Gebruiksaanwijzing SONY NAS-CZ1 annexe 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY NAS-CZ1. Wij hopen dat dit SONY NAS-CZ1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY NAS-CZ1 te teleladen.


SONY NAS-CZ1 annexe 1: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5032 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY NAS-CZ1 annexe 2 (1432 ko)
   SONY NAS-CZ1 PLAYLIST (48 ko)
   SONY NAS-CZ1 READ THIS FIRST GUIDE (83 ko)
   SONY NAS-CZ1 M-CREW SERVER INSTALLATION INSTRUCTIONS V1.0 (1020 ko)
   SONY NAS-CZ1 (4833 ko)
   SONY NAS-CZ1 (516 ko)
   SONY NAS-CZ1 (563 ko)
   SONY NAS-CZ1 NOTE (32 ko)
   SONY NAS-CZ1 PLAYLIST (48 ko)
   SONY NAS-CZ1 annexe 2 (1031 ko)
   SONY NAS-CZ1 PLAYLIST NOTES (47 ko)
   SONY NAS-CZ1 READ THIS FIRST (83 ko)
   SONY NAS-CZ1 READ THIS FIRST GUIDE (83 ko)
   SONY NAS-CZ1 M-CREW SERVER HELP FILE (1673 ko)
   SONY NAS-CZ1 M-CREW SERVER INSTALLATION INSTRUCTIONS V1.0 (1020 ko)
   SONY NAS-CZ1 INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR M-CREW SOFTWARE (33 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY NAS-CZ1annexe 1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7 Internet gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . Achterflap Aansluitingen Alleen het model voor het Verenigd Koninkrijk Sluit de luidsprekersnoeren aan op de luidsprekers. Steek de snoeren in de luidsprekeraansluitingen op de luidsprekers. Trek vervolgens voorzichtig aan het snoer om te controleren of de snoeren stevig zijn aangesloten. Zwart Rood Sluit de luidsprekers aan op het apparaat. Sluit de snoeren aan op de SPEAKERaansluitingen van het apparaat. Nadat u de luidsprekersnoeren hebt aangesloten, plaatst u, met uw gezicht naar de voorzijde van het apparaat gericht, de luidspreker die is aangesloten op de "R"aansluiting aan de rechterkant van het apparaat en de luidspreker die is aangesloten op de "L"-aansluiting aan de linkerkant. Rood Zwart Rechts Links Opmerking Controleer of de metalen draden (niet het gedeelte dat is bedekt met isolatiemateriaal) stevig in de luidsprekeraansluitingen zijn geplaatst. Opmerking Houd de luidsprekersnoeren uit de buurt van de antennes, omdat de snoeren ruis in de radioontvangst kunnen veroorzaken. NL Sluit de AM-kaderantenne aan. Sluit de AM-kaderantenne aan op de aansluitingen voor de AM-antenne op het apparaat. [. . . ] Trek vervolgens voorzichtig aan het snoer om te controleren of de antenne stevig is aangesloten. Sluit de DAB-draadantenne aan (alleen het model voor het Verenigd Koninkrijk). Met een externe DAB-antenne kunt u een hogere geluidskwaliteit voor DABuitzendingen verkrijgen. U kunt de bijgeleverde DAB-draadantenne het beste slechts tijdelijk gebruiken tot u een externe DAB-antenne hebt aangesloten. Sluit de bijgeleverde DAB-draadantenne aan op de DAB-aansluiting op het apparaat. DABdraadantenne Opmerkingen Houd de AM-kaderantenne uit de buurt van het apparaat en andere AV-apparatuur, omdat dit ruis in de radio-ontvangst kan veroorzaken. Controleer of de metalen draden (niet het gedeelte dat is bedekt met isolatiemateriaal) stevig in de antenneaansluitingen zijn geplaatst. Sluit de FM-draadantenne aan. Sluit de FM-draadantenne aan op de aansluiting voor de FM-antenne op het apparaat. FM-draadantenne Als u een externe DAB-antenne (optioneel) wilt aansluiten, hebt u een 75 coaxkabel met Faansluiting (type male) (optioneel) nodig. Tip Sluit het apparaat aan op een netwerk. Als u beschikt over een netwerkomgeving, kunt u het apparaat gemakkelijk verbinden met internet, zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven. Koppel de netwerkkabel los van de computer. Opmerkingen Wind de FM-draadantenne niet op tijdens het gebruik. Nadat u de FM-draadantenne hebt aangesloten, moet u deze neerleggen zodat de antenne zo parallel mogelijk met de vloer loopt. Sluit de netwerkkabel aan op het apparaat. Vervolg NL Opmerkingen Deze methode voor toegang tot internet is wellicht niet mogelijk voor bepaalde internetproviders. Terwijl de netwerkkabel is aangesloten op het apparaat, zoals hierboven is beschreven, hebt u op de computer geen toegang tot internet. Als u tegelijkertijd op het apparaat en op de computer toegang tot internet wilt hebben, moet u een afzonderlijke netwerkkabel gebruiken om de computer op het netwerk aan te sluiten. Tracks in een geselecteerde map afspelen, zoals My library of een nieuwe map. Een geselecteerde afspeellijst met uw favoriete tracks afspelen. 1 Druk herhaaldelijk op tot de "Mode"-directory (een lijst met lijstmodi) wordt weergegeven. Vervolg 11NL De vaste schijf gebruiken (vervolg) Druk op / om de lijstmodus te selecteren. / Druk op ENTER om de lijstmodus te openen. Voorbeeld: wanneer u de albummodus selecteert ENTER 4 Druk op // om het gewenste album of de gewenste track te selecteren. // 5 Druk op ENTER. Het apparaat begint af te spelen met de geselecteerde lijstmodus. ENTER 1NL Overzetten~Tracksoverzettennaareen"WALKMAN"~ Opmerking Met de onderstaande procedure kunt u op bepaalde "WALKMAN"-modellen mogelijk geen tracks overzetten. In dit geval selecteert u het USB-opslagapparaat als overdrachtsbestemming. Raadpleeg http://support. sony-europe. com/ (alleen voor klanten in Europa) voor de compatibele "WALKMAN"-modellen. 1 Sluit de "WALKMAN" aan op de USB-aansluiting op het apparaat. Zorg ervoor dat de HDD JUKEBOX-functie op het apparaat is geactiveerd. USB-aansluiting Druk op TRANSFER. Er worden maximaal 30 van de meest recent opgenomen of geïmporteerde groepen (albums) automatisch geselecteerd. TRANSFER Druk op TRANSFER. De geselecteerde groepen worden overgezet naar de "WALKMAN". TRANSFER Wanneer u de volgende keer audiogegevens overzet Groepen die zijn opgenomen of geïmporteerd in de HDD Jukebox na de laatste overdracht worden geselecteerd (met uitzondering van de groepen die eerder zijn overgezet). Audiogegevens overzetten naar andere apparaten U kunt tracks overzetten naar een ander apparaat door het apparaat toe te wijzen aan de TRANSFER-toets of door het apparaat in het menu te selecteren als bestemming. Raadpleeg pagina 49 van de Gebruiksaanwijzing voor meer informatie. 1NL Internet gebruiken T Titelinformatieophalen Via een internetverbinding kunt u titelinformatie ophalen voor albums die niet waren voorzien van een label toen u deze hebt opgenomen of geïmporteerd. Albums die in de HDD Jukebox worden opgeslagen, kunnen automatisch worden voorzien van een label. Voor meer informatie over het ophalen van titelinformatie voor een album: Zie pagina 15 14NL Titelinformatieophalen~Titelinformatieophalenvooreenalbumdatinde HDDJukeboxisopgeslagen~ In dit gedeelte wordt beschreven hoe titelinformatie (albumnaam, artiestennaam, enzovoort) wordt opgehaald voor albums in de HDD Jukebox. 1 Selecteer het album waarvoor u de informatie wilt zoeken. Druk op OPTIONS om het optiemenu weer te geven. OPTIONS Druk op // / om [Obtain title info] ­ [Album] te selecteren en druk op ENTER. Het zoeken wordt gestart. Nadat de zoekopdracht is uitgevoerd, worden de resultaten weergegeven. [. . . ] Druk op OPTIONS om het optiemenu weer te geven. OPTIONS Druk op // / om [Obtain title info] ­ [Album] te selecteren en druk op ENTER. Het zoeken wordt gestart. Nadat de zoekopdracht is uitgevoerd, worden de resultaten weergegeven. Er kunnen meerdere zoekresultaten voor een album worden gevonden. //// ENTER 4 Druk op ENTER om de titelinformatie op te halen. ENTER Titelinformatie ophalen voor een afzonderlijke track of meerdere tracks U kunt met één handeling titelinformatie voor een afzonderlijke track of voor meerdere tracks ophalen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY NAS-CZ1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY NAS-CZ1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag