U kunt alleen afbeeldingen afspelen in een Diavoorstelling wanneer [Weergavefunctie] is ingesteld op [Mapweergave (stilstaand)]. Druk, als u een panoramisch beeld wilt scrollen, op het midden van het instelwiel wanneer het beeld wordt weergegeven. Geeft beelden weer in een ononderbroken lus. Wanneer alle beelden zijn weergegeven, eindigt de diavoorstelling. Stelt de weergave-interval van beelden in. Menu Geeft alle stilstaande beelden weer als normale beelden. Geeft alleen 3D-beelden weer. 101NL Index Weergavefunctie Inhoud Selecteert de eenheid voor de weer te geven beelden. 1 MENU t [Afspelen] t [Weergavefunctie] t stand van uw keuze. Mapweergave (stilstaand) Mapweergave (MP4) AVCHDweergave Toont stilstaande beelden per map. Voorbeeldfoto Toont films (MP4) per map. Toont films die zijn opgenomen in de stand [AVCHD 60i/ 60p] of [AVCHD 50i/50p] van [Bestandsindeling]. 102NL Menu Index Beeldindex Inhoud Selecteert het aantal beelden dat op de index moet worden getoond. 1 MENU t [Afspelen] t [Beeldindex] t stand van uw keuze. 6 beelden Toont zes beelden. Voorbeeldfoto 12 beelden Toont 12 beelden. z Een map van uw keuze weergeven U kunt een map van uw keuze selecteren door de balk links van het beeldindexscherm te selecteren en vervolgens op het boven-/ondergedeeelte van het instelwiel te drukken. U kunt de weergave-stand aanpassen door op het midden van de balk te drukken. 103NL Menu Index Roteren Inhoud Draait een stilstaand beeld naar links. Wanneer u het beeld eenmaal hebt geroteerd, wordt het weergegeven in de geroteerde positie, zelfs wanneer u het apparaat uitschakelt. Voorbeeldfoto 1 MENU t [Afspelen] t [Roteren]. Het beeld draait wanneer u op het midden drukt of Opmerkingen · U kunt films of beveiligde beelden niet roteren. · Misschien zal het niet lukken beelden die met andere camera's zijn gemaakt, te roteren. · Wanneer u de beelden weergeeft op een computer, zal de informatie over het roteren van het beeld, afhankelijk van de software, misschien niet worden aangeduid. aanraakt. 104NL Menu Index Beveiligen Inhoud Beveiligt vastgelegde beelden tegen het per ongeluk wissen. Het merkteken wordt getoond voor geregistreerde beelden. 1 MENU t [Afspelen] t [Beveiligen] t stand van uw keuze. Voorbeeldfoto Meerdere bldn. Past beveiliging toe op de geselecteerde beelden of annuleert deze. Druk op het midden van het instelwiel of raak het beeld aan, selecteer vervolgens OK. Heft de beveiliging op van alle AVCHDweergave-films. Alle beelden annuleren Alle MP4-films annuleren Alle AVCHDweerg. Opmerkingen Menu · U kunt tot wel 100 beelden in één keer beveiligen. · "AVCHDweergave-films" zijn films die zijn opgenomen in de stand [AVCHD 60i/60p] of [AVCHD 50i/ 50p] van [Bestandsindeling]. 105NL Index Vergroot Inhoud U kunt controleren of een beeld scherp is door een deel van het weergegeven beeld te vergroten. 1 MENU t [Afspelen] t [ Vergroot]. 3 Selecteer de positie die u wilt zien door op de boven-/onder-/rechter-/ linkerzijde van het instelwiel te drukken, of door het beeld te schuiven. Wanneer u het beeld aanraakt, wordt het beeld vergroot en wordt gecentreerd op de plek die u hebt aangeraakt. Voorbeeldfoto 4 U kunt de vergrote weergave annuleren door Opmerkingen te selecteren. Menu · U kunt de films niet vergroten. · Onderbreek eerst de weergave van panoramische beelden en vergroot daarna het beeld. z Weergavezoombereik Het weergavezoombereik hangt af van het beeldformaat. ×1, 0 ­ ×6, 8 106NL Volume-instellingen Inhoud Past het geluidsvolume van films in acht stappen aan. Dit item verschijnt alleen tijdens de weergave van films. 1 MENU t [Afspelen] t [Volume-instellingen] t waarde van uw keuze. Voorbeeldfoto z Het volume aanpassen tijdens weergave Het scherm [Volume-instellingen] verschijnt wanneer u op de onderzijde van het instelwiel drukt tijdens het afspelen van films. U kunt het volume aanpassen, terwijl u naar het weergegeven geluid luistert. 107NL Menu Index Printen opgeven Inhoud U kunt opgeven welke van de stilstaande beelden die u op de geheugenkaart hebt vastgelegd, later wilt afdrukken. Het merkteken (Afdrukopdracht) wordt getoond voor geregistreerde beelden (DPOF: Digital Print Order Format). 1 MENU t [Afspelen] t [Printen opgeven] t instelling van uw keuze. DPOF instellen Meerdere bldn. [. . . ] 55 Spot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 sRGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 SteadyShot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Stramienlijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY NEX-5N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY NEX-5N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag